Dịch vụ nhân sự (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
121.904B
Giá trị vốn hóa thị trường
212.687K
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
+11.42%
Hiệu suất Tháng
+7.28%
Hiệu suất Năm
+11.47%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AARVIAARVI ENCON LTD
148.75 INR−4.19%45.245K0.342.295B INR16.289.14 INR−4.69%1.29%Dịch vụ Thương mại
AISLANI INTEGRATED SER
59.10 INR−2.48%1.2K0.37572.514M INR13.664.33 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
IPSLINTEGRATED PERSONN
164.50 INR0.00%1K0.371.185B INR23.856.90 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
QUESSQUESS CORP LTD
494.30 INR+0.19%343.139K0.4973.253B INR30.5916.16 INR−9.37%2.43%Dịch vụ Thương mại
Mua
SPECTSTMSPECTRUM TALENT MA
95.05 INR+3.04%78.4K1.812.13B INR8.3111.44 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
TEAMLEASETEAMLEASE SERVICES
2495.30 INR−1.15%12.217K0.4042.468B INR39.7662.76 INR−10.12%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh