Cửa hàng Bách hóa (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
39429.858B
Giá trị vốn hóa thị trường
64.719M
Khối lượng
+1.33%
Thay đổi
+22.37%
Hiệu suất Tháng
+398.00%
Hiệu suất Năm
+314.22%
Hiệu suất YTD
          
LPPF MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
2950.004.98%140.00Mua7.049M7379.478B426.326.599819.00
MAPI MITRA ADIPERKASA TBK
750.00-2.60%-20.00Mua7.351M12735.502B101.137.6120767.00
MLPL MULTIPOLAR TBK
570.006.54%35.00Sức mua mạnh229.812M7832.203B-8.119916.00
MPPA MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
1020.00-1.45%-15.00Mua91.097M7792.668B-51.648018.00
RALS RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK
675.002.27%15.00Mua10.781M4251.503B1105.160.604603.00
Tải thêm