Giới thiệu

Sở giao dịch Chứng khoán Tel Aviv (TASE) là sàn giao dịch chứng khoán công cộng duy nhất của Israel, quốc gia ở Trung Đông. Hoạt động của sàn được giám sát bởi Cơ quan Chứng khoán Israel (ISA) và sở giao dịch có trụ sở tại Tel Aviv, trung tâm tài chính và thành phố lớn thứ hai của đất nước. TASE bắt đầu hoạt động vào năm 1953 và được chuyển đổi hoàn toàn sang giao dịch điện tử vào năm 1999, được thực hiện thông qua hệ thống TACT, được lấy từ tên viết tắt của Tel-Aviv Continuous Trading. TASE niêm yết 459 công ty cổ phần và có giá trị vốn hóa thị trường là 216 tỷ USD. Nó cũng bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp và quỹ đầu tư vào chỉ số ETF.

Các công ty được niêm yết là các công ty nổi tiếng và có hoạt động kinh doanh thường xuyên như Ngân hàng Leumi, Tập đoàn Azrieli, Elbit Systems, Frutarom Industries và Ormat Technologies. Chỉ số chứng khoán chính là TA-35 được xem như là chỉ số hàng đầu của thị trường chứng khoán Israel. Nó theo dõi hiệu suất của 35 công ty có mức vốn hóa thị trường cao nhất. Nó thay thế chỉ số TA-257 vào đầu năm 2017 và thêm 10 công ty khác nữa. Các chỉ số quan trọng khác là TA-125 với 125 cổ phiếu lớn nhất và TA-90 với các cổ phiếu trong TA-125 không có trong TA-35.