Cổ phiếu Israel

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Cổ phiếu Israel bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABRAABRA
266.7 ILA+2.03%39.287K0.38232.712M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACCLACCEL
63.8 ILA−2.60%331.591K3.0294.293M ILS0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ACKRACKERSTEIN GRP.
461.1 ILA−1.28%122.114K1.021.343B ILS12.760.36 ILS+66.74%2.98%Khoáng sản phi năng lượng
ACROACRO KVUT
3721 ILA−1.22%49.523K2.322.17B ILS2.43%Tài chính
ADGRADGAR INV.
459.0 ILA−3.55%60.44K1.00784.548M ILS−0.40 ILS−135.26%7.46%Tài chính
AFHLAFCON HOLD
10820 ILA−0.28%3620.58549.12M ILS−6.29 ILS−650.03%9.11%Công nghệ Điện tử
AFPRAFI PROPERTIES
14650 ILA−1.21%5.987K1.065.643B ILS0.00%Tài chính
AFREAFRICA RESIDENC
19410 ILA−2.56%8.07K1.162.519B ILS16.7411.59 ILS−52.37%2.86%Tài chính
AICS-MAI SYSTEMS-M
88.1 ILA0.00%2.2K0.746.761M ILS−1.80 ILS+60.17%0.00%Công nghệ Điện tử
AILNAXILION
66.6 ILA−7.50%287.068K0.4721.038M ILS−0.84 ILS+94.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALARALARUM
173.4 ILA−2.25%197.96K0.69104.018M ILS−1.08 ILS+31.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALBAALBAAD
999 ILA−3.46%47.212K0.47193.002M ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALHEALONY HETZ
2542 ILA−3.71%457.917K0.904.742B ILS−8.84 ILS−227.84%4.85%Tài chính
ALMAALMOGIM
607.6 ILA−0.12%9.268K1.00227.619M ILS8.81%Tài chính
ALMDALLIUM MEDICAL
37.1 ILA−3.64%8.239K0.8141.77M ILS55.370.01 ILS−18.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALRPRALROV PROPERT
13260 ILA−1.04%2640.602.795B ILS0.68%Tài chính
ALTFALTSHULER FIN
539.0 ILA−5.69%2.411M6.031.129B ILS7.070.76 ILS−36.59%10.82%Tài chính
ALUMAALUMA INFRASTR'
32.4 ILA+2.86%28.125K0.4196.829M ILS4.860.07 ILS−63.49%0.00%Hỗn hợp
AMANAMANET
1762 ILA+0.63%2.445K1.49114.311M ILS−0.62 ILS−178.09%4.37%Dịch vụ Thương mại
AMDAMIAD
955.7 ILA+0.47%4200.34289.986M ILS114.870.08 ILS−87.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
AMDAALMEDA PU
230.2 ILA+0.70%2000.0628.475M ILS0.00%Tài chính
AMOTAMOT
1900 ILA−0.52%1.703M4.208.982B ILS9.651.97 ILS−32.20%7.12%Tài chính
AMRKAMIR MARK.
1917 ILA−2.24%14.126K10.25245.226M ILS−2.09 ILS−154.59%5.10%Dịch vụ Phân phối
AMXAUTOMAX
37.5 ILA−1.32%49.999K0.3333.974M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ANGLANGEL SALOMON
4138 ILA+1.22%570.50213.483M ILS−2.69 ILS−121.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ANLTANALYST
2866 ILA−4.53%13.988K10.52349.235M ILS0.00%Tài chính
APLPAPOLLO POWER
611.5 ILA−5.68%123.284K1.53295.714M ILS−1.57 ILS−9.29%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
AQUAAQUARIUS EN
113.8 ILA−4.05%235.782K0.6235.13M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ARADARAD INVESTMENT
40960 ILA+1.09%6.912K2.162.594B ILS9.6542.43 ILS−44.82%0.74%Dịch vụ Công nghiệp
ARANARAN
1966 ILA0.00%20.0296.052M ILS0.00%Dịch vụ Phân phối
ARDARAD
5574 ILA−1.69%9.287K0.491.402B ILS17.453.19 ILS+16.78%3.00%Sản xuất Chế tạo
ARDMAERODROME GROUP
63.7 ILA+2.08%1.518M0.7350.05M ILS−0.12 ILS−264.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ARFASHDOD REFINERY
8347 ILA−3.77%476.585K9.95Năng lượng Mỏ
ARGOARGO PROP.
6077 ILA−0.82%23.377K1.101.109B ILS0.00%Tài chính
ARINARI RAEL ESTATE
244.3 ILA+3.78%127.172K1.63740.39M ILS−0.07 ILS−148.24%0.00%Tài chính
ARPTAIRPORT CITY
5846 ILA−0.98%259.479K1.917.307B ILS0.00%Tài chính
ARTSAIRTOUCH
40.4 ILA−9.42%48.76K0.9617.885M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ARYTARYT
261.1 ILA+1.52%257.134K0.76248.442M ILS−0.03 ILS−171.43%3.50%Công nghệ Điện tử
ASGRASPEN GROUP
584.1 ILA−2.57%13.769K1.38368.385M ILS6.69%Tài chính
ASHGASHTROM GROUP
5300 ILA−2.09%267.172K1.805.479B ILS9.525.56 ILS−42.61%5.84%Dịch vụ Công nghiệp
ASHOASHOT
2268 ILA+0.09%8.038K1.59534.15M ILS16.931.34 ILS+145.37%3.74%Công nghệ Điện tử
ATRYATREYU CAP
5162 ILA−1.66%9.93K0.80772.838M ILS8.73%Tài chính
AUGNAUGWIND
197.9 ILA−9.88%161.422K1.1047.24M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
AUISAUSTRALIA ISR
1230 ILA−2.84%3351.0271.047M ILS7.371.67 ILS+4990.55%0.00%Tài chính
AURAAURA
939.9 ILA−0.38%373.807K0.762.518B ILS22.810.41 ILS−33.87%0.74%Khách hàng Lâu năm
AVERAVERBUCH
1459 ILA+3.70%34.441K1.3596.559M ILS−0.54 ILS−127.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
AVGDAVGAD
773.1 ILA+5.37%25.824K4.28140.318M ILS0.00%Tài chính
AVGLAVGOL
155.7 ILA−0.19%8.546K0.64463.091M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
AVIAAVIATION LINKS
1050 ILA+1.55%30.405K23.6979.175M ILS0.00%Dịch vụ Khách hàng
AVIVAVIV
1368 ILA0.00%320.02181.239M ILS21.780.63 ILS−13.05%0.94%Khách hàng Lâu năm
AVRTAVROT
57.8 ILA0.00%10.00202.411M ILS444.620.00 ILS0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AYALAYALON HOLD.
1558 ILA+0.19%460.01282.976M ILS0.00%Tài chính
AZRGAZRIELI GROUP
21630 ILA−2.44%380.715K3.3626.886B ILS17.7712.17 ILS−59.90%2.60%Tài chính
Sức mua mạnh
AZRMAZORIM
1416 ILA−3.67%375.197K2.033.101B ILS19.410.73 ILS−45.46%0.00%Khách hàng Lâu năm
BBLSBUBBLES
38.0 ILA0.00%810.0131.611M ILS−0.10 ILS+92.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BCNVBRACK CAPIT N V
24330 ILA0.00%30.091.881B ILS−113.79 ILS−312.07%0.00%Tài chính
BCOMB COMMUNICATION
1431 ILA−3.64%58.038K0.821.569B ILS10.571.35 ILS+56.26%0.00%Truyền thông
BCURERIKA B-CURE
31.9 ILA0.00%1.25K0.0233.229M ILS−0.27 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BEZQBEZEQ
482.8 ILA−2.86%10.721M1.6113.751B ILS12.600.38 ILS−2.62%4.64%Truyền thông
Sức mua mạnh
BHNYBEEIO HONEY
104.6 ILA−1.97%226.626K5.9319.712M ILS−0.70 ILS+90.53%0.00%Tài chính
BIGBIG
33390 ILA−1.79%94.747K1.938.306B ILS8.4739.43 ILS−36.69%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BIGTBIG-TECH 50 PU
182.6 ILA+1.11%2.554K1.5119.165M ILS0.00%Tài chính
BIMTBIOMEAT FOOD PU
62.7 ILA−3.69%163.824K13.57164.541M ILS−0.00 ILS0.00%Dịch vụ Thương mại
BIOVBIO VIEW
329.3 ILA+0.24%320.0344.172M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIRMBIRMAN
1126 ILA−6.01%4920.39131.777M ILS53.260.21 ILS−92.46%12.90%Dịch vụ Phân phối
BKFRBAIT BAKFAR
873.8 ILA0.00%1050.05611.08M ILS7.761.13 ILS4.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BKRYBIKUREY HASHDE
190.8 ILA+5.88%36.222K1.95269.837M ILS8.460.23 ILS−13.17%0.00%Dịch vụ Phân phối
BLGOBULIGO
829.6 ILA+5.25%28.138K16.24435.678M ILS3.15%Tài chính
BLNDBLENDER
392.9 ILA+0.20%90.0040.916M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLRNBLADE RANGER
97.0 ILA−3.77%3.618K1.477.9M ILS−1.57 ILS−74.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
BLRXBIOLINE RX
36.7 ILA−0.27%552.147K1.23398.577M ILS−0.17 ILS−69.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BLSRBLUE SQ REAL ES
23500 ILA−2.45%31.531K4.032.939B ILS8.3828.06 ILS−4.27%3.40%Tài chính
BLTZBLITZ
16.3 ILA0.00%1K0.0213.092M ILS−0.30 ILS+59.36%0.00%Khách hàng Lâu năm
BOLTBIOLIGHT
566.3 ILA−1.68%2.243K2.1126.829M ILS−6.32 ILS−172.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BONSBONUS BIOGROUP
15.2 ILA−0.65%621.863K0.30178.693M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BOTIBONEI TICHON
2678 ILA−3.84%6.007K1.40437.145M ILS10.812.48 ILS−41.52%2.35%Tài chính
BRAMBRAM INDUS
143.9 ILA+1.27%4610.0228.961M ILS12.010.12 ILS−37.96%0.00%Công nghiệp Chế biến
BRANBARAN
842.5 ILA+0.33%2.274K0.57167.362M ILS8.301.01 ILS+168.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BRIHRAV BARIACH
62.2 ILA−4.01%157.052K5.27246.828M ILS36.370.02 ILS+90.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BRILBRILL
893.9 ILA−10.52%45.158K1.7460.265M ILS8.721.03 ILS−86.48%25.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRKTBAREKET
122.6 ILA+4.25%20.066K0.5163.525M ILS4.850.25 ILS7.87%Tài chính
BRMGBRIMAG
1192 ILA+4.10%4541.20112.05M ILS6.48%Bán Lẻ
BRNDBRAND
240.6 ILA0.00%1400.01124.381M ILS6.340.38 ILS+2840.31%2.85%Sản xuất Chế tạo
BSENBET SHEMESH
11000 ILA+4.76%33.651K5.04889.095M ILS19.37%Công nghệ Điện tử
BUFTBUFF TECH'
991 ILA−3.69%2120.4625.818M ILS−4.92 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BULLBULL TRADING
16.3 ILA−15.10%263.797K5.472.656M ILS0.00%Tài chính
BVGGBAIT VEGAG GL
705.1 ILA+0.80%2.656K0.37361.496M ILS27.630.26 ILS0.00%Khách hàng Lâu năm
BWAYBRAINSWAY
1099 ILA−4.10%86.114K0.58380.713M ILS−0.88 ILS+19.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BYONBEYON 3D
15.1 ILA−5.63%14.375K0.4317.876M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
CANFCAN FITE BIO
2.8 ILA0.00%8.429M0.6238.063M ILS−0.04 ILS+49.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CASTCASTRO
3336 ILA−4.63%5.446K0.84288.502M ILS−0.83 ILS−110.30%29.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CBICLAL BIOTECH
42.9 ILA+2.14%115.297K1.0665.875M ILS0.00%Tài chính
CDEVCOHEN DEV
11240 ILA+1.17%4.703K3.36714.41M ILS9.5011.83 ILS+32.06%6.83%Hỗn hợp
CELCELLCOM
1279 ILA−0.85%1.353M3.352.133B ILS14.110.91 ILS+16.61%0.00%Truyền thông
Mua
CFXCOFIX GROUP
336.9 ILA0.00%115.806K14.98105.351M ILS−0.34 ILS+19.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CISYC I SYSTEMS
1370 ILA−10.28%22.602K12.68161.808M ILS1.31%Công nghệ Điện tử
CLABC-LAB
1364 ILA+0.81%3100.40114.741M ILS0.00%Công nghệ Điện tử
CLISCLAL INSURANCE
5500 ILA−4.35%169.429K2.324.544B ILS0.00%Tài chính
CMDRCOMPUTER DIRECT
23580 ILA−0.17%440.39810.549M ILS11.5720.37 ILS+10.93%5.31%Dịch vụ Công nghệ
CMERMER
858.9 ILA+1.77%8.51K0.78109.797M ILS9.850.87 ILS0.00%Dịch vụ Thương mại