Hỗn hợp (Khu vực)

127
Cổ phiếu
318.182B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.307M
Khối lượng
+3.95%
Thay đổi
−8.61%
Hiệu suất Tháng
−50.65%
Hiệu suất Năm
−46.79%
Hiệu suất YTD
            
ASHCAP ASHIRWAD CAPITAL LTD.
2.020.50%0.01Bán5.252KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AUTORIDFIN AUTORIDERS FINANCE LTD.
0.46-2.13%-0.01Bán26.029M-0.131.00Hỗn hợp
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND - AXIS GOLD E
4096.00-0.32%-13.00Bán77Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND
4099.700.00%0.15Theo dõi657Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AXISNIFTY AXIS MUTUAL FUND
1043.34-0.16%-1.65Bán383Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BANKBEES NIPPON INDIA MF
206.402.93%5.87Mua995.348KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BANKBEES NIPPON INDIA ETF BANK BEES
206.222.77%5.55Mua6.175KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSLGOLDETF ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL F
4323.000.38%16.26Mua6Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
BSLGOLDETF BIRLA SUN LIFE ASS
4322.900.32%13.85Mua152Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CPSEETF CPSE ETF
17.510.06%0.01Mua380.560KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
CPSEETF NIPPON INDIA MF
17.49-0.06%-0.01Mua16.425MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
EQ30 EDELWEISS MUTUAL F
295.096.66%18.43Mua1.702KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDBEES NIPPON INDIA ETF GOLD BEES
41.19-0.07%-0.03Mua112.096KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDBEES NIPPON INDIA MF
41.18-0.07%-0.03Mua2.171MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDSHARE UTI MUTUAL FUND - UTI GOLD EXC
4254.780.33%13.88Mua114Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
4249.350.22%9.40Mua1.032KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBPOR HB PORTFOLIO LTD.
11.894.94%0.56Mua4.455K121.958M5.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBSL HB STOCKHOLDINGS
6.200.00%0.00Bán844.967M6.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HBSTOCK HB STOCKHOLDINGS LTD.
5.99-4.92%-0.31Bán47144.967M6.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCMFGETF HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E
4222.22-0.07%-2.83Mua943Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCMFGETF HDFC ASSET MANAGEM
4224.85-0.02%-1.05Mua12.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1045.511.90%19.51Mua155Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1040.131.91%19.54Mua2.450KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HDFCSENETF HDFC MUTUAL FUND
3582.022.15%75.35Mua902Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HNGSNGBEES NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE
338.000.00%0.00Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HNGSNGBEES NIPPON INDIA MF
340.00-0.58%-2.00Bán430Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
HOTELRUGBY HOTEL RUGBY LTD
1.000.00%0.00Bán2.523K12.174M-2.07Hỗn hợp
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
24.77-0.08%-0.02Mua33.678KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL A
24.75-0.12%-0.03Mua274.491KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL M
204.293.42%6.76Mua55.832KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
204.013.42%6.74Mua962Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
111.003.52%3.77Mua344Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL A
110.763.58%3.83Mua44.088KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL A
42.16-0.07%-0.03Bán50.058KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF
42.15-0.19%-0.08Theo dõi1.345KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICILIQ ICICI PRUDENTIAL A
999.990.00%0.00Bán2.523KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL NIFTY LOW VOL
81.350.82%0.66Mua58Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL A
85.310.88%0.74Mua2.459KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL MIDCAP SELECT
54.392.93%1.55Mua4.009KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL A
53.571.54%0.81Mua45.849KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL NIFTY 100 ETF
107.422.30%2.42Bán469Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL A
107.850.42%0.45Mua10.666KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL NIFTY ETF
104.961.69%1.74Mua3.924KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL A
104.971.52%1.57Mua150.906KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL A
50.971.07%0.54Mua6.409KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
50.510.00%0.00Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL M
24.940.93%0.23Mua19.492KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
25.210.84%0.21Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL A
360.011.10%3.92Mua2.442KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL SENSEX ETF
361.302.03%7.20Mua79Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND
4826.25-0.77%-37.50Mua65Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND - IDBI GOLD E
4823.64-0.65%-31.36Mua16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDFNIFTYET IDFC MUTUAL FUND
101.00-0.83%-0.85Mua526Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IDFSENSEXE IDFC MUTUAL FUND
320.012.88%8.96Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IIFL IIFL FINANCE LIMITED
61.20-1.37%-0.85Bán55.190K23.476B4.7013.21Hỗn hợp
IIFL IIFL FINANCE LTD
61.20-1.45%-0.90Bán993.863K23.476B4.7013.21Hỗn hợp
IVZINGOLD INVESCO INDIA GOLD EXCHANGE TR
4299.000.44%19.00Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
IVZINGOLD INVESCO MUTUAL FUN
4300.000.37%15.95Mua12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JUNIORBEES NIPPON INDIA MF
256.630.97%2.47Mua38.849KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
JUNIORBEES NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES
256.501.01%2.56Mua517Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
414.47-0.41%-1.72Mua2.123KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA AST
414.65-0.11%-0.45Mua31.329KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
103.261.60%1.63Mua6.522KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA AST
103.181.55%1.57Mua98.080KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
121.01-0.18%-0.22Mua3.906KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA AST
121.581.34%1.61Mua25.340KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
KTKSENSEX KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND
354.113.24%11.11Mua559Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNETFSEN LIC MF EXCHNG TRADED FUND-SENS
400.000.00%0.00Bán15Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNETFSEN LIC MUTUAL FUND
380.004.37%15.90Bán2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNFNHGP LIC MF EXHNGE TRADED FUND NIFT
100.003.08%2.99Bán1.397KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
101.712.30%2.29Mua2.329KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MUTUAL FUND
1000.000.00%0.00Sức bán mạnh27.551KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MF
999.99-0.00%-0.01Bán1.078MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
LIQUIDETF DSP BLACKROCK MUTU
1000.000.00%0.01Sức mua mạnh12.041KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
L_TFH L&T FINANCE HOLDIN
60.555.49%3.15Mua31.225M114.978B6.768.50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
L_TFH L&T FINANCE HOLDINGS LTD.
60.555.58%3.20Mua2.619M114.978B6.768.50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M100 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND - MO
15.094.28%0.62Mua42.563KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M100 MOTILAL OSWAL AST
14.711.73%0.25Mua101.219KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M50 MOTILAL OSWAL FINA
97.360.86%0.83Mua1.428KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
M50 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND
97.260.97%0.93Mua51Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAN50ETF MIRAE AST GBL INV
101.011.21%1.21Mua2.607KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAN50ETF MIRAE ASSET MUTUAL FUND
99.904.28%4.10Mua3.252KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
MAVIIND MAVI INDUSTRIES LTD.
3.87-4.91%-0.20Bán6030.133M-0.20Hỗn hợp
N100 MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD
707.640.64%4.47Mua1.749KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
N100 MOTILAL OSWAL FINA
709.111.10%7.70Mua19.879KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL & INFRASTRUCT
8.16-9.93%-0.90Mua1.000K102.941M-46.085.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL &
5.45-6.03%-0.35Mua341102.941M-46.085.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFLTGILT NIPPON INDIA MF
21.65-0.55%-0.12Theo dõi96.377KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFNIF100 NIPPON INDIA ETF NIFTY 100
107.484.25%4.38Mua21Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFNIF100 NIPPON INDIA MF
104.33-0.18%-0.19Mua1.350KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFNV20 NIPPON INDIA MF
51.88-0.12%-0.06Mua809Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFSENSEX NIPPON INDIA ETF SENSEX
337.60-2.14%-7.40Mua225Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NETFSNX150 NIPPON INDIA ETF SENSEX NEXT 5
31.3513.79%3.80Sức mua mạnh402Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NIFTYBEES NIPPON INDIA MF
105.891.41%1.47Mua2.968MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NIFTYBEES NIPPON INDIA ETF NIFTY BEES
105.921.42%1.48Mua83.467KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
NIFTYEES EDELWEISS MUTUAL F
12400.006.06%708.74Bán4Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PDSMFL PDS MULTINATIONAL FASHIONS LIM
255.601.03%2.60Bán1576.590B10.3924.35200.00Hỗn hợp
PDSMFL PDS MULTINATIONAL
253.000.16%0.40Bán6216.590B10.3724.35200.00Hỗn hợp
PILANIINVS PILANI INVESTMENT
1350.952.27%30.00Mua72310.534B5.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PILANIINVS PILANI INVESTMENT AND INDUSTRI
1350.001.35%18.00Mua8510.534B5.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PSUBNKBEES NIPPON INDIA MF
13.491.12%0.15Theo dõi143.979KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
PSUBNKBEES NIPPON INDIA ETF PSU BANK BEES
13.500.45%0.06Bán11.636KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND - EXCHANGE T
2044.45-0.15%-3.05Mua234Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND
2044.00-0.15%-3.05Mua3.209KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FD
1020.001.09%11.00Mua19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FUND - QUANTUM
1016.007.29%69.00Mua35Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SBIGETS SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC
4218.18-0.06%-2.68Bán774Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SBISENSEX SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS
359.921.92%6.77Mua4.737KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETF10GILT SBI MUTUAL FUND
195.100.59%1.14Bán354Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETFBSE100 SBI MUTUAL FUND
105.80-0.18%-0.19Mua107Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETFGOLD SBI MUTUAL FUND
4216.40-0.05%-2.20Bán11.725KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SETFSN50 SBI MUTUAL FUND
273.00-11.94%-37.00Bán762Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SHARIABEES NIPPON INDIA MF
240.000.56%1.33Mua188Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SHARIABEES NIPPON INDIA ETF SHARIAH BEES
245.00-2.00%-5.00Mua29Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SITAENT SITA ENTERPRISES LTD.
7.97-4.89%-0.41Bán44125.140M4.841.733.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES
305.651.83%5.50Mua3.167K3.249B8.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES LTD.
297.00-0.34%-1.00Mua23.249B8.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
SXETF HDFC MUTUAL FUND
3560.000.99%35.00Mua108Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINEXT50 UTI ASSET MANAGEME
259.992.52%6.39Mua190Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINEXT50 UTI MUTUAL FUND
242.550.14%0.35Sức bán mạnh50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1049.00-0.10%-1.00Mua47Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1056.331.21%12.68Mua675Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
350.002.83%9.64Mua19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
355.591.61%5.63Mua355Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
290.22-1.29%-3.78Mua3Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
292.053.27%9.25Mua1.011KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
YUVRAAJHPL YUVRAAJ HYGIENE PRODUCTS LTD.
0.494.26%0.02Mua25.000K36.337M-0.2714.00Hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất