Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
49630.262B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.685M
Khối lượng
+0.77%
Thay đổi
−0.33%
Hiệu suất Tháng
+145.51%
Hiệu suất Năm
−3.10%
Hiệu suất YTD
           
CAMP CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK
268.000.00%0.00Bán422.700K113283600.001577.180B17.00
DMND DIAMOND FOOD INDONESIA TBK
800.00-1.23%-10.00Bán Mạnh22.100K17680000.007669.371B31.0026.135960.00
ENZO MORENZO ABADI PERKASA TBK
53.000.00%0.00Bán58.350M3092539400.00114.615B29.361.81638.00
FISH FKS MULTI AGRO TBK
6950.000.00%0.00Mua1.000K6950000.003336.000B855.97
IKAN ERA MANDIRI CEMERLANG TBK
77.00-4.94%-4.00Bán23.596M1816899700.0067.500B1.91
JPFA JAPFA COMFEED INDONESIA TBK
1390.000.72%10.00Bán8.305M11543950000.0016036.026B9.08152.0430525.00
KEJU MULIA BOGA RAYA TBK
1215.000.00%0.00Bán135.400K164511000.001822.500B12.6096.47643.00
PANI PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI TBK
4800.002.13%100.00Sức mua mạnh75.200K360960000.001927.000B1180.933.98
PCAR PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK
152.00-5.00%-8.00Bán Mạnh638.100K96991200.00186.667B-1.47
PMMP PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK
384.002.13%8.00Bán26.335M10112678400.00884.728B396.00
SKBM SEKAR BUMI TBK
360.000.56%2.00Bán4.500K1620000.00619.377B326.581.101006.00
ULTJ ULTRA JAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, TBK
1510.002.03%30.00Bán1.091M1648165000.0015389.299B13.27111.561036.00
Tải thêm