Bán Lẻ (Khu vực)

42
Cổ phiếu
6098.341B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.415M
Khối lượng
+1.97%
Thay đổi
+13.55%
Hiệu suất Tháng
+35.45%
Hiệu suất Năm
+33.51%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABFRLADITYA BIRLA FASH
231.75 INR+2.48%4.786M1.72213.629B INR−5.21 INR−232.55%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
ARCHIESARCHIES LTD.
25.40 INR−0.78%44.235K0.37856.999M INR33.640.76 INR0.00%Bán Lẻ
ARVINDFASNARVIND FASHIONS LTD
439.55 INR+2.02%447.199K0.4957.284B INR240.821.83 INR−2.37%0.23%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BANGBANG OVERSEAS LTD
56.95 INR−3.56%108.707K0.16787.294M INR−3.44 INR−208.20%0.00%Bán Lẻ
CELLPOINTCELL POINT (INDIA)
42.95 INR−1.72%18K0.31Bán Lẻ
CONFIPETCONFIDENCE PETRO IND LTD.
97.10 INR−4.66%9.243M2.1528.853B INR24.373.98 INR+51.03%0.10%Bán Lẻ
DENTALKARTVASA DENTICITY LTD
607.10 INR−2.21%17.5K0.949.944B INR0.00%Bán Lẻ
DMARTAVENUE SUPERMARTS
3949.75 INR+2.29%698.85K2.782.515T INR110.3935.78 INR+1.22%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
DPABHUSHAND. P. ABHUSHAN LTD
572.30 INR+5.00%4.873K0.5712.13B INR24.0323.81 INR+13.45%0.18%Bán Lẻ
EMILELECTRONICS MART IND LTD
225.20 INR−0.51%2.115M2.3187.415B INR55.384.07 INR0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ETHOSLTDETHOS LTD
2018.50 INR+0.50%138.694K1.4746.897B INR66.6730.28 INR0.00%Bán Lẻ
Mua
FLFLFUTURE LIFESTYLE F
2.95 INR0.00%149.23K0.80605.325M INR0.00%Bán Lẻ
FRETAILFUTURE RETAIL LTD
2.90 INR0.00%361.345K0.691.578B INR0.00%Bán Lẻ
HEADSUPHEADS UP VENTURES LTD
12.65 INR−1.17%80.806K0.15283.982M INR−3.71 INR−42.04%0.00%Bán Lẻ
HONASAHONASA CONSUMER LTD
416.95 INR−2.18%2.802M0.47Bán Lẻ
INDIAMARTINDIAMART INTERMESH LTD
2604.05 INR−0.37%179.17K0.93159.934B INR49.6352.47 INR+32.73%0.38%Bán Lẻ
Mua
ISFTINTRASOFT TECHNOLO
122.10 INR−0.53%10.747K0.631.808B INR19.116.39 INR−11.88%0.81%Bán Lẻ
KALAMANDIRSAI SILKS (KALAMANDIR) L
293.95 INR−0.61%359.726K0.3145.373B INR0.00%Bán Lẻ
KALYANKJILKALYAN JEWELLERS IND LTD
325.10 INR+1.07%2.077M0.66331.574B INR67.254.83 INR+18.23%0.16%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LANDMARKLANDMARK CARS LTD
784.90 INR+5.74%569.079K3.6629.921B INR41.1819.06 INR0.30%Bán Lẻ
Mua
LLOYDSLLOYDS LUXURIES LI
116.90 INR−2.34%23K0.332.693B INR−3.23 INR0.00%Bán Lẻ
MAGSONMAGSON RETAIL AND
118.50 INR+1.46%20K0.58916.88M INR0.00%Bán Lẻ
MANYAVARVEDANT FASHIONS LTD
1370.45 INR−1.76%558.892K1.89338.537B INR83.2016.47 INR+3.46%0.65%Bán Lẻ
Mua
MEDPLUSMEDPLUS HEALTH SERV LTD
797.20 INR+1.20%84.753K0.9593.972B INR163.114.89 INR+50.84%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
METROBRANDMETRO BRANDS LTD
1370.05 INR+3.17%1.204M12.42360.294B INR110.0412.45 INR−3.71%0.30%Bán Lẻ
Mua
MSTCLTDMSTC LTD
424.90 INR−1.08%295.331K0.9230.233B INR13.0132.66 INR−9.92%3.49%Bán Lẻ
MVGJLMANOJ VAIBHAV GEM N JEW L
338.70 INR−0.48%112.147K0.2416.603B INR0.00%Bán Lẻ
NEWJAISANEWJAISA TECHNOLOG
161.45 INR−3.03%36K0.225.359B INR0.00%Bán Lẻ
NYKAAFSN E COMMERCE VENTURES
175.80 INR+2.00%15.501M1.07491.388B INR2493.620.07 INR−55.63%0.00%Bán Lẻ
Mua
OSIAHYPEROSIA HYPER RETAIL LTD
53.20 INR−3.10%1.218M1.516.485B INR57.740.92 INR+63.43%0.00%Bán Lẻ
PRAXISPRAXIS HOME RETAIL
33.35 INR+1.99%13.608K0.014.352B INR−5.60 INR−399.44%0.00%Bán Lẻ
REDTAPEREDTAPE LTD
488.90 INR−0.60%900.904K4.2767.933B INR0.00%Bán Lẻ
SASTASUNDRSASTASUNDAR VENTUR
460.30 INR−1.24%95.825K0.3614.852B INR−19.25 INR−108.84%0.00%Bán Lẻ
SHANKARASHANKARA BUILDING
698.30 INR−0.36%65.987K1.1516.007B INR22.4731.07 INR+52.26%0.36%Bán Lẻ
SHOPERSTOPSHOPPERS STOP
686.40 INR−0.26%82.118K1.8075.576B INR80.758.50 INR−7.11%0.00%Bán Lẻ
Mua
SPENCERSSPENCERS RETAIL
77.75 INR−3.54%707.688K0.977.283B INR−28.54 INR−64.20%0.00%Bán Lẻ
SREELSREELEATHERS LTD
306.95 INR+0.20%36.845K0.177.092B INR26.8211.44 INR+26.04%0.00%Bán Lẻ
TRENTTRENT LTD
2787.00 INR+4.13%2.343M4.43951.747B INR157.4217.70 INR+73.20%0.08%Bán Lẻ
Mua
V2RETAILV2 RETAIL LTD
228.50 INR−1.08%3.539K0.287.99B INR349.440.65 INR0.00%Bán Lẻ
VAKRANGEEVAKRANGEE LTD
18.55 INR−0.54%6.855M0.5519.739B INR1008.150.02 INR−97.17%0.27%Bán Lẻ
VMARTV-MART RETAIL LTD
1743.25 INR−1.64%62.391K1.4935.013B INR−52.13 INR−262.29%0.04%Bán Lẻ
Theo dõi
WOMANCARTWOMANCART LTD
159.95 INR+9.97%49.6K0.41612.054M INR0.00%Bán Lẻ