Hỗn hợp (Khu vực)

144
Cổ phiếu
31.227B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.467M
Khối lượng
−1.14%
Thay đổi
+13.39%
Hiệu suất Tháng
+47.14%
Hiệu suất Năm
+50.01%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABSLBANETFBIRLASLAMC - ABSLBANETF
47.58 INR+0.74%54.017K0.02Hỗn hợp
ABSLLIQUIDBIRLASLAMC - ABSLLIQUID
1000.00 INR−0.00%7.613K4.00Hỗn hợp
ABSLNN50ETADITYA BIRLA SUN L
52.27 INR−0.48%8.958K1.16Hỗn hợp
AJOONIAJOONI BIOTECH LTD
4.85 INR−1.02%643.885K1.18429.307M INR8.310.58 INR+277.25%0.00%Hỗn hợp
ANZENANZEN IND ENE YLD PLU TRU
100.00 INR0.00%2.8M16.203B INRHỗn hợp
AXISCETFAXISAMC - AXISCETF
92.97 INR−0.92%3.16K1.97Hỗn hợp
AXISGOLDAXIS MUTUAL FUND
53.04 INR−0.19%53.143K0.17Hỗn hợp
AXISHCETFAXISAMC - AXISHCETF
103.88 INR−1.04%3.186K0.41Hỗn hợp
AXISNIFTYAXIS MUTUAL FUND
225.07 INR+0.29%5.546K0.51Hỗn hợp
AXISTECETFAXISAMC - AXISTECETF
349.83 INR+1.24%2.577K0.23Hỗn hợp
BANKBEESNIPPON INDIA MF
481.48 INR+0.86%643.235K0.48Hỗn hợp
BBETF0432EDELAMC - BBETF0432
1098.01 INR−0.08%2.014K1.09Hỗn hợp
BFSIMIRAEAMC - MAFSETF
21.52 INR+0.70%208.987K0.60Hỗn hợp
BSLGOLDETFBIRLA SUN LIFE ASS
56.04 INR+0.30%13.462K0.10Hỗn hợp
BSLNIFTYBIRLA SUN LIFE ASS
23.84 INR+0.38%76.086K0.14Hỗn hợp
BSLSENETFGBIRLASLAMC - BSLSENETFG
68.25 INR+0.38%1.673K1.43Hỗn hợp
CONSUMBEESNIP IND ETF CONSUMPTION
100.80 INR−0.46%35.273K1.11Hỗn hợp
CPSEETFNIPPON INDIA MF
62.00 INR−0.63%3.776M1.84Hỗn hợp
DIVOPPBEESNIP IND ETF DIV OPP
64.58 INR+0.02%35.999K0.98Hỗn hợp
DSPBANKETFDSPAMC - DSPBANKETF
47.75 INR+1.25%13.072K0.14Hỗn hợp
DSPN50ETFDSPAMC - DSPN50ETF
214.04 INR+0.38%810.05Hỗn hợp
DSPNEWETFDSPAMC - DSPNEWETF
261.09 INR−0.24%23.18K1.08Hỗn hợp
DSPQ50ETFDSPAMC - DSPQ50ETF
200.00 INR−0.33%1.571K0.13Hỗn hợp
DSPSILVETFDSPAMC - DSPSILVETF
72.74 INR−0.49%357.92K1.17Hỗn hợp
EBBETF0425EDELAMC - EBBETF0425
1168.40 INR+0.10%1.77K0.20Hỗn hợp
EBBETF0430EDELAMC - EBBETF0430
1310.18 INR+0.16%6.506K0.46Hỗn hợp
EBBETF0431EDELAMC - EBBETF0431
1168.06 INR−0.08%6.811K1.11Hỗn hợp
EBBETF0433EDELAMC - EBBETF0433
1066.69 INR+0.17%2.971K1.22Hỗn hợp
ESGMIRAEAMC - MAESGETF
34.59 INR+0.06%7.261K0.11Hỗn hợp
GILT5YBEESRELCAPAMC - NETFGILT5Y
53.80 INR+0.15%319.516K0.73Hỗn hợp
GOLDBEESNIPPON INDIA MF
52.94 INR−0.17%2.924M0.65Hỗn hợp
GOLDETFMIRAEAMC - MAGOLDETF
62.64 INR0.00%76.823K1.23Hỗn hợp
GOLDSHAREUTI ASSET MANAGEME
53.25 INR+0.28%55.456K0.52Hỗn hợp
HDFCBSE500HDFC MUTUAL FUND
29.45 INR−0.30%30.047K0.39Hỗn hợp
HDFCGOLDHDFC GOLD ETF
54.36 INR−0.26%774.964K1.13Hỗn hợp
HDFCGROWTHHDFCAMC - HDFCGROWTH
104.98 INR−0.02%1.008K0.42Hỗn hợp
HDFCLOWVOLHDFCAMC - HDFCLOWVOL
16.38 INR−0.49%13.183K0.41Hỗn hợp
HDFCMID150HDFC MUTUAL FUND
16.51 INR−0.24%184.007K1.58Hỗn hợp
HDFCMOMENTHDFCAMC - HDFCMOMENT
26.39 INR−0.15%25.607K0.58Hỗn hợp
HDFCNEXT50HDFCAMC - HDFCNEXT50
50.88 INR−0.80%15.371K1.55Hỗn hợp
HDFCNIF100HDFCAMC - HDFCNIF100
21.35 INR+0.28%34.654K1.39Hỗn hợp
HDFCNIFBANHDFCAMC - HDFCNIFBAN
478.60 INR+0.89%6.052K0.09Hỗn hợp
HDFCNIFITHDFCAMC - HDFCNIFIT
339.44 INR+1.52%6.74K1.47Hỗn hợp
HDFCNIFTYHDFCAMC - HDFCNIFTY
229.29 INR+0.24%20.653K0.37Hỗn hợp
HDFCPVTBANHDFCAMC - HDFCPVTBAN
246.12 INR+0.83%2.624K0.08Hỗn hợp
HDFCQUALHDFCAMC - HDFCQUAL
48.09 INR+0.29%1.751K0.30Hỗn hợp
HDFCSENSEXHDFCAMC - HDFCSENSEX
768.08 INR+0.28%1.601K0.35Hỗn hợp
HDFCSILVERHDFCAMC - HDFCSILVER
72.54 INR−0.37%138.91K0.66Hỗn hợp
HDFCSML250HDFC MUTUAL FUND
135.36 INR−0.84%255.651K1.78Hỗn hợp
HDFCVALUEHDFCAMC - HDFCVALUE
112.30 INR+0.01%2.59K0.47Hỗn hợp
HEALTHYBIRLASLAMC - HEALTHY
10.41 INR−0.67%206.245K1.03Hỗn hợp
HNGSNGBEESNIPPON INDIA MF
247.35 INR+1.19%78.794K0.45Hỗn hợp
ICICI10GSICICIPRAMC - ICICI10GS
220.75 INR+0.07%1370.95Hỗn hợp
ICICI500ICICI PRUDENTIAL A
31.34 INR−0.19%1.813M7.29Hỗn hợp
ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSEC
54.11 INR−0.72%2.25K0.64Hỗn hợp
ICICIALPLVICICIPRAMC - ICICIALPLV
227.73 INR−0.52%31.86K0.48Hỗn hợp
ICICIAUTOICICIPRAMC - ICICIAUTO
180.37 INR−0.67%16.88K0.89Hỗn hợp
ICICIB22ICICI PRUDENTIAL A
85.52 INR−0.44%908.844K1.41Hỗn hợp
ICICIBANKNICICI PRUDENTIAL BANK ETF
47.69 INR+0.85%243.777K0.17Hỗn hợp
ICICIBANKPICICI PRUDENTIAL A
244.09 INR+0.80%39.099K0.93Hỗn hợp
ICICICOMMOICICIPRAMC - ICICICOMMO
72.96 INR−0.60%137.865K1.98Hỗn hợp
ICICICONSUICICIPRAMC - ICICICONSU
93.36 INR−0.53%2.005K0.11Hỗn hợp
ICICIFINICICIPRAMC-ICICIFIN
22.35 INR−0.18%35.601K0.33Hỗn hợp
ICICIFMCGICICIPRAMC - ICICIFMCG
555.17 INR−0.99%34.568K2.33Hỗn hợp
ICICIGOLDICICI PRUDENTIAL A
54.52 INR−0.15%159.88K0.15Hỗn hợp
