Hỗn hợp (Khu vực)

73
Cổ phiếu
368.235B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.122M
Khối lượng
−2.84%
Thay đổi
+3.51%
Hiệu suất Tháng
+116.37%
Hiệu suất Năm
+47.68%
Hiệu suất YTD
          
ABSLBANETF BIRLASLAMC - ABSLBANETF
398.601.32%5.19Mua557
ABSLNN50ET ADITYA BIRLA SUN L
437.00-0.49%-2.17Bán890
AJOONI AJOONI BIOTECH LTD
63.301.36%0.85Mua352.544K
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND
41.100.22%0.09Mua99.631K
AXISNIFTY AXIS MUTUAL FUND
192.78-0.03%-0.06Mua3.659K
BANKBEES NIPPON INDIA MF
403.601.25%4.98Mua373.800K
BSLGOLDETF BIRLA SUN LIFE ASS
4321.950.25%10.95Mua127
BSLSENETFG BIRLASLAMC - BSLSENETFG
576.60-1.94%-11.40Sức bán mạnh1.867K
CPSEETF NIPPON INDIA MF
31.19-0.38%-0.12Mua1.459M
EBANK EDELWEISS MUTUAL F
3999.002.51%97.90Mua1
EBBETF0423 EDELAMC - EBBETF0423
1151.070.06%0.68Mua5.426K
EBBETF0430 EDELAMC - EBBETF0430
1183.560.32%3.75Mua4.811K
GOLDBEES NIPPON INDIA MF
41.170.27%0.11Mua4.069M
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
41.400.24%0.10Mua64.398K
HBANKETF HDFCAMC - HBANKETF
400.541.44%5.67Sức mua mạnh2.412K
HBSL HB STOCKHOLDINGS
38.002.15%0.80Bán5.158K275.157M1.3327.927.00
HDFCMFGETF HDFC ASSET MANAGEM
42.200.02%0.01Mua591.830K
HDFCNIFETF HDFC ASSET MANAGEM
194.48-0.56%-1.10Mua16.500K
HDFCSENETF HDFC ASSET MANAGEM
655.91-0.92%-6.06Mua3.935K
HNGSNGBEES NIPPON INDIA MF
324.08-0.21%-0.69Theo dõi4.175K
HOTELRUGBY HOTEL RUGBY LTD
3.354.69%0.15Sức mua mạnh15.384K48.411M-0.10
ICICIALPLV ICICIPRAMC - ICICIALPLV
176.11-1.81%-3.25Bán62.456K
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL A
47.64-0.02%-0.01Mua471.438K
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL BANK ETF
399.871.44%5.68Sức mua mạnh3.018K
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL A
204.360.92%1.87Mua2.125K
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL A
42.270.26%0.11Sức mua mạnh159.444K
ICICILIQ ICICI PRUDENTIAL A
999.990.00%0.00Sức mua mạnh57.288K
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL A
142.84-0.99%-1.43Bán163.950K
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL A
107.470.40%0.43Mua14.980K
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL A
198.45-0.66%-1.31Mua57.178K
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL A
194.93-0.63%-1.24Mua768.343K
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL A
97.16-1.29%-1.27Bán83.655K
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL M
43.66-0.77%-0.34Bán176.548K
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL A
663.04-0.48%-3.22Mua1.550K
ICICITECH ICICIPRAMC - ICICITECH
365.11-2.38%-8.90Mua216.482K
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND
4370.000.23%10.00Mua97
IDFNIFTYET IDFC MUTUAL FUND
190.35-0.46%-0.88Mua100
IIFL IIFL FINANCE LTD
298.454.61%13.15Sức mua mạnh722.482K109.756B20039.00
INFRABEES NIPPON INDIA MF
535.28-0.82%-4.42Mua2.320K
IVZINGOLD INVESCO MUTUAL FUN
4276.650.30%12.65Mua45
JUNIORBEES NIPPON INDIA MF
450.88-0.54%-2.46Mua86.335K
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA AST
41.380.29%0.12Mua314.539K
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA AST
191.41-0.51%-0.99Mua86.961K
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA AST
275.922.05%5.54Mua67.397K
LICNETFN50 LIC MUTUAL FUND
193.060.00%0.00Mua1.478K
LICNETFSEN LIC MUTUAL FUND
653.99-0.35%-2.30Mua85
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
182.131.63%2.92Mua1.416K
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MF
999.990.00%0.00Sức bán mạnh1.733M
LIQUIDETF DSP BLACKROCK MUTU
999.990.00%0.00Sức bán mạnh50.839K
L_TFH L&T FINANCE HOLDIN
85.20-6.73%-6.15Sức bán mạnh25.676M228.124B20.454.4822532.00
MAN50ETF MIRAE AST GBL INV
187.19-0.61%-1.14Mua3.693K
MANXT50 MIRAEAMC - MANXT50
429.60-0.75%-3.26Theo dõi7.425K
MOM100 MOTILAL OS MIDCAP100 ETF
33.00-1.23%-0.41Mua503.398K
MOM50 MOTILAL OSWAL M50 ETF
180.62-0.52%-0.94Mua630
MON100 MOTILAL OS NASDAQ100 ETF
113.17-0.24%-0.27Mua280.076K
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL &
7.00-4.11%-0.30Sức bán mạnh409104.455M46.900.165.00
NETFLTGILT NI IND ETF LONG TERM GILT
22.62-0.09%-0.02Bán4.596K
NETFNIF100 NIPP INDIA ETF NIFTY 100
188.90-0.59%-1.12Mua4.459K
NETFNV20 NIPPON INDIA ETF NV20
100.00-1.22%-1.24Bán5.016K
NIFTYBEES NIPPON INDIA MF
196.08-0.62%-1.22Mua1.805M
PILANIINVS PILANI INVESTMENT
1893.90-1.13%-21.55Bán13.468K21.673B17.18111.474.00
PSUBNKBEES NIPPON INDIA MF
30.932.76%0.83Sức mua mạnh3.740M
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND
2048.000.39%8.00Mua753
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FD
1889.00-0.58%-11.00Mua36
SETF10GILT SBI MUTUAL FUND
205.24-0.56%-1.15Bán44
SETFGOLD SBI MUTUAL FUND
4216.250.03%1.30Mua4.321K
SHARIABEES NIPPON INDIA MF
443.72-1.67%-7.53Bán4.462K
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES
740.700.87%6.40Mua2.556K8.255B45.0816.298.00
UTIBANKETF UTIAMC - UTIBANKETF
40.041.37%0.54Mua10.069K
UTINEXT50 UTI ASSET MANAGEME
45.07-0.11%-0.05Bán9.496K
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1910.18-0.38%-7.28Mua708
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
641.97-0.27%-1.75Sức mua mạnh720
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
50.220.00%0.00Mua1.651K
Tải thêm