Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Israel

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ADGR ADGAR INV.
706.602.78%19.10Sức mua mạnh147.210K1.124B-0.20116.00Tài chính
ALMA ALMOGIM
692.903.05%20.50Sức mua mạnh34.899KTài chính
ATRY ATREYU CAP
5850.001.56%90.00Sức mua mạnh13.331K848.075M10.385.55266.00Tài chính
AURA AURA
394.205.12%19.20Sức mua mạnh593.837K909.543M14.440.2645.00Khách hàng Lâu năm
BIG BIG
49340.00-0.62%-310.00Mua13.183K10.490B22.2522.5086.00Dịch vụ Công nghiệp
CAMT CAMTEK
13700.000.88%120.00Mua15.562K5.937B42.393.29356.00Công nghệ Điện tử
CLIS CLAL INSURANCE
6926.002.15%146.00Sức mua mạnh91.914K4.586B5.4912.364198.00Tài chính
DIMRI DIMRI
23470.003.16%720.00Sức mua mạnh8.153K4.256B20.6511.02230.00Khách hàng Lâu năm
DRSL DORSEL
1466.002.16%31.00Sức mua mạnh3.151K323.642M11.081.3014.00Tài chính
ELTR ELECTRA
197250.00-0.11%-220.00Mua2.057K7.547B42.0648.0611321.00Khách hàng Lâu năm
EXPO EXPORT INV
3152.000.57%18.00Sức mua mạnh271353.846MTài chính
IES IES
27220.003.66%960.00Mua5.693K1.445B15.7016.735.00Tài chính
KEN KENON
13650.002.63%350.00Sức mua mạnh29.357K7.378B3.9034.14124.00Công ty dịch vụ công cộng
LAHAV LAHAV
568.001.07%6.00Sức mua mạnh179.708K1.332B5.501.03Tài chính
LUMI LEUMI
2774.00-0.18%-5.00Mua1.420M40.376B8.693.208816.00Tài chính
MGOR MEGA OR
12220.001.83%220.00Mua40.949K4.363B9.8012.3029.00Dịch vụ Thương mại
MLSR MELISRON
26900.000.45%120.00Mua15.789K12.710B24.9110.75252.00Tài chính
MSHR MISHORIM
837.7015.69%113.60Sức mua mạnh172.715K247.032MTài chính
NTML NETO MALINDA
8676.004.54%377.00Sức mua mạnh45.094K1.642B10.178.161080.00Dịch vụ Phân phối
NVMI NOVA
34000.000.44%150.00Mua32.352K9.550B44.807.86713.00Công nghệ Điện tử
ONE ONE TECHNOLOGI
5348.001.98%104.00Sức mua mạnh41.002K3.750B9.505.52462.00Dịch vụ Công nghệ
PHOE PHOENIX
3665.002.78%99.00Sức mua mạnh443.396K9.001B4410.00Tài chính
PLRM PALRAM
5198.004.17%208.00Sức mua mạnh99.958K1.284B5.608.911594.00Công nghiệp Chế biến
PRTC PRIORTECH
10050.003.92%379.00Sức mua mạnh53.725K1.162B17.735.461266.00Công nghệ Điện tử
ROTS ROTSHTEIN
3986.00-3.46%-143.00Mua6.710K558.032MDịch vụ Công nghiệp
SANO1 SANO
34520.000.15%50.00Mua4903.874B15.9021.68Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHVA AUTO BANK SERV
2374.001.41%33.00Mua50.778K936.400MTài chính
SKLN SKYLINE
2239.0042.25%665.00Sức mua mạnh67.688K263.570M-0.651566.00Dịch vụ Khách hàng
SMT SUMMIT
5640.002.88%158.00Sức mua mạnh74.135K3.799B9.156.00144.00Tài chính
SNEL SYNEL
4124.001.33%54.00Mua3.676K230.340M7.335.56254.00Dịch vụ Công nghệ
TRX TERMINAL X ONLINE
1399.005.19%69.00Sức mua mạnh52.237K1.636B152.00Dịch vụ Phân phối
VTNA VITANIA
2610.000.35%9.00Mua17.025K1.224B10.682.44Khách hàng Lâu năm
Tải thêm