Than (Công nghiệp)

25
Cổ phiếu
634286.336B
Giá trị vốn hóa thị trường
63.864M
Khối lượng
+1.35%
Thay đổi
+10.85%
Hiệu suất Tháng
+409.46%
Hiệu suất Năm
+51.38%
Hiệu suất YTD
           
ABMM ABM INVESTAMA TBK
2950.00-3.28%-100.00Mua4.561M13454950000.008121.837B769.00
ADMR ADARO MINERALS INDONESIA TBK
2370.003.04%70.00Bán169.263M401153310000.0096891.127B
ADRO ADARO ENERGY INDONESIA TBK
3160.001.94%60.00Mua84.743M267789144000.00101075.649B5.43570.599711.00
ARII ATLAS RESOURCES TBK
240.005.26%12.00Mua99.500K23880000.00751.440B-12.45304.00
BIPI ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
90.002.27%2.00Mua884.703M79623234000.004051.626B23.714.2846.00
BOSS BORNEO OLAH SARANA SUKSES TBK
69.001.47%1.00Bán9.370M646557600.0096.600B-117.0535.00
BSSR BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
3600.001.41%50.00Bán3.949M14214960000.009419.400B1121.74
BUMI BUMI RESOURCES TBK
55.00-1.79%-1.00Bán1.191B65531994000.004085.111B1.7432.21864.00
BYAN BAYAN RESOURCES TBK
54400.003.03%1600.00Mua140.900K7664960000.00181333.342B8.686081.512876.00
CNKO EXPLOITASI ENERGI INDONESIA TBK
50.000.00%0.00Bán1.300K65000.00447.818B-8.18
DOID DELTA DUNIA MAKMUR TBK
448.00-5.88%-28.00Bán883.895M395985004800.003862.285B485.070.9815555.00
DSSA DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
33425.00-6.50%-2325.00Bán1.000K33425000.0025755.711B2272.70
DWGL DWI GUNA LAKSANA TBK
196.00-1.01%-2.00Bán85.100K16679600.001811.966B19.4310.19
FIRE ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
234.000.00%0.00Bán1.020M238563000.00344.360B-31.16
GEMS GOLDEN ENERGY MINES TBK
5775.00-5.71%-350.00Bán303.900K1755022500.0033970.589B7.26843.82442.00
HRUM HARUM ENERGY TBK
11425.009.59%1000.00Mua28.494M325547377500.0029788.029B16.00651.66716.00
ITMA SUMBER ENERGI ANDALAN TBK
525.000.00%0.00Bán63.500K33337500.00457.118B2.61201.38
ITMG INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
32850.00-1.05%-350.00Mua2.862M94029840000.0036021.862B3.948429.692440.00
KKGI RESOURCE ALAM INDONESIA TBK
625.00-0.79%-5.00Mua6.506M4066562500.002933.408B7.4085.14
MBAP MITRABARA ADIPERDANA TBK
6975.002.57%175.00Sức mua mạnh278.900K1945327500.008560.221B4.461523.56
MCOL PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
7450.00-0.67%-50.00Mua1.804M13439800000.0026488.922B989.00
MYOH SAMINDO RESOURCES TBK
1730.000.58%10.00Bán73.500K127155000.003816.921B11.46150.07692.00
PTBA BUKIT ASAM TBK
4420.000.68%30.00Mua59.132M261361230000.0050773.468B6.28699.381827.00
SMMT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK
1175.001.29%15.00Mua3.480M4088530000.003701.250B74.11
TOBA TBS ENERGI UTAMA TBK
1030.000.00%0.00Bán5.548M5714646000.008291.463B12.0485.53
Tải thêm