Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

80
Cổ phiếu
10392.266B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.859M
Khối lượng
+0.04%
Thay đổi
+7.51%
Hiệu suất Tháng
+32.01%
Hiệu suất Năm
+4.82%
Hiệu suất YTD
           
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
175.301.42%2.45Mua1.255M190.102B58.962.93Phân phối Gas
ADANIGAS ADANI GAS LTD
175.251.36%2.35Mua14.813M190.102B58.982.93Phân phối Gas
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LIMITED
190.00-1.22%-2.35Mua262.255K300.837B-1.33Công ty Điện lực
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY
190.25-1.01%-1.95Mua2.518M300.837B-1.33Công ty Điện lực
ADANIPOWER ADANI POWER LTD.
63.500.40%0.25Sức mua mạnh294.110K243.951B-2.09Công ty Điện lực
ADANIPOWER ADANI POWER LTD
63.550.32%0.20Sức mua mạnh5.430M243.951B-2.09Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISS.IN
333.300.12%0.40Bán122.135K365.742B52.186.3812901.00Công ty Điện lực
ADANITRANS ADANI TRANSMISSION LIMITED
333.300.23%0.75Bán12.728K365.742B52.136.3812901.00Công ty Điện lực
AMTL ADVANCE METERING TECHNOLOGY LT
12.35-1.75%-0.22Sức bán mạnh325Sản xuất Năng lượng Thay thế
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD.
339.55-0.60%-2.05Mua32.562K12.867B9.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
BFUTILITIE BF UTILITIES LTD
339.50-0.54%-1.85Mua115.529K12.867B9.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
CESC CESC
753.251.85%13.70Mua253.582K98.066B24.9429.79Công ty Điện lực
CESC CESC LTD.
752.851.76%13.05Mua4.290K98.066B24.9529.79Công ty Điện lực
CPL CAPTAIN POLYPLAST LTD
28.20-3.75%-1.10Bán36.567K1.476B13.812.12425.00Công ty quản lý nước
DPSCLTD DPSC LIMITED
8.201.86%0.15Bán20.420K7.839B27.760.29532.00Công ty Điện lực
ENERGYDEV ENERGY DEV CO LTD
6.001.69%0.10Bán23.873K280.250M1.364.6740.00Công ty Điện lực
ENERGYDEV ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LTD
6.103.39%0.20Mua110280.250M1.364.6740.00Công ty Điện lực
GAIL GAIL (INDIA) LTD.
129.50-0.08%-0.10Mua236.711K584.514B19009.00Phân phối Gas
GAIL GAIL INDIA LTD
129.50-0.12%-0.15Mua10.452M584.514B19009.00Phân phối Gas
GIPCL GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LT
82.856.35%4.95Mua74.281K11.783B9.048.62544.00Công ty Điện lực
GIPCL GUJARAT IND POWER
83.006.48%5.05Mua850.684K11.783B9.048.62544.00Công ty Điện lực
GLOBUSCON GLOBUS CONSTRUCTORS & DEVELOPE
5.150.00%0.00Bán8509.585M-0.097.00Công ty Điện lực
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER
2.002.56%0.05Sức bán mạnh45.627K1.464B-0.5753.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
GREENPOWER ORIENT GREEN POWER COMPANY LTD
2.044.62%0.09Bán5.307K1.464B-0.5753.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
GUJGAS GUJARAT GAS LIMITED
294.701.34%3.90Mua97.760K200.184BPhân phối Gas
GUJGASLTD GUJARAT GAS LTD
294.451.31%3.80Mua1.991M200.184BPhân phối Gas
GVKPIL GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD
4.640.65%0.03Mua186.069K7.280B-5.912362.00Công ty Điện lực
GVKPIL GVK POWER & INFRAS
4.600.00%0.00Mua1.494M7.280B-5.912362.00Công ty Điện lực
HAVISHA SRI HAVISHA HOSP A
0.800.00%0.00Mua31.400KPhân phối Gas
HAVISHA SRI HAVISHA HOSPITALITY INFRAS
0.644.92%0.03Mua3.900KPhân phối Gas
INDOWIND INDOWIND ENERGY LTD.
3.02-1.95%-0.06Sức bán mạnh13.223K276.404M-0.39Sản xuất Năng lượng Thay thế
INDOWIND INDOWIND ENERGY
3.00-4.76%-0.15Sức bán mạnh38.842K276.404M-0.39Sản xuất Năng lượng Thay thế
INDRENEW IND RENEWABLE ENERGY LTD
8.510.12%0.01Bán2.451K25.733M9.190.93Công ty Điện lực
JPPOWER JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMI
1.88-3.59%-0.07Mua1.469M11.692B0.662.96Công ty Điện lực
JPPOWER JAIPRAKASH POWER
1.90-2.56%-0.05Mua5.360M11.692B0.662.96Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
67.350.90%0.60Bán86.855K109.628B14.664.55Công ty Điện lực
JSWENERGY JSW ENERGY LTD
67.500.97%0.65Bán1.257M109.628B14.684.55Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD.
14.25-4.94%-0.74Bán100Công ty Điện lực
KARMAENG KARMA ENERGY LTD
14.40-3.03%-0.45Mua2.558KCông ty Điện lực
KPIGLOBAL K.P.I. GLOBAL INFRASTRUCTURE L
29.00-6.45%-2.00Bán1.600K523.943M-1.0551.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
KSK KSK ENERGY VENTURE
0.500.00%0.00Sức bán mạnh123.606K228.952M-42.593.00Công ty Điện lực
KSK KSK ENERGY VENTURES LTD.
0.540.00%0.00Bán25.913K228.952M-42.593.00Công ty Điện lực
MADHAVIPL MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED
245.00-2.00%-5.00Mua14Công ty Điện lực
MGL MAHANAGAR GAS LIMITED
1181.000.12%1.40Mua95.987K116.518B16.1273.16495.00Phân phối Gas
MGL MAHANAGAR GAS LTD
1181.550.15%1.80Mua1.018M116.518B16.1373.16495.00Phân phối Gas
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTUR
90.000.67%0.60Mua103.734K15.780B4.5919.49Công ty Điện lực
NBVENTURES NAVA BHARAT VENTURES LTD.
89.950.45%0.40Mua3.541K15.780B4.6019.49Công ty Điện lực
NHPC NHPC LTD.
27.451.10%0.30Mua790.271K272.722BCông ty Điện lực
NHPC NHPC LTD
27.450.92%0.25Sức mua mạnh13.774M272.722BCông ty Điện lực
NTPC NTPC LTD
114.751.10%1.25Bán9.898M1124.020B20244.00Công ty Điện lực
NTPC NTPC LTD.
114.751.01%1.15Bán238.025K1124.020B20244.00Công ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORP
196.95-2.48%-5.00Mua9.085M1052.860BCông ty Điện lực
POWERGRID POWER GRID CORPORATION OF INDI
196.95-2.14%-4.30Mua279.503K1052.860BCông ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD
60.90-1.06%-0.65Mua373.968K18.234B16.463.78Công ty Điện lực
PTC PTC INDIA LTD.
60.95-1.06%-0.65Mua71.946K18.234B16.473.78Công ty Điện lực
RCCL RAJASTHAN CYLINDERS & CONTAINE
11.980.08%0.01Bán150Phân phối Gas
RELINFRA RELIANCE INFRASTRU
21.952.33%0.50Bán7.833M5.641B-91.126000.00Công ty Điện lực
RELINFRA RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.
21.952.33%0.50Bán864.690K5.641B-91.126000.00Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER LTD.
2.07-4.61%-0.10Bán36.869M6.087B-11.72Công ty Điện lực
RPOWER RELIANCE POWER
2.10-4.55%-0.10Bán81.237M6.087B-11.72Công ty Điện lực
RTNINFRA RATTANINDIA INFRAS
2.302.22%0.05Mua183.732K3.041B511.360.006.00Công ty Điện lực
RTNINFRA RATTANINDIA INFRASTRUCTURE LTD
2.294.09%0.09Mua7.385K3.041B500.000.006.00Công ty Điện lực
RTNPOWER RATTANINDIA POWER
1.95-2.50%-0.05Bán455.364K9.037B-0.65558.00Công ty Điện lực
RTNPOWER RATTANINDIA POWER LTD.
1.96-1.01%-0.02Bán290.121K9.037B-0.65558.00Công ty Điện lực
SEPOWER S.E. POWER LTD.
2.40-4.00%-0.10Sức bán mạnh1.066KSản xuất Năng lượng Thay thế
SEPOWER S.E. POWER LIMITED
2.35-4.08%-0.10Sức bán mạnh1.342KSản xuất Năng lượng Thay thế
SJVN SJVN LTD
25.802.38%0.60Mua2.436M99.817B9.262.72Công ty Điện lực
SJVN SJVN LTD
25.851.77%0.45Mua159.206K99.817B9.342.72Công ty Điện lực
SURYACHAKRA SURYACHAKRA POWER CORPORATION
0.360.00%0.00Mua25.461K53.868MCông ty Điện lực
SUZLON SUZLON ENERGY LTD
2.500.00%0.00Bán9.090M13.512B-2.66Sản xuất Năng lượng Thay thế
SUZLON SUZLON ENERGY LTD.
2.48-2.36%-0.06Bán2.495M13.512B-2.66Sản xuất Năng lượng Thay thế
TATAPOWER TATA POWER CO.LTD.
61.151.66%1.00Mua340.869K162.692B32.901.8310306.00Công ty Điện lực
TATAPOWER TATA POWER CO LTD
61.201.75%1.05Mua6.085M162.692B32.901.8310306.00Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER
322.300.83%2.65Sức mua mạnh1.416M151.112B11.9026.85Công ty Điện lực
TORNTPOWER TORRENT POWER LTD.
322.250.75%2.40Sức mua mạnh35.377K151.112B11.9126.85Công ty Điện lực
URJA URJA GLOBAL LTD
1.700.00%0.00Bán787.568K862.250M130.770.0150.00Công ty Điện lực
URJAGLOBA URJA GLOBAL LTD.
1.67-1.76%-0.03Sức bán mạnh260.909K862.250M130.770.0150.00Công ty Điện lực
USHDI USHDEV INTERNATIONAL LTD.
0.234.55%0.01Mua20074.475M0.141.54Sản xuất Năng lượng Thay thế
VEERENRGY VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE L
8.54-1.84%-0.16Bán3.218K100.137M-0.085.00Sản xuất Năng lượng Thay thế
WAA WAA SOLAR LIMITED
28.65-4.02%-1.20Bán1.600KCông ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất