Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
8974.643B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.736M
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
+1.60%
Hiệu suất Tháng
+37.39%
Hiệu suất Năm
+2.96%
Hiệu suất YTD
          
ARNA ARWANA CITRAMULIA TBK
745.000.00%0.00Bán2.777M5416.338B12.8258.122012.00
IKAI INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK
50.000.00%0.00Bán3.600K665.290B-3.90173.00
KIAS KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI TBK
50.000.00%0.00Bán70.500K746.455B-1.97198.00
TOTO SURYA TOTO INDONESIA TBK
210.000.96%2.00Mua227.400K2146.560B369.250.564167.00
Tải thêm