Lợi tức cổ tức caoCổ phiếu Israel

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Israelphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Tỉ suất cổ tức FWD
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ANGLANGEL SALOMON
47.58%3573ILA0.65%23ILA
Bán
3701.322M186.588MILS0.7945.03ILS1.043KHàng tiêu dùng không lâu bền
BRMGBRIMAG
32.44%2134ILA−2.42%−53ILA
Bán Mạnh
320682.88K215.78MILS4.744.61ILSBán Lẻ
DLEADELEK AUTOMOTIV
22.31%4415ILA0.89%39ILA
Bán
42.179K186.22M4.281BILS6.396.93ILS336Dịch vụ Phân phối
WLFDWILLY FOOD
18.34%3277ILA0.80%26ILA
Mua
6021.973M432.233MILS27.501.18ILS182Dịch vụ Phân phối
RLCORALCO
17.82%4123ILA1.50%61ILA
Bán
101416.423K168.325MILS44Bán Lẻ
IDINIDI INSUR
16.35%9398ILA1.57%145ILA
Bán
7.984K75.034M1.379BILS10.848.54ILS1.544KTài chính
GOLFGOLF
16.08%638.2ILA−1.89%−12.3ILA
Mua
5.741K3.664M282.518MILS22.430.30ILS2.314KHàng tiêu dùng không lâu bền
PIUPOALIM IBI
15.28%788.6ILA−1.20%−9.6ILA
Bán
11.037K8.704M182.274MILS6.591.23ILS14Tài chính
DUNIDUNIEC
14.43%16360ILA3.61%570ILA
Bán
3.782K61.874M1.272BILS11.7013.56ILS42Khách hàng Lâu năm
ISRAISRAMCO PU
14.17%130.0ILA−0.15%−0.2ILA
Mua
1.888M245.503M3.368BILS5.890.22ILSNăng lượng Mỏ
SNCMSUNY COMMUN
13.95%165.0ILA−3.34%−5.7ILA
Bán Mạnh
245.292K40.473M358.325MILS204Dịch vụ Phân phối
ATRYATREYU CAP
13.89%5002ILA0.26%13ILA
Bán
7.134K35.684M736.47MILS250Tài chính
CRSMCARASSO MOTORS
13.34%2215ILA−1.60%−36ILA
Bán
83.691K185.376M1.966BILS6.163.96ILS1.425KDịch vụ Phân phối
CMDRCOMPUTER DIRECT
13.23%27170ILA0.97%260ILA
Bán
411.114M932.371MILS15.4817.38ILS6.308KDịch vụ Công nghệ
BRILBRILL
13.20%3106ILA−0.19%−6ILA
Mua
14.922K46.348M187.371MILS3.897.99ILS185Hàng tiêu dùng không lâu bền
SNELSYNEL
12.94%1502ILA1.49%22ILA
Bán
7311.098M85.005MILS1.499.95ILS237Dịch vụ Công nghệ
ARYTARYT
12.92%100.6ILA−0.59%−0.6ILA
Theo dõi
74.511K7.496M97.174MILS12.150.08ILS52Công nghệ Điện tử
TEDETEDEA
11.94%1508ILA0.33%5ILA
Bán
2.498K3.767M83.723MILS−0.29ILS61Sản xuất Chế tạo
GLRSGLOBRANDS
11.80%37940ILA4.09%1490ILA
Sức mua mạnh
1.785K67.723M466.283MILS6.4656.42ILS209Dịch vụ Phân phối
ZNKLZANLAKOL
11.22%1878ILA4.97%89ILA
Bán
6221.168M267.32MILS11.811.51ILS177Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICLICL
10.79%2875ILA1.91%54ILA
Bán
3.091M8.888B37.061BILS5.245.40ILS13.233KCông nghiệp Chế biến
ALMAALMOGIM
10.53%673.1ILA0.69%4.6ILA
Bán
8.657K5.827MTài chính
GCTG CITY
10.26%1247ILA−10.67%−149ILA
Bán
564.515K703.95M2.077BILS−0.46ILS251Tài chính
CDEVCOHEN DEV
9.51%9103ILA0.62%56ILA
Bán
1661.511M585.353MILS10.528.60ILSHỗn hợp
UNITUNITRONICS
9.45%1917ILA−0.98%−19ILA
Bán Mạnh
8971.72M264.655MILS1.38ILS142Công nghệ Điện tử
FRDNFRIDENSON
9.23%7268ILA−0.44%−32ILA
Bán
536.34K118.6MILS1.8641.42ILS406Vận chuyển
MDTRMEDITR TOWER
9.01%961.4ILA0.67%6.4ILA
Bán
74.241K71.375M1.446BILS4.262.26ILS445Khách hàng Lâu năm
FIBIHFIBI HOLDINGS
8.82%15860ILA−0.06%−10ILA
Bán
28.945K459.068M5.623BILS8.6218.42ILS3.645KTài chính
QLTUQUALITAU
8.79%3495ILA1.39%48ILA
Bán
4841.692M150.644MILS6.635.48ILS68Công nghệ Điện tử
PLRMPALRAM
8.73%3118ILA1.76%54ILA
Bán
6.368K19.855M802.121MILS4.616.64ILS1.709KCông nghiệp Chế biến
NAWINAWI
8.61%2721ILA3.30%87ILA
Mua
19.878K54.088M890.596MILS6.663.96ILSTài chính
PENPENINSULA GROUP
8.36%200.8ILA−0.35%−0.7ILA
Theo dõi
513.167K103.044M472.988MILS8.200.25ILS53Công nghiệp Chế biến
GOSSG 1 SECU
8.06%427.4ILA0.00%0.0ILA
Bán Mạnh
3012.822K340.781MILS12.600.34ILS5.618KDịch vụ Thương mại
MNIFMENIF
7.99%976.5ILA−0.05%−0.5ILA
Theo dõi
2.461K2.403M590.526MILS7.321.34ILS5Tài chính
PHOEPHOENIX
7.99%3886ILA0.18%7ILA
Sức mua mạnh
751.797K2.921B9.81BILS5.307.54ILS4.832KTài chính
BLSRBLUE SQ REAL ES
7.80%23830ILA1.40%330ILA
Bán
4.36K103.899M2.907BILS7.6530.86ILS47Tài chính
RIMORIMONI
7.77%7591ILA−3.34%−262ILA
Bán Mạnh
4.69K35.602M637.932MILS12.736.17ILS370Sản xuất Chế tạo
GNGRGINEGAR
7.71%1243ILA−0.40%−5ILA
Bán
5568.365K188.685MILS13.590.92ILS316Sản xuất Chế tạo
ISCDISRACARD
7.42%1093ILA4.59%48ILA
Mua
954.474K1.043B2.189BILS8.781.19ILS1.3KTài chính
ELSPCELSPEC
7.41%347.5ILA−0.11%−0.4ILA
Bán Mạnh
3.031K1.053M67.496MILS13.590.26ILS120Sản xuất Chế tạo
ISRSISRAS
6.96%64610ILA−1.40%−920ILA
Bán
2.434K157.261M3.491BILS4.04162.04ILS97Tài chính
OPALOPAL BALANCE
6.92%206.6ILA−1.29%−2.7ILA
Bán Mạnh
135.546K28.004M216.116MILS7.240.29ILS55Truyền thông
DANEDANEL
6.90%31410ILA2.65%810ILA
Bán
21.821K685.398M1.674BILS10.3229.89ILS3.87KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AMANAMANET
6.89%1758ILA0.57%10ILA
Bán
1.754K3.084M116.123MILS101.920.17ILS1.465KDịch vụ Thương mại
ZURZUR
6.76%899.2ILA2.53%22.2ILA
Bán
25.832K23.228M585.378MILS9.210.95ILS121Tài chính
AFHLAFCON HOLD
6.73%14680ILA1.31%190ILA
Bán
1.052K15.443M742.957MILS126.731.14ILS1.301KCông nghệ Điện tử
DIFIDIRECT FINANCE
6.73%67180ILA3.74%2420ILA
Bán
18.576K1.248B1.986BILS7.9982.75ILS606Tài chính
GSFIGAN SHMUEL
6.42%1474ILA0.20%3ILA
Bán
333490.842K221.309MILS−0.15ILS507Hàng tiêu dùng không lâu bền
MLRNMLRN
6.07%866.1ILA1.40%12.0ILA
Bán
18.707K16.202M257.032MILS5.511.57ILS30Tài chính
RVLRAVAL
5.98%352.2ILA−3.77%−13.8ILA
Bán Mạnh
112.635K39.67M300.768MILS−0.20ILS920Sản xuất Chế tạo
ADGRADGAR INV.
5.92%599.5ILA−0.15%−0.9ILA
Bán
28.492K17.081M988.309MILS5.251.15ILS121Tài chính
MTRXMATRIX
5.90%7665ILA2.82%210ILA
Bán
86.659K664.241M4.821BILS10.82KDịch vụ Công nghệ
SHNPSCHNAPP
5.80%1508ILA1.34%20ILA
Bán
3.531K5.325M191.439MILS5.492.71ILS363Dịch vụ Phân phối
LUMILEUMI
5.71%3196ILA−1.11%−36ILA
Bán
4.457M14.245B49.34BILS7.104.55ILS8.516KTài chính
ILXILEX MEDICAL
5.70%9339ILA2.01%184ILA
Mua
6.201K57.911M1.053BILS9.669.47ILS443Dịch vụ Phân phối
RANIRANI ZIM
5.68%439.5ILA0.90%3.9ILA
Bán
35.371K15.546M638.908MILS5.410.81ILS46Tài chính
MAXOMAX STOCK
5.65%500.0ILA0.56%2.8ILA
Bán
91.578K45.789M693.959MILS12.600.39ILS2.162KDịch vụ Phân phối
HARLHAREL
5.61%3350ILA−1.79%−61ILA
Bán Mạnh
512.451K1.717B7.072BILSTài chính
RMLIRAMI LEVI
5.60%24750ILA−1.71%−430ILA
Bán
5.567K137.783M3.409BILS17.8114.14ILS7.285KBán Lẻ
ASHGASHTROM GROUP
5.55%6904ILA−0.66%−46ILA
Bán Mạnh
222.366K1.535B6.989BILS7.179.70ILS1.482KDịch vụ Công nghiệp
REKAREKAH
5.38%1614ILA0.00%0ILA
Bán
33.722K54.427M184.232MILS54.310.30ILS399Công nghệ Sức khỏe
OVRSOVERSEAS
5.27%546.3ILA0.00%0.0ILA
Mua
2915.843K300.528MILS12.870.42ILS449Vận chuyển
KAREKARDAN REAL ES
5.21%355.4ILA0.68%2.4ILA
Theo dõi
95.016K33.769M652.215MILS4.780.74ILS96Khách hàng Lâu năm
DRALDOR ALON
5.20%12140ILA0.58%70ILA
Theo dõi
1.772K21.512M1.921BILS10.5011.50ILS2.922KNăng lượng Mỏ
TLSYTELSYS
5.14%18400ILA0.22%40ILA
Mua
62011.408M1.194BILS22.758.07ILS126Công nghệ Điện tử
PRMGPRIMOTEC
4.99%1342ILA−1.54%−21ILA
Bán Mạnh
262351.604K195.292MILS8.621.58ILS200Hàng tiêu dùng không lâu bền
FBRTFMS
4.99%11190ILA0.00%0ILA
Bán
3.925K43.921M1.029BILS14.687.62ILS123Khách hàng Lâu năm
SHVAAUTO BANK SERV
4.93%1800ILA4.83%83ILA
Mua
45.121K81.218M720MILS96Tài chính
FIBIFIBI BANK
4.89%14890ILA−0.87%−130ILA
Bán
330.963K4.928B14.939BILS10.2914.59ILS3.645KTài chính
AMOTAMOT
4.83%2175ILA−1.58%−35ILA
Bán Mạnh
1.876M4.08B10.219BILS7.612.91ILS112Tài chính
POLPPOLYRAM PLS
4.76%996.9ILA1.26%12.4ILA
Bán
270.158K269.321M1.063BILS10.450.96ILS244Công nghiệp Chế biến
VTNAVITANIA
4.72%2474ILA1.14%28ILA
Bán
6.887K17.038M1.165BILS6.823.59ILS28Tài chính
DNYADANYA CEBUS
4.70%8539ILA1.79%150ILA
Bán
7.37K62.932M2.662BILS15.225.54ILS1.82KKhách hàng Lâu năm
PAYTPAYTON
4.66%5734ILA2.50%140ILA
Sức mua mạnh
7424.255M389.912MILS16.603.37ILS179Sản xuất Chế tạo
ASGRASPEN GROUP
4.59%737.1ILA−1.58%−11.8ILA
Bán Mạnh
28.317K20.872M468.304MILS6.171.23ILS31Tài chính
FOXFOX
4.59%37780ILA1.86%690ILA
Bán
7.916K299.066M5.157BILS19.7819.13ILS10.147KHàng tiêu dùng không lâu bền
INFNINFINYA
4.59%34440ILA0.09%30ILA
Mua
4.297K147.989M2.199BILS17.2520.18ILS1.451KCông nghiệp Chế biến
CRMLCARMEL CORP
4.58%2467ILA1.31%32ILA
Bán
4.097K10.107M436.34MILS8.972.71ILSTài chính
ARANARAN
4.57%2690ILA0.00%0ILA
Mua
1026.9K131.424MILS7.333.67ILS116Dịch vụ Phân phối
SRFTSARFATI
4.49%2688ILA0.49%13ILA
Bán
5.63K15.133M418.779MILS3.098.65ILS42Khách hàng Lâu năm
DLTIDELTA BRANDS
4.49%4908ILA2.34%112ILA
Bán
14.482K71.078M1.227BILS9.085.28ILS981Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMCOE&M
4.46%938.1ILA4.98%44.5ILA
Mua
8.332K7.816M415.759MILS9.840.91ILS1.407KDịch vụ Công nghệ
GMLAGAMLA HAREL
4.38%345.2ILA0.00%0.0ILA
Bán
1.444K498.469K287.384MILS0.37ILSTài chính
ICONICON GROUP
4.36%602.5ILA−0.08%−0.5ILA
Bán
2.591K1.561MDịch vụ Phân phối
NXTMNEXTCOM
4.31%490.8ILA−0.81%−4.0ILA
Bán
62.12K30.488M69.865MILS4.701.07ILS335Dịch vụ Công nghiệp
BKFRBAIT BAKFAR
4.26%1007ILA−0.69%−7ILA
Bán
1.86K1.873M699.306MILS281Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALHEALONY HETZ
4.25%4000ILA−0.02%−1ILA
Bán Mạnh
983.664K3.935B7.185BILS4.948.15ILS294Tài chính
MRINMOR INDUS
4.21%958.5ILA−0.50%−4.8ILA
Bán
26.385K25.29M680.465MILS19.520.51ILS257Hỗn hợp
AFREAFRICA RESIDENC
4.09%16230ILA1.44%230ILA
Mua
7.26K117.83M2.052BILS8.8618.06ILS58Tài chính
ETGAETGA GROUP
4.08%2156ILA1.08%23ILA
Bán
5.015K10.812M482.503MILS14.501.47ILS186Vận chuyển
MZTFMIZRAHI TEFAHOT
4.05%12910ILA−2.20%−290ILA
Bán
711.774K9.189B33.198BILS9.1514.56ILS7.632KTài chính
DIPLDIPLOMAT HOLDI.
3.94%4276ILA2.69%112ILA
Mua
4.995K21.359M1.17BILS2.303KDịch vụ Phân phối
ELMRELMOR
3.93%1070ILA0.28%3ILA
Bán
3.535K3.782M383.949MILS484Dịch vụ Công nghiệp
SRACS.R ACCORD
3.87%4595ILA0.09%4ILA
Bán
7.225K33.199M617.755MILS8.355.50ILS44Tài chính
AMRKAMIR MARK.
3.64%3162ILA0.00%0ILA
Bán
3.133K9.907M395.412MILS8.263.87ILS219Dịch vụ Phân phối
MISHMIVTACH SHAMIR
3.58%8381ILA1.38%114ILA
Bán Mạnh
2.576K21.589M800.185MILS5.4815.08ILS6Tài chính
PRKMPARKOMAT
3.57%692.6ILA−4.13%−29.8ILA
Bán Mạnh
4.139K2.867MSản xuất Chế tạo
NISANISSAN
3.55%1239ILA−0.40%−5ILA
Bán
1619.824K112.545MILS−0.05ILS402Công nghiệp Chế biến
YHNFYOCHANANOF
3.51%19680ILA−0.05%−10ILA
Bán Mạnh
3.43K67.502M2.851BILS19.2410.23ILS2.946KBán Lẻ
ORTCO.R.T.
3.49%2867ILA5.21%142ILA
Sức mua mạnh
5561.594M128.126MILS11.902.29ILS14Công nghệ Điện tử