Truyền thông (Khu vực)

17
Cổ phiếu
6355.384B
Giá trị vốn hóa thị trường
80.783M
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
+8.91%
Hiệu suất Tháng
+104.13%
Hiệu suất Năm
+96.44%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AIRTELPP.E1 BHARTI RS. 1.25 PPD UP
387.30-1.84%-7.25Bán271.521K105160083.3072.085.4748600.00
BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LTD
718.35-1.94%-14.20Bán11.024M7919157206.554224.592B133.835.4748600.00
GTLINFRA GTL INFRASTRUCTURE
1.500.00%0.00Bán40.003M60004185.0018.806B-1.05636.00
GTPL GTPL HATHWAY LTD
274.952.54%6.80Mua121.131K33304968.4530.809B15.6517.13706.00
IDEA VODAFONE IDEA LTD
14.4512.89%1.65Sức mua mạnh1.110B16043335636.90414.939B-9.059973.00
INDUSTOWER INDUS TOWERS LTD
280.700.68%1.90Bán5.822M1634207330.00756.202B13.2521.049805.00
ITI Công ty TNHH Công nghiệp Điện thoại Ấn Độ
110.350.50%0.55Bán159.346K17583831.10102.921B403.380.272876.00
JUMPNET JUMP NETWORKS LTD
7.552.72%0.20Bán693.985K5239586.75751.715M
MTNL MAHANAGAR TELEP NI
18.90-0.26%-0.05Mua1.162M21968282.7011.907B-41.006620.00
NTL NEUEON TOWERS LTD
2.254.65%0.10Sức mua mạnh29.714K66856.50125.529M-12.8613.00
ONMOBILE ONMOBILE GLOBAL LTD
104.501.26%1.30Bán511.369K53438060.5011.001B23.984.35686.00
RAILTEL RAILTEL CORP OF IND LTD
119.25-0.13%-0.15Bán425.512K50742306.0038.288B20.665.782380.00
RCOM RELIANCE COMM LTD
2.950.00%0.00Mua44.830M132249830.458.075B-22.57618.00
ROUTE ROUTE MOBILE LTD
1797.05-0.14%-2.50Bán108.703K195344726.15112.461B71.4425.94628.00
TATACOMM TATA COMMUNICATION
1303.252.15%27.45Mua440.498K574079018.50371.441B27.3446.6612185.00
TTML TATA TELESERVICES
130.255.00%6.20Sức mua mạnh1.544M201163961.25253.065B-6.23706.00
UNIINFO UNIINFO TELECOM SE
34.501.17%0.40Mua10.000K345000.00
Tải thêm