Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Israel

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ACKR ACKERSTEIN GROUP L
348.702.11%7.20Bán1.127M561.00Khoáng sản phi năng lượng
AIRO AIROBOTICS LTD
573.20-4.10%-24.50Sức bán mạnh11.485KCông nghệ Điện tử
MIFT MILLENNIUM FOOD-TE
70.80-2.48%-1.80Bán732.725K71.394MTài chính
PLX PROTALIX
361.70-1.69%-6.20Sức bán mạnh122.597K165.145M-1.66207.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SEMG SEACH MEDICAL
34.90-0.29%-0.10Bán479.963K119.083M73.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm