Cổ phiếu Israel đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Cổ phiếu Israel này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AILNAXILION
113.8ILA−2.23%−2.6ILA
Bán
86.833K9.882M33.842MILS−0.82ILS50Tài chính
ALBAALBAAD
897.9ILA−3.48%−32.4ILA
Bán Mạnh
13.272K11.917M97.968MILS−10.12ILS1.802KHàng tiêu dùng không lâu bền
AUISAUSTRALIA ISR
1842ILA−3.81%−73ILA
Bán Mạnh
219403.398K73.106MILSTài chính
BBLSBUBBLES
59.8ILA−0.17%−0.1ILA
Bán
885.262K49.762MILS−1.38ILSDịch vụ Công nghệ
BHNYBEEIO HONEY
313.7ILA−1.88%−6.0ILA
Bán
11.003K3.452M58.916MILS−0.86ILS19Tài chính
BLNDBLENDER
409.8ILA−17.94%−89.6ILA
Bán Mạnh
328.575K134.65M61.513MILS−2.84ILS58Dịch vụ Công nghệ
BLTZBLITZ
103.5ILA−0.77%−0.8ILA
Bán Mạnh
26.045K2.696M56.744MILS−0.27ILS24Tài chính
BNRGBRENMILLER
467.8ILA−9.13%−47.0ILA
Bán Mạnh
114.532K53.578M78.373MILS72Dịch vụ Công nghiệp
BWAYBRAINSWAY
338.6ILA−3.64%−12.8ILA
Bán Mạnh
184.647K62.521M116.097MILS−1.09ILS118Công nghệ Sức khỏe
CANFCAN FITE BIO
9.6ILA−2.04%−0.2ILA
Bán Mạnh
440.584K4.23M79.899MILS−0.06ILSCông nghệ Sức khỏe
CNTLCONTINUAL
225.1ILA−4.33%−10.2ILA
Bán
5.695K1.282M15.811MILS−4.82ILS18Dịch vụ Công nghệ
CSURECANNASSURE
75.2ILA−17.90%−16.4ILA
Bán Mạnh
116.728K8.778M7.586MILS−1.26ILS72Tài chính
DCMADECAMA CAPITAL
26.5ILA−6.03%−1.7ILA
Bán Mạnh
195.741K5.187M19.362MILS−0.01ILS1Khách hàng Lâu năm
DM3DM3
400.1ILA−3.89%−16.2ILA
Bán Mạnh
4.621K1.849M34.376MILS−1.62ILS11Dịch vụ Công nghệ
DRSLEONARDO DRS INC
3445.0ILA78.253K269.582MCông nghệ Điện tử
ECPAECOPPIA
140.0ILA−2.10%−3.0ILA
Bán Mạnh
41.796K5.851M140.213MILS−0.53ILS172Sản xuất Chế tạo
EMTC-MELBIT MEDITEC-M
67.8ILA−3.14%−2.2ILA
Bán
15.493K1.05M63.501MILS615Hỗn hợp
FLYSFLYING SPARK
283.3ILA2.57%7.1ILA
Bán
4.597K1.302M26.803MILSHàng tiêu dùng không lâu bền
G107GROUP 107
172.0ILA−7.03%−13.0ILA
Bán Mạnh
22.32K3.839MDịch vụ Công nghệ
GOTOGOTO
10.6ILA−2.75%−0.3ILA
Bán
163.942K1.738M7.863MILS21Dịch vụ Thương mại
GUIDGUIDELINE
1118ILA−0.71%−8ILA
Bán Mạnh
5055.9K96.736MILS34.450.36ILS150Dịch vụ Công nghệ
HIVEHIVE 2040 PU
203.8ILA−1.36%−2.8ILA
Bán
2.5K509.5KTài chính
INTLINTELICANNA
37.2ILA−2.62%−1.0ILA
Bán
184.493K6.863M18.988MILS−0.33ILS40Dịch vụ Thương mại
MGDAMIGDALOR
138.3ILA−3.96%−5.7ILA
Bán Mạnh
4.19K579.477K173.304MILS33.030.04ILS21Tài chính
MRGMULTI RETAIL
1190ILA−2.30%−28ILA
Bán
8.982K10.689M279.377MILS81.910.15ILS991Bán Lẻ
NOSTNOSTROMO
590.0ILA−2.03%−12.2ILA
Bán Mạnh
2.625K1.549M45.649MILS−3.39ILS22Công ty dịch vụ công cộng
NRGNNRGENE
635.9ILA−2.08%−13.5ILA
Bán
2.053K1.306M81.23MILS55Công nghệ Sức khỏe
NXFRNEXTFERM
154.7ILA−10.63%−18.4ILA
Bán
41.106K6.359M24.922MILS−1.57ILS17Hàng tiêu dùng không lâu bền
PPBTPURPLE BIOTECH
65.4ILA−2.68%−1.8ILA
Bán Mạnh
13.719K897.223K121.234MILS19Công nghệ Sức khỏe
QUIKQUIK TECHNO
96.2ILA−2.24%−2.2ILA
Bán Mạnh
12.864K1.238M44.359MILS−0.37ILS119Bán Lẻ
SEMGSEACH MEDICAL
180.0ILA−17.58%−38.4ILA
Bán Mạnh
238.114K42.861M74.308MILS15.690.14ILS74Công nghệ Sức khỏe
STRGSTORAGE DROP
95.0ILA−2.16%−2.1ILA
Bán
2.921K277.495K14.185MILS30Sản xuất Chế tạo
SVRTSAVOREAT
1788ILA−5.89%−112ILA
Bán Mạnh
3.504K6.265M41.481MILS−4.61ILS18Hàng tiêu dùng không lâu bền
TNDOTONDO SMART
287.6ILA−4.77%−14.4ILA
Bán Mạnh
4.201K1.208MDịch vụ Công nghệ
WILKWILK
118.3ILA−2.71%−3.3ILA
Bán Mạnh
106.58K12.608M64.082MILS−0.40ILSDịch vụ Thương mại