Hóa chất Chuyên biệt (Công nghiệp)

104
Cổ phiếu
1179.672B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.611K
Khối lượng
+0.63%
Tỷ suất Cổ tức
−0.98%
Thay đổi
+8.14%
Hiệu suất Tháng
+23.35%
Hiệu suất Năm
+7.93%
Hiệu suất YTD
          
20MICRONS 20 MICRONS LTD.
35.10-3.17%-1.15Sức bán mạnh3.884K1.274B9.383.850.00
20MICRONS 20 MICRONS LTD
35.00-3.05%-1.10Sức bán mạnh26.889K1.274B9.383.850.00
AAL A-1 ACID LIMITED
56.000.00%0.00Bán0560.000M
AARTIIND AARTI INDUSTRIES LTD.
1704.90-2.98%-52.35Theo dõi1.873K151.798B1250.00
AARTIIND AARTI IND LTD
1703.40-2.75%-48.25Bán26.489K151.798B1250.00
AKSCHEM AKSHARCHEM (INDIA) LTD.
282.90-3.87%-11.40Sức bán mạnh4492.410B10.6727.54105.00
AKSHARCHEM AKSHARCHEM (INDIA)
283.25-3.59%-10.55Sức bán mạnh1.503K2.410B10.6727.54105.00
ALKYLAMINE ALKYL AMINES CHEMICALS LTD.
807.00-0.51%-4.15Bán10116.581B364.00
ALKYLAMINE ALKYL AMINES
809.60-0.41%-3.35Bán1.085K16.581B364.00
AMAL AMAL LTD.
137.307.56%9.65Sức mua mạnh17.691K1.203B15.528.23
APCOTEXIND APCOTEX INDUSTRIES LTD.
562.402.03%11.20Sức mua mạnh2.494K11.390B24.8722.19445.00
APCOTEXIND APCOTEX INDUSTRIES
560.902.12%11.65Sức mua mạnh7.450K11.390B24.8722.19445.00
ASAHISONG ASAHI SONGWON COLORS LTD.
144.706.01%8.20Bán4681.710B9.3414.91141.00
ASAHISONG ASAHI SONGWON COLO
146.955.49%7.65Bán9.497K1.710B9.3414.91141.00
BAGADIA BAGADIA COLOURCHEM LTD.
9.715.09%0.47Bán2.470K34.059M
BHAGERIA BHAGERIA INDUSTRIE
252.60-2.66%-6.90Bán10.458K5.663B7.9232.76230.00
BHAGIL BHAGERIA INDUSTRIES LIMITED
253.00-2.22%-5.75Bán2.062K5.663B7.9232.76230.00
BLACKROSE BLACK ROSE INDUSTRIES LTD.
63.55-3.42%-2.25Mua31.950K3.356B
BODALCHEM BODAL CHEMICALS LTD.
105.35-1.08%-1.15Sức bán mạnh11.548K13.089B9.2011.621353.00
BODALCHEM BODAL CHEMICALS
105.80-1.12%-1.20Sức bán mạnh260.699K13.089B9.2011.621353.00
CAMEXLTD CAMEX LTD.
28.950.00%0.00Bán0295.542M11.212.58
CAMLINFINE CAMLIN FINE SCIENC
45.65-6.36%-3.10Bán350.502K5.911B1018.810.05309.00
CAMLINFINE CAMLIN FINE SCIENCES LTD
45.45-6.48%-3.15Bán55.651K5.911B1018.810.05309.00
CHEMBOND CHEMBOND CHEMICALS LTD.
272.70-4.27%-12.15Sức bán mạnh7.797K3.831B21.5513.22307.00
CHROMATIC CHROMATIC INDIA LTD.
0.79-7.06%-0.06Sức bán mạnh5.106K56.837M0.691.16
CHROMATIC CHROMATIC INDIA LT
0.800.00%0.00Bán9.653K56.837M0.691.16
DAICHI DAI-ICHI KARKARIA LTD.
245.451.30%3.15Sức mua mạnh7.062K1.805B239.00
DAIKAFFI DAIKAFFIL CHEMICALS INDIA LTD.
27.90-5.10%-1.50Bán215176.400M7.373.99
DECCANCE DECCAN CEMENT
397.551.81%7.05Bán3.506K5.470B11.8832.88313.00
DECCANCE DECCAN CEMENTS LTD.
394.000.51%2.00Bán345.470B11.8832.88313.00
DIAMINESQ DIAMINES & CHEMICALS LTD.
115.85-2.44%-2.90Sức bán mạnh4.765K1.162B8.8513.42
DICIND DIC INDIA
330.00-0.83%-2.75Bán1.092K3.054B-4.09522.00
DICIND DIC INDIA LTD.
329.50-1.79%-6.00Sức bán mạnh613.054B-4.09522.00
DYNAMIND DYNAMIC INDUSTRIES LTD.
73.00-2.67%-2.00Bán425227.137M5.6913.18
DYNPRO DYNEMIC PRODUCTS L
109.00-1.76%-1.95Sức bán mạnh8.948K1.257B130.00
DYNPRO DYNEMIC PRODUCTS LTD.
111.400.81%0.90Bán3.364K1.257B130.00
FAIRCHEM FAIRCHEM SPECIALITY LIMITED
541.50-0.11%-0.60Mua2.929K21.205B22.8223.79185.00
FAIRCHEM FAIRCHEM SPECIALTY
541.60-0.23%-1.25Mua15.807K21.205B22.8223.79185.00
FCL FINEOTEX CHEMICAL LTD.
35.00-4.37%-1.60Sức bán mạnh12.519K4.062B17.722.0672.00
FCL FINEOTEX CHEMICAL
34.85-4.52%-1.65Sức bán mạnh123.115K4.062B17.722.0672.00
FINEORG FINE ORGANIC IND
1448.250.37%5.40Mua4.753K44.238B32.4744.44608.00
FINEORG FINE ORGANIC INDUSTRIES LIMITE
1446.100.44%6.40Mua1.771K44.238B32.4744.44608.00
GALAXYSURF GALAXY SURFACTANTS
1170.55-0.42%-4.90Sức mua mạnh5.708K41.670B21.8253.87
GALAXYSURF GALAXY SURFACTANTS LIMITED
1170.80-0.16%-1.90Sức mua mạnh28541.670B21.8253.87
GRAUWEIL GRAUER & WEIL (INDIA) LTD.
53.35-1.84%-1.00Mua68.394K12.321B700.00
GULPOLY GULSHAN POLYOLS LT
44.45-1.77%-0.80Bán25.739K2.123B9.914.57
GULPOLY GULSHAN POLYOLS LTD.
44.15-2.32%-1.05Bán4.439K2.123B9.914.57
IGPL I G PETROCHEMICALS LTD.
260.55-3.48%-9.40Bán8168.298B13.7919.54211.00
IGPL IG PETROCHEMICAL
261.05-3.12%-8.40Bán11.582K8.298B13.7919.54211.00
INDOBORAX INDO BORAX & CHEMICALS LTD.
400.053.80%14.65Mua2.402K1.237B28.2813.63
INDTONER INDIAN TONERS & DEVELOPERS LTD
128.950.74%0.95Bán3.758K1.685B4.5128.3994.00
INSILCO INSILCO LTD.
15.65-6.85%-1.15Bán3.037K1.054B-0.96124.00
ISHANCH ISHAN DYES & CHEMICALS LTD.
26.100.19%0.05Bán1.227K428.430M7.303.57
JAYSYN JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LTD.
54.30-1.45%-0.80Bán544479.370M
JDORGOCHEM JD ORGOCHEM LTD.
2.240.00%0.00Bán029.680M1.581.423.00
JYOTIRES JYOTI RESINS & ADHESIVES LTD.
140.80-4.99%-7.40Bán289592.800M27.005.49
KANORICHEM KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES
57.20-2.14%-1.25Sức bán mạnh5.346K2.572B39.612.58332.00
KANORICHEM KANORIA CHEMICALS
57.55-2.21%-1.30Bán27.981K2.572B39.612.58332.00
KINGFA KINGFA SCIENCE & T
640.15-3.37%-22.35Sức bán mạnh3.621K8.023B42.1215.83174.00
KINGFA KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (I
646.00-2.42%-16.00Sức bán mạnh1.162K8.023B42.1215.83174.00
KIRIINDUS KIRI INDUSTRIES LT
505.20-0.39%-2.00Bán60.725K15.898B18.6152.29810.00
KIRIINDUS KIRI INDUSTRIES LTD.
505.10-0.61%-3.10Bán12.821K15.898B18.6152.29810.00
MULTIBASE MULTIBASE INDIA LTD.
232.652.78%6.30Bán19.356K2.857B18.6012.17
NAHARPOLY NAHAR POLYFILMS LTD.
34.35-4.05%-1.45Sức bán mạnh2.379K901.821M5.886.10178.00
NAHARPOLY NAHAR POLY FILMS
34.10-4.88%-1.75Bán2.179K901.821M5.886.10178.00
NEOGEN NEOGEN CHEMICALS LIMITED
365.55-1.55%-5.75Mua28.909K7.464B35.6310.43152.00
NEOGEN NEOGEN CHEMICALS
365.30-1.74%-6.45Mua126.602K7.464B35.6310.43152.00
NIKHILAD NIKHIL ADHESIVES LTD.
155.00-1.27%-2.00Mua100721.305M14.3110.97
OMKARCHEM OMKAR SPECIALITY C
8.404.35%0.35Bán52.629K165.653M-8.20253.00
OMKARCHEM OMKAR SPECIALITY CHEMICALS LTD
8.454.97%0.40Bán27.076K165.653M-8.20253.00
ORGCOAT ORGANIC COATINGS LTD.
6.470.00%0.00Mua049.655M-1.3756.00
PADMAIND PADMANABH INDUSTRIES LTD
93.05-2.62%-2.50Bán42.134K580.705M-0.04
PANCM PANYAM CEMENTS & MINERAL INDUS
8.532.03%0.17Bán1.000K140.960M-39.98487.00
PAUSHAKLTD PAUSHAK LTD.
2315.30-3.51%-84.20Bán1.574K7.396B19.10125.65
PHILIPCARB PHILLIPS CARBON BLACK LTD.
126.70-2.58%-3.35Sức bán mạnh37.694K22.283B25.275.12915.00
PHILIPCARB PHILLIPS CARBON BL
126.35-2.28%-2.95Sức bán mạnh249.205K22.283B25.275.12915.00
PLASTIBLEN PLASTIBLENDS INDIA LTD.
182.35-4.03%-7.65Sức bán mạnh1004.939B15.8511.99359.00
PLASTIBLEN PLASTIBLENDS INDIA
185.00-2.66%-5.05Bán3.856K4.939B15.8511.99359.00
PODARPIGQ PODDAR PIGMENTS LTD.
161.40-3.67%-6.15Bán1.604K1.819B11.0015.59400.00
PODDARMENT PODDAR PIGMENTS
162.60-5.16%-8.85Sức bán mạnh1.223K1.819B11.0015.59400.00
POLYCHEM POLYCHEM LTD.
284.100.00%0.00Bán0114.776M33.808.40
POLYLINK POLYLINK POLYMERS (INDIA) LTD.
14.4713.49%1.72Mua3.005K281.922M25.420.50
PRATIKSH PRATIKSHA CHEMICALS LTD.
4.130.00%0.00Bán023.006M200.490.02
RESONANCE RESONANCE SPECIALTIES LTD.
35.650.85%0.30Mua2.483K408.080M12.512.83
SEYAIND SEYA INDUSTRIES LTD.
424.65-1.37%-5.90Bán9.112K10.592B11.9735.97155.00
SHAWGELTIN NARMADA GELATINES LTD.
146.25-2.82%-4.25Mua435910.463M8.9716.77
SHK S H KELKAR AND COM
138.45-1.07%-1.50Bán161.319K20.240B22.656.18849.00
SHK S H KELKAR AND COMPANY LIMITED
138.65-1.14%-1.60Bán9.182K20.240B22.656.18849.00
SHREYASI SHREYAS INTERMEDIATES LTD.
3.010.00%0.00Bán048.473M-1.80197.00
SUDARSCHEM SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES
320.75-1.78%-5.80Sức bán mạnh3.377K22.692B910.00
SUDARSCHEM SUDARSHAN CHEMICAL
320.95-2.09%-6.85Sức bán mạnh12.933K22.692B910.00
SUNSHIEL SUNSHIELD CHEMICALS LTD.
156.80-4.91%-8.10Bán3.353K1.213B485.000.34
ULTRAMAR ULTRAMARINE & PIGMENTS LTD.
192.451.08%2.05Bán5.568K5.560B9.8419.341004.00
VENLONENT VENLON ENTERPRISES LTD.
2.834.81%0.13Bán100141.055M-8.0891.00
VIKASECO VIKAS ECOTECH LIMITED
11.212.37%0.26Bán87.881K3.539B0.60145.00
VIKASECO VIKAS ECOTECH LIMI
11.151.83%0.20Bán940.579K3.539B0.60145.00
VIKASWSP VIKAS WSP LTD.
12.75-4.49%-0.60Sức bán mạnh238.302K2.729B5.632.37700.00
VINATIORGA VINATI ORGANICS LTD.
2045.652.07%41.50Mua4.358K103.106B36.5054.97710.00
VINATIORGA VINATI ORGANICS
2043.351.85%37.05Mua36.991K103.106B36.5054.97710.00
VIPULORG VIPUL ORGANICS LIMITED
145.15-4.85%-7.40Bán9341.178B164.490.93
VIVIDIND VIVID GLOBAL INDUSTRIES LTD.
27.45-0.90%-0.25Bán3.837K252.870M8.303.34
VIVIMEDLAB VIVIMED LABS LTD.
18.80-2.84%-0.55Sức bán mạnh15.568K1.600B2.836.95894.00
VIVIMEDLAB VIVIMED LABS LTD
18.75-2.85%-0.55Sức bán mạnh94.919K1.600B2.836.95894.00
YASHCHEM YASH CHEMEX LIMITED
96.50-0.52%-0.50Bán3.202K993.612M43.122.25
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất