Cổ phiếu Israel

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Cổ phiếu Israel bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ABRAABRA TECH
392.0ILA−0.63%−2.5ILA
Mua
37.375K14.651M351.204MILS−0.01ILS734Dịch vụ Công nghệ
ACCLACCEL
103.0ILA0.00%0.0ILA
Bán
136.873K14.098M149.863MILS29.260.04ILS40Dịch vụ Công nghiệp
ACKRACKERSTEIN GROUP L
446.0ILA−1.06%−4.8ILA
Theo dõi
7.154K3.191M1.296BILS20.790.22ILS556Khoáng sản phi năng lượng
ACROKVUTZAT ACRO LTD
4376ILA−3.08%−139ILA
Bán
35.741K156.403M2.583BILS25.661.79ILS57Tài chính
ADGRADGAR INV.
561.1ILA0.12%0.7ILA
Bán
144.678K81.179M923.85MILS4.901.15ILS121Tài chính
AFHLAFCON HOLD
14810ILA1.09%160ILA
Bán
2703.999M741.439MILS−9.77ILS1.301KCông nghệ Điện tử
AFPRAFI PROPERTIES
10950ILA−2.32%−260ILA
Bán
6.219K68.098M4.262BILS4.7523.67ILS313Tài chính
AFREAFRICA RESIDENC
15760ILA−1.81%−290ILA
Bán
26.218K413.196M2.029BILS8.8918.06ILS58Tài chính
AICSAI SYSTEMS
77.1ILA−1.03%−0.8ILA
Bán
31.903K2.46M9.223MILS−0.90ILS2Công nghệ Điện tử
AILNAXILION
115.0ILA5.41%5.9ILA
Bán
175.729K20.209M31.72MILS−0.82ILS50Tài chính
AIROAIROBOTICS LTD
118.0ILA−0.17%−0.2ILA
Bán
3.146K371.228KCông nghệ Điện tử
ALBAALBAAD
932.8ILA−2.50%−23.9ILA
Bán
10.646K9.931M100.748MILS−10.12ILS1.802KHàng tiêu dùng không lâu bền
ALGSALON GAS
3188ILA0.89%28ILA
Mua
8.714K27.78M443.599MILS10.163.11ILSNăng lượng Mỏ
ALHEALONY HETZ
3752ILA−3.45%−134ILA
Bán Mạnh
999.224K3.749B6.981BILS5.626.99ILS294Tài chính
ALMAALMOGIM
629.3ILA−1.83%−11.7ILA
Bán
5.709K3.593MTài chính
ALMDALLIUM MEDICAL
30.8ILA0.00%0.0ILA
Bán
2507.7KCông nghệ Sức khỏe
ALRPRALROV PROPERT
19740ILA2.17%420ILA
Sức mua mạnh
1.328K26.215M4.454BILSTài chính
ALTFALTSHULER SHAHAM F
749.2ILA−2.50%−19.2ILA
Bán
253.978K190.28M6.391.21ILS1.154KTài chính
AMANAMANET
1649ILA−0.84%−14ILA
Bán
1.118K1.844M109.848MILS96.970.17ILS1.465KDịch vụ Thương mại
AMDAMIAD WATER SYSTEM
1650ILA3.13%50ILA
Sức mua mạnh
3.501K5.777M486.802MILS719Sản xuất Chế tạo
AMDAALMEDA VENTURES LI
145.6ILA−0.14%−0.2ILA
Bán
8412.23K18.035MILS0.02ILS2Tài chính
AMOTAMOT
2171ILA−2.16%−48ILA
Bán
347.351K754.099M10.426BILS7.642.91ILS112Tài chính
AMRKAMIR MARK.
2561ILA−3.87%−103ILA
Bán Mạnh
4.793K12.275M333.137MILS10.952.47ILS219Dịch vụ Phân phối
AMXAUTOMAX MOTORS LTD
28.2ILA−0.35%−0.1ILA
Theo dõi
88825.042K67.616MILS63Dịch vụ Công nghệ
ANGLANGEL SALOMON
3508ILA0.29%10ILA
Bán
122427.976K182.672MILS0.7845.03ILS1.043KHàng tiêu dùng không lâu bền
ANLTANALYST
3170ILA−0.22%−7ILA
Bán
4461.414M370.282MILS193Tài chính
APLPAPOLLO POWER
3559ILA−0.97%−35ILA
Sức mua mạnh
18.406K65.507M1.509BILS−1.43ILS71Công ty dịch vụ công cộng
AQUAAQUARIUS ENGINES
468.0ILA−5.21%−25.7ILA
Bán
62.4K29.203M145.232MILS88Sản xuất Chế tạo
ARADARAD INVESTMENT
42920ILA−1.13%−490ILA
Bán
2.537K108.888M2.952BILS5.6876.36ILS4.365KDịch vụ Công nghiệp
ARANARAN
2571ILA−2.47%−65ILA
Bán
241619.611K128.786MILS7.183.67ILS116Dịch vụ Phân phối
ARDARAD
4548ILA−3.50%−165ILA
Bán
5.241K23.836M1.166BILS22.832.06ILS1.038KSản xuất Chế tạo
ARDMAERODROME GROUP
54.1ILA−8.46%−5.0ILA
Bán
1.148M62.086M47.403MILSDịch vụ Công nghệ
ARGOARGO PROPERTIES NV
7640ILA−2.05%−160ILA
Bán Mạnh
25.298K193.277M1.412BILS10.618.22ILS42Tài chính
ARINARI REAL ESTATE (A
305.7ILA−1.10%−3.4ILA
Bán
69.951K21.384M983.267MILS18Tài chính
ARPTAIRPORT CITY
6030ILA−1.68%−103ILA
Bán
100.825K607.975M7.619BILS6.529.40ILS133Tài chính
ARYTARYT
100.7ILA−1.27%−1.3ILA
Bán
36.626K3.688M98.527MILS12.240.08ILS52Công nghệ Điện tử
ASGRASPEN GROUP
689.6ILA−1.89%−13.3ILA
Bán
29.387K20.265M446.575MILS4.321.65ILS31Tài chính
ASHGASHTROM GROUP
6890ILA−0.32%−22ILA
Bán Mạnh
99.467K685.328M6.997BILS7.139.70ILS1.482KDịch vụ Công nghiệp
ASHOASHOT
1639ILA0.92%15ILA
Bán
2.109K3.457M382.816MILS29.740.55ILS422Công nghệ Điện tử
ATRYATREYU CAP
4905ILA−1.51%−75ILA
Bán
4.474K21.945M733.231MILS8.585.81ILS250Tài chính
AUGNAUGWIND
524.1ILA−11.26%−66.5ILA
Bán
104.987K55.024M124.315MILS68Sản xuất Chế tạo
AURAAURA
586.0ILA−2.50%−15.0ILA
Bán
410.384K240.485M1.541BILS9.640.63ILS40Khách hàng Lâu năm
AUSAAURA SMART
41.7ILA3.22%1.3ILA
Bán
82.563K3.443MSản xuất Chế tạo
AVERAVERBUCH
3842ILA0.34%13ILA
Mua
1.881K7.227M262.775MILS16.442.33ILS152Dịch vụ Phân phối
AVGDAV-GAD HOLDINGS
857.1ILA−1.83%−16.0ILA
Bán Mạnh
11.751K10.072M166.978MILS−0.16ILS29Tài chính
AVGLAVGOL
187.2ILA−2.65%−5.1ILA
Bán
5.982K1.12M570.848MILS7.170.27ILS782Công nghiệp Chế biến
AVIAAVIATION LINKS
978.0ILA−1.21%−12.0ILA
Mua
1.414K1.383M75.806MILS−0.12ILS212Dịch vụ Khách hàng
AVIVAVIV
1458ILA−2.02%−30ILA
Bán Mạnh
1.299K1.894M197.137MILS112.810.13ILS514Khách hàng Lâu năm
AYALAYALON HOLD.
1625ILA−3.50%−59ILA
Bán
26.442K42.968M306.451MILS3.325.07ILS1.193KTài chính
AZRGAZRIELI GROUP
24200ILA−1.98%−490ILA
Bán
96.099K2.326B29.942BILS8.1330.35ILS391Tài chính
AZRMAZORIM
1180ILA0.34%4ILA
Bán
149.339K176.22M2.478BILS8.791.34ILS94Khách hàng Lâu năm
BBLSBUBBLES INTERGROUP
54.5ILA3.02%1.6ILA
Bán
3.01K164.045K43.947MILS−1.38ILSDịch vụ Công nghệ
BCOMB COMMUNICATION
1870ILA−2.86%−55ILA
Bán
111.985K209.412M2.077BILS17.431.16ILS9.593KTruyền thông
BCURERIKA B-CURE
15.1ILA1.34%0.2ILA
Bán
267.949K4.046M15.521MILS−0.35ILS137Công nghệ Sức khỏe
BEZQBEZEQ
596.8ILA−2.20%−13.4ILA
Bán
7.136M4.259B16.875BILS15.510.39ILS5.475KTruyền thông
BHNYBEEIO HONEY LTD
289.6ILA−1.90%−5.6ILA
Bán
36.408K10.544M54.401MILS−0.86ILS19Tài chính
BIGBIG
38780ILA−0.62%−240ILA
Bán
47.306K1.835B9.351BILS6.2663.00ILS93Dịch vụ Công nghiệp
BIGTBIG TECH 50 R&D LP
208.1ILA−4.98%−10.9ILA
Bán
3.552K739.171K30.5MILS1Tài chính
BIMTBIO MEAT FOODTECH
60.6ILA1.34%0.8ILA
Bán
75.564K4.579M151.145MILS1Dịch vụ Thương mại
BIOVBIO VIEW
368.7ILA0.33%1.2ILA
Theo dõi
4717.329K51.362MILS45.820.08ILS35Công nghệ Sức khỏe
BIRMBIRMAN
1988ILA−0.05%−1ILA
Bán
11.988K218.786MILS4.364.57ILS251Dịch vụ Phân phối
BKFRBAIT BAKFAR LTD
998ILA0.14%1ILA
Bán
3.713K3.705M691.944MILS281Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BKRYBIKUREY HASADE HOL
268.9ILA−0.30%−0.8ILA
Bán
4.912K1.321M403.858MILS11.610.23ILS1.573KDịch vụ Phân phối
BLGOBULIGO CAPITAL LTD
1036ILA−1.52%−16ILA
Theo dõi
2.415K2.502M579.303MILSTài chính
BLNDBLENDER FINANCE TE
518.3ILA6.01%29.4ILA
Theo dõi
49.214K25.508M37.148MILS−2.84ILS58Dịch vụ Công nghệ
BLRNBLADERANGER LTD
441.5ILA−1.95%−8.8ILA
Bán Mạnh
588259.602K33.028MILS−1.37ILS14Sản xuất Chế tạo
BLRXBIOLINE RX
16.8ILA−1.75%−0.3ILA
Bán
586.672K9.856M157.81MILS−0.11ILS38Công nghệ Sức khỏe
BLSRBLUE SQ REAL ES
23190ILA−4.13%−1000ILA
Bán Mạnh
15.195K352.372M2.951BILS8.2529.44ILS47Tài chính
BLTZBLITZ TECHNOLOGIES
100.5ILA−1.57%−1.6ILA
Bán Mạnh
23.74K2.386M55.547MILS−0.27ILS24Tài chính
BNRGBRENMILLER
557.2ILA2.62%14.2ILA
Bán
129.398K72.101M82.666MILS72Dịch vụ Công nghiệp
BOLTBIOLIGHT
850.0ILA−4.12%−36.5ILA
Bán
394334.9K40.568MILS−1.18ILS5Công nghệ Sức khỏe
BONSBONUS BIOGROUP
21.3ILA0.00%0.0ILA
Bán
30.895M658.064M248.768MILS−0.04ILS52Công nghệ Sức khỏe
BOTIBONEI TICHON
3086ILA−2.34%−74ILA
Bán Mạnh
20.052K61.88M483.777MILS6.774.72ILS88Tài chính
BRANBARAN
980.5ILA−1.01%−10.0ILA
Bán Mạnh
2.285K2.24M196.885MILS30.760.45ILS758Dịch vụ Công nghiệp
BRIHRAV BARIACH 08 IND
99.7ILA−6.30%−6.7ILA
Bán Mạnh
35.885K3.578M405.285MILS118.220.01ILS948Khoáng sản phi năng lượng
BRILBRILL
2668ILA−5.05%−142ILA
Bán Mạnh
11.415K30.455M169.514MILS3.517.99ILS185Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRKTBAREKET CAPITAL LT
163.1ILA−2.68%−4.5ILA
Bán Mạnh
1.879K306.465K90.534MILS13Tài chính
BRMGBRIMAG
1984ILA−1.05%−21ILA
Bán Mạnh
345684.48K202.736MILS5.283.80ILSBán Lẻ
BRNDBRAND
240.1ILA−4.65%−11.7ILA
Bán Mạnh
45.183K10.848M127.306MILS18.640.14ILS233Sản xuất Chế tạo
BSENBET SHEMESH
7491ILA−2.82%−217ILA
Bán
6.934K51.943M652.592MILS53.171.45ILS1.088KCông nghệ Điện tử
BUFTBUFF TECHNOLOGIES
4339ILA0.00%0ILA
Bán
313.017KDịch vụ Công nghệ
BULLBULL TRADING AND I
923.4ILA−3.27%−31.2ILA
Bán Mạnh
4.187K3.866MTài chính
BVGGBAIT VEGAG R/EST
497.7ILA−0.60%−3.0ILA
Bán
19.992K9.95M275.515MILS−0.05ILS25Khách hàng Lâu năm
BWAYBRAINSWAY
305.3ILA−5.71%−18.5ILA
Bán
153.113K46.745M106.978MILS−1.09ILS118Công nghệ Sức khỏe
BYONBEYON 3D LTD
65.7ILA0.00%0.0ILA
Bán
704.599K72.918MILS−0.15ILS23Dịch vụ Công nghệ
CANFCAN FITE BIO
9.5ILA−2.06%−0.2ILA
Bán Mạnh
1.179M11.197M79.084MILS−0.06ILSCông nghệ Sức khỏe
CASTCASTRO
6500ILA−7.59%−534ILA
Bán Mạnh
3662.379M580.138MILS18.893.72ILS4.249KHàng tiêu dùng không lâu bền
CBICLAL BIOTECH
59.9ILA−3.39%−2.1ILA
Bán Mạnh
521.336K31.228M97.245MILS−0.56ILS168Tài chính
CDEVCOHEN DEV
8321ILA−7.98%−722ILA
Bán Mạnh
1691.406M581.495MILS10.098.96ILSHỗn hợp
CELCELLCOM
1825ILA−6.46%−126ILA
Bán
425.803K777.09M3.217BILS25.110.79ILS2.779KTruyền thông
CFXCOFIX GROUP
659.3ILA−1.60%−10.7ILA
Bán Mạnh
644424.589K175.078MILS70Dịch vụ Khách hàng
CLABC-LAB LTD
1674ILA−1.93%−33ILA
Bán
1.751K2.931M144.762MILS54.540.31ILS106Công nghệ Điện tử
CLISCLAL INSURANCE
6150ILA−3.91%−250ILA
Theo dõi
140.794K865.883M4.74BILSTài chính
CMDRCOMPUTER DIRECT
26850ILA−3.35%−930ILA
Bán Mạnh
501.343M953.304MILS15.1318.37ILS6.308KDịch vụ Công nghệ
CMERMER
644.2ILA−0.09%−0.6ILA
Mua
4.108K2.646M83.883MILS−0.23ILS617Dịch vụ Thương mại
CNMDCANNOMED
63.7ILA−2.75%−1.8ILA
Mua
755.96K48.155M65.098MILS21Công nghiệp Chế biến
CNTCCANNABOTECH LTD
1872ILA−3.80%−74ILA
Bán Mạnh
316591.552KCông nghệ Sức khỏe
CNTLCONTINUAL LTD
170.0ILA−4.92%−8.8ILA
Bán Mạnh
1.627K276.59K12.015MILS−4.82ILS18Dịch vụ Công nghệ
CNZNCANZON
478.2ILA−6.31%−32.2ILA
Bán
1.97K942.054K20.994MILS−1.37ILS3Dịch vụ Công nghệ
CPIACIPIA VISION LTD
75.9ILA−4.05%−3.2ILA
Bán
35.193K2.671MCông nghệ Điện tử