Công nghệ Điện tử (Khu vực)

6
Cổ phiếu
8397.816B
Giá trị vốn hóa thị trường
811.390K
Khối lượng
+0.17%
Thay đổi
−3.66%
Hiệu suất Tháng
−18.93%
Hiệu suất Năm
−3.92%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng1
Thiết bị ngoại vi máy tính6.875T IDR1.88%0.00%974.6K1
Phần cứng xử lý máy tính400B IDR2.62%0.67%68.4K2
Linh kiện Điện tử155.55B IDR4.10%0.55%90.4K1
Sản xuất Thiết bị ĐIện967.211B IDR1.11%74.5K1