Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Israel

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ADKA ADKA
466.00-1.96%-9.30Sức bán mạnh471.932K112.811M-0.98451.00Bán Lẻ
BRIH RAV BARIACH 08 IND
152.70-8.34%-13.90Sức bán mạnh171.616K538.631M883.00Khoáng sản phi năng lượng
CEL CELLCOM
973.00-0.71%-7.00Bán322.723K1.588B-0.762954.00Truyền thông
CNZN CANZON
585.00-0.43%-2.50Bán12.031K24.063M-1.106.00Dịch vụ Thương mại
ECNR ECONERGY RENEWABLE
1986.00-1.49%-30.00Bán1.584K894.485M23.00Công ty dịch vụ công cộng
HIVE.L HIVE 2040 R&D LTD
716.503.59%24.80Mua7.121KTài chính
HUMX HUMAN XTENSIONS LT
729.50-1.78%-13.20Bán25.933K195.185MCông nghệ Sức khỏe
IDNT IDENTI HEALTHCARE
622.70-2.24%-14.30Sức bán mạnh7.094K78.460M14.00Dịch vụ Công nghệ
MNIF MENIF FINANCIAL
931.20-0.85%-8.00Bán41.173K563.131M23.320.403.00Tài chính
PNAX PANAXIA ISRAEL
139.00-2.11%-3.00Sức bán mạnh98.796K203.655M-0.18167.00Tài chính
PNRG PHINERGY LTD
826.800.76%6.20Bán23.149K631.968M-3.4045.00Sản xuất Chế tạo
PSTI PLURISTEM
940.20-1.72%-16.50Sức bán mạnh53.522K307.846M-5.73153.00Công nghệ Sức khỏe
PTNR PARTNER
1319.001.15%15.00Bán533.962K2.416B172.030.082745.00Truyền thông
RADA RADA ELECTRONIC
3319.00-2.84%-97.00Sức bán mạnh57.219K1.658B26.721.32244.00Công nghệ Điện tử
RTPT.L RATIO PETROLE L
46.40-0.64%-0.30Bán277.126K104.318M-0.07Năng lượng Mỏ
RZR RAZOR LABS LTD
534.70-5.75%-32.60Bán33.310K209.709M60.00Dịch vụ Công nghệ
SLGN SOLEGREEN
2770.00-1.39%-39.00Sức bán mạnh176.091K774.573M-0.6923.00Công ty dịch vụ công cộng
STEC.L SURE TECH INVS
68.300.44%0.30Bán55.198K17.869M15.00Tài chính
STRG STORAGE DROP
1115.00-9.28%-114.0039.334K156.630M-4.32Sản xuất Chế tạo
TECT TECTONA LTD
276.20-0.61%-1.70Bán163.222K223.978M-1.944.00Dịch vụ Công nghệ
UPSL UPSELLON BRANDS
186.20-1.01%-1.90Bán136.687K90.223MNăng lượng Mỏ
VNTZ-M VONETIZE PLC
165.0017.77%24.90Bán5.555K16.650M-0.19Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm