Hỗn hợp (Khu vực)

132
Cổ phiếu
572.683B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.622M
Khối lượng
+0.90%
Thay đổi
+9.98%
Hiệu suất Tháng
−13.26%
Hiệu suất Năm
+7.71%
Hiệu suất YTD
           
ACHAL ACHAL INVESTMENTS LTD
0.360.00%0.00Bán678Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASHAI ASHIANA AGRO INDUSTRIES LTD.
0.293.57%0.01Bán1001.334M-0.093.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ASHCAP ASHIRWAD CAPITAL LTD.
2.90-2.03%-0.06Sức bán mạnh100.445KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND - AXIS GOLD E
3504.000.55%19.14Mua94Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND
3492.00-0.06%-2.20Mua478Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXISNIFTY AXIS MUTUAL FUND
1277.990.63%7.99Sức mua mạnh78Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BANKBEES NIPPON INDIA MF
322.91-0.69%-2.25Bán163.727KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BANKBEES NIPPON INDIA ETF BANK BEES
322.88-0.66%-2.15Bán111Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BENGALASM BENGAL & ASSAM COMPANY LTD.
1751.502.59%44.20Mua1.115K19.785B5.6810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSLGOLDETF ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL F
3680.001.10%40.00Mua31Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSLGOLDETF BIRLA SUN LIFE ASS
3661.000.03%1.00Mua83Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CPSEETF CPSE ETF
23.50-0.21%-0.05Mua259.191KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CPSEETF NIPPON INDIA MF
23.48-0.30%-0.07Mua1.508MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CSLFINANCE CSL FINANCE LIMITED
289.854.64%12.85Mua7.289K1.788B6.9341.84143.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CUBIFIN CUBICAL FINANCIAL SERVICES LTD
0.95-5.00%-0.05Sức bán mạnh60161.911M23.630.048.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EQ30 EDELWEISS MUTUAL F
340.15-2.98%-10.45Mua21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDBEES NIPPON INDIA MF
34.95-0.14%-0.05Mua820.973KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDBEES NIPPON INDIA ETF GOLD BEES
34.99-0.06%-0.02Mua226.958KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
3548.85-0.22%-7.75Mua998Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDSHARE UTI MUTUAL FUND - UTI GOLD EXC
3550.91-0.12%-4.43Mua62Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBPOR HB PORTFOLIO LTD.
19.65-0.76%-0.15Mua6.021K211.517M6.735.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBSL HB STOCKHOLDINGS
7.60-5.00%-0.40Mua3.000K52.819M6.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBSTOCK HB STOCKHOLDINGS LTD.
7.404.08%0.29Mua82552.819M6.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCMFGETF HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E
3581.640.03%1.14Mua149Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCMFGETF HDFC ASSET MANAGEM
3583.050.09%3.25Mua830Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1294.04-0.79%-10.24Mua14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1299.61-0.07%-0.94Mua1.135KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCSENETF HDFC MUTUAL FUND
4392.00-0.72%-32.00Mua103Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HNGSNGBEES NIPPON INDIA MF
369.830.84%3.09Sức mua mạnh195Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HNGSNGBEES NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE
366.20-4.33%-16.57Mua5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HOTELRUGBY HOTEL RUGBY LTD.
0.95-4.04%-0.04Bán50013.607M-2.06Hỗn hợp
HOTELRUGBY HOTEL RUGBY LTD
1.150.00%0.00Mua713.607M-2.06Hỗn hợp
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
34.41-0.49%-0.17Mua22.483KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL A
34.34-0.87%-0.30Bán735.080KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL M
317.06-0.73%-2.34Bán685Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
317.05-0.40%-1.26Bán29Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL A
175.33-0.28%-0.50Bán1.150KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
174.61-2.78%-4.99Bán12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF
35.970.59%0.21Mua3.640KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL A
36.050.56%0.20Mua40.488KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICILIQ ICICI PRUDENTIAL A
1000.000.00%0.01Sức mua mạnh9.448KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL NIFTY LOW VOL
94.852.21%2.05Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL A
94.05-0.62%-0.59Mua440.726KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL MIDCAP SELECT
68.50-0.32%-0.22Mua119Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL A
68.760.29%0.20Mua10.188KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL NIFTY 100 ETF
134.00-0.21%-0.28Mua7Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL A
133.360.18%0.24Mua1.136KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL A
130.370.43%0.56Mua103.564KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL NIFTY ETF
130.160.24%0.31Mua1.993KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL A
58.71-0.09%-0.05Mua2.847KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
58.18-1.52%-0.90Mua6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL M
29.360.34%0.10Mua29.614KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
29.45-0.30%-0.09Mua35Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL A
445.600.15%0.65Mua85Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL SENSEX ETF
447.30-0.07%-0.31Mua984Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND
3670.350.01%0.35Mua25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND - IDBI GOLD E
3799.993.95%144.31Sức mua mạnh4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDFNIFTYET IDFC MUTUAL FUND
126.650.84%1.06Mua93Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDFSENSEXE IDFC MUTUAL FUND
398.004.46%17.00Mua20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IITL INDUSTRIAL INV TRU
63.554.95%3.00Mua1011.289B11000.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IITL INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LT
57.15-4.99%-3.00Sức bán mạnh3031.289B11000.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVZINGOLD INVESCO MUTUAL FUN
3600.00-3.22%-119.90Mua10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVZINGOLD INVESCO INDIA GOLD EXCHANGE TR
3699.992.78%99.99Mua1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JUNIORBEES NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES
301.080.14%0.42Mua1.658KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JUNIORBEES NIPPON INDIA MF
301.410.19%0.58Mua150.590KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA ASS
351.35-0.00%-0.00Mua40.672KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
352.000.34%1.20Mua546Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA ASS
128.090.20%0.25Mua6.392KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
128.160.14%0.18Mua132Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
241.00-1.03%-2.50Bán1.458KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA ASS
241.00-1.07%-2.61Sức bán mạnh4.720KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KTKSENSEX KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND
433.500.60%2.57Sức mua mạnh24Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNETFSEN LIC MF EXCHNG TRADED FUND-SENS
523.150.00%0.00Mua5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNETFSEN LIC MUTUAL FUND
510.00-0.94%-4.85Mua51Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNFNHGP LIC MF EXHNGE TRADED FUND NIFT
130.791.39%1.79Sức mua mạnh25Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
128.00-1.70%-2.21Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MUTUAL FUND
1000.010.00%0.00Sức mua mạnh19.794KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MF
1000.000.00%0.00Sức mua mạnh566.482KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LIQUIDETF DSP BLACKROCK MUTU
1000.000.00%0.01Sức mua mạnh9.677KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
L_TFH L&T FINANCE HOLDIN
127.250.95%1.20Mua9.731M254.565B13.839.20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
L_TFH L&T FINANCE HOLDINGS LTD.
127.250.99%1.25Mua665.583K254.565B13.839.20Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M100 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND - MO
19.030.79%0.15Mua22.257KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M100 MOTILAL OSWAL AST
19.061.06%0.20Mua149.265KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M50 MOTILAL OSWAL FINA
120.85-0.21%-0.25Mua5.772KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M50 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND
121.05-0.26%-0.31Sức mua mạnh2.612KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAN50ETF MIRAE ASSET GLOBAL
125.440.17%0.21Mua965Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAN50ETF MIRAE ASSET MUTUAL FUND
125.200.16%0.20Mua265Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAVIIND MAVI INDUSTRIES LTD.
6.260.00%0.00Sức bán mạnh1048.742M-0.20Hỗn hợp
N100 MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD
640.450.98%6.24Mua695Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
N100 MOTILAL OSWAL FINA
641.501.05%6.69Mua110.926KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL &
7.801.96%0.15Mua1.863K99.661M-44.415.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL & INFRASTRUCT
7.904.36%0.33Mua399.661M-44.415.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFLTGILT NIPPON INDIA MF
20.180.05%0.01Theo dõi5.335KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFNIF100 NIPPON INDIA ETF NIFTY 100
128.740.03%0.04Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFNIF100 NIPPON INDIA MF
127.72-0.22%-0.28Mua387Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFNV20 NIPPON INDIA MF
59.800.00%0.00Mua2.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFSENSEX NIPPON INDIA ETF SENSEX
444.980.22%0.98Mua305Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFSNX150 NIPPON INDIA ETF SENSEX NEXT 5
32.35-0.37%-0.12Bán973Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NIFTYBEES NIPPON INDIA MF
131.190.21%0.28Mua394.076KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NIFTYBEES NIPPON INDIA ETF NIFTY BEES
131.000.02%0.02Mua80.272KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NIFTYEES EDELWEISS MUTUAL F
15502.00-2.37%-377.00Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PILANIINVS PILANI INVESTMENT
1784.40-0.78%-14.00Mua5.690K14.107B6.105.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PILANIINVS PILANI INVESTMENT AND INDUSTRI
1783.70-0.80%-14.30Mua5.522K14.107B6.105.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PSUBNKBEES NIPPON INDIA MF
27.08-0.44%-0.12Bán17.855KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PSUBNKBEES NIPPON INDIA ETF PSU BANK BEES
26.88-1.10%-0.30Sức bán mạnh559Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND - EXCHANGE T
1742.00-0.06%-1.00Mua346Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND
1743.000.00%0.00Mua954Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FUND - QUANTUM
1260.000.60%7.50Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FD
1269.500.12%1.50Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SBIGETS SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC
3588.070.16%5.56Mua83Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SBISENSEX SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS
445.900.25%1.10Mua260Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETF10GILT SBI MUTUAL FUND
183.63-3.86%-7.37Bán115Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETFBSE100 SBI MUTUAL FUND
128.500.30%0.38Mua100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETFGOLD SBI MUTUAL FUND
3586.050.13%4.50Mua1.514KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETFSN50 SBI MUTUAL FUND
327.550.21%0.68Mua55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SHARIABEES NIPPON INDIA ETF SHARIAH BEES
262.68-0.04%-0.10Mua10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SHARIABEES NIPPON INDIA MF
264.000.98%2.57Sức mua mạnh62Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SITAENT SITA ENTERPRISES LTD.
14.884.94%0.70Bán30344.640M10.721.393.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES LTD.
467.25-1.17%-5.55Mua1.566K5.094B4.648.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES
470.40-1.86%-8.90Mua2.397K5.094B4.648.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SXETF HDFC MUTUAL FUND
4397.81-0.50%-22.19Sức mua mạnh45Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
TCFCFINQ TCFC FINANCE LTD.
23.501.73%0.40Bán473246.330M7.583.108.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UNIVPRIM UNIVERSAL PRIME ALUMINIUM LTD.
2.300.00%0.00Bán16118.325M5.890.39Hỗn hợp
UTINEXT50 UTI MUTUAL FUND
296.000.00%0.00Mua88Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINEXT50 UTI ASSET MANAGEME
296.000.00%0.00Mua203Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1310.000.08%1.00Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1313.050.23%3.05Mua1.196KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
445.091.16%5.09Sức mua mạnh1.484KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
444.750.38%1.67Sức mua mạnh237Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
310.00-3.73%-12.00Bán4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
325.850.57%1.85Mua21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
YUVRAAJHPL YUVRAAJ HYGIENE PRODUCTS LTD.
0.49-2.00%-0.01Bán30.007K36.337M-0.2614.00Hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất