Dược phẩm: Khác (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
2259.902B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.065M
Khối lượng
−0.57%
Thay đổi
+2.08%
Hiệu suất Tháng
+52.56%
Hiệu suất Năm
+58.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMRUTANJANAMRUTANJAN HEALTH
595.50 INR+0.08%21.247K0.8317.389B INR46.7112.75 INR−27.89%0.77%Công nghệ Sức khỏe
AUROPHARMAAUROBINDO PHARMA
1017.40 INR−0.64%979.442K0.49596.222B INR25.6439.69 INR+10.15%0.59%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CIPLACIPLA LTD
1219.10 INR−0.30%1.454M0.52984.443B INR28.5142.77 INR+34.61%0.70%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GRANULESGRANULES INDIA
388.45 INR−1.68%801.967K0.2794.1B INR23.9516.22 INR−16.64%0.39%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LUPINLUPIN LTD
1239.35 INR−0.77%560.463K0.36563.738B INR42.5329.14 INR+1877.87%0.32%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
LYKALABSLYKA LABORATORIES
121.20 INR−2.22%40.025K0.164.011B INR−5.31 INR−176.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
WALPARWALPAR NUTRITIONS
90.00 INR+4.96%4K0.80Công nghệ Sức khỏe