ICICIINFRAICICIPRAMC - ICICIINFRA
70.83 INR−0.62%551.78K6.06Hỗn hợp
ICICILIQICICI PRUDENTIAL A
999.99 INR0.00%365.703K0.45Hỗn hợp
ICICILOVOLICICI PRUDENTIAL A
176.78 INR−0.41%51.154K0.58Hỗn hợp
ICICIM150ICICIPRAMC - ICICIM150
167.74 INR−0.70%65.473K1.37Hỗn hợp
ICICIMCAPICICI PRUDENTIAL A
134.85 INR+0.07%36.171K1.72Hỗn hợp
ICICIMOM30ICICIPRAMC - ICICIMOM30
26.67 INR−0.11%191.385K1.09Hỗn hợp
ICICINF100ICICI PRUDENTIAL A
231.41 INR+0.27%6.338K0.57Hỗn hợp
ICICINIFTYICICI PRUDENTIAL A
230.09 INR+0.30%121.753K0.60Hỗn hợp
ICICINV20ICICI PRUDENTIAL A
121.59 INR−0.16%21.345K0.49Hỗn hợp
ICICINXT50ICICI PRUDENTIAL M
52.30 INR−0.68%214.386K1.87Hỗn hợp
ICICIPHARMICICIPRAMC - ICICIPHARM
104.18 INR−0.45%18.522K0.57Hỗn hợp
ICICISENSXICICI PRUDENTIAL A
777.21 INR+0.48%1.386K0.63Hỗn hợp
ICICISILVEICICIPRAMC - ICICISILVE
75.16 INR−0.53%472.801K1.32Hỗn hợp
ICICITECHICICIPRAMC - ICICITECH
35.28 INR+1.38%727.119K1.73Hỗn hợp
IDFNIFTYETBANDHAN AST MGT CO
225.41 INR+0.16%2340.16Hỗn hợp
INFRABEESNIPPON INDIA MF
720.61 INR−0.33%6.31K0.90Hỗn hợp
IVZINGOLDINVESCO MUTUAL FUN
5515.20 INR−0.09%310.26Hỗn hợp
IVZINNIFTYRELIGARE MUTUAL FD
2324.89 INR+0.03%81.03Hỗn hợp
JUNIORBEESNIPPON INDIA MF
537.89 INR−0.66%142.15K1.22Hỗn hợp
KOTAKBKETFKOTAK MAHINDRA MF
481.88 INR+0.76%7.007K0.04Hỗn hợp
KOTAKGOLDKOTAK MAHINDRA AST
53.26 INR+0.08%122.385K0.52Hỗn hợp
KOTAKNIFTYKOTAK MAHINDRA AST
225.77 INR+0.41%17.021K0.55Hỗn hợp
KOTAKNV20KOTAK MAHINDRA AST
123.60 INR−0.15%12.701K0.69Hỗn hợp
KOTAKPSUBKKOTAK MAHINDRA AST
546.70 INR+0.54%19.541K0.78Hỗn hợp
LICMFGOLDLIC MF - LIC GOLD ETF
5717.25 INR+0.08%1070.40Hỗn hợp
LICNETFGSCLIC MUTUAL FUND
24.26 INR+0.17%17.327K0.39Hỗn hợp
LICNETFN50LIC MUTUAL FUND
227.29 INR−0.28%2.94K0.34Hỗn hợp
LICNETFSENLIC MUTUAL FUND
763.46 INR+0.22%3240.32Hỗn hợp
LICNFNHGPLIC MUTUAL FUND
226.82 INR+1.02%4.833K1.74Hỗn hợp
LIQUIDBEESNIPPON INDIA MF
1000.00 INR0.00%3.06M1.34Hỗn hợp
LIQUIDETFDSP BLACKROCK MUTU
1000.00 INR+0.00%305.653K0.70Hỗn hợp
LTGILTBEESNIP IND ETF LONGTERM GILT
24.63 INR+0.04%857.382K0.95Hỗn hợp
MAFANGMIRAEAMC - MAFANG
68.51 INR+1.54%382.663K0.64Hỗn hợp
MAHKTECHMIRAEAMC - MAHKTECH
13.64 INR+0.81%351.592K0.35Hỗn hợp
MAKEINDIAMIRAEAMC - MAMFGETF
106.35 INR−0.60%18.64K1.21Hỗn hợp