Truyền thông (Khu vực)

15
Cổ phiếu
6038.450B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.214M
Khối lượng
−0.21%
Thay đổi
−1.25%
Hiệu suất Tháng
+68.44%
Hiệu suất Năm
+40.68%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
687.458B-1.77%781.762K6
971.661B1.04%5.735M7
4379.331B-0.24%12.688M2
Tải thêm