Truyền thông máy tính (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
1.289B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.746K
Khối lượng
−1.81%
Thay đổi
−10.84%
Hiệu suất Tháng
−37.27%
Hiệu suất Năm
−27.34%
Hiệu suất YTD
           
ABIL ABILITY
68.003.50%2.30Bán8.660K588880.005.365M-2.964.00
ALLT ALLOT
1766.00-2.38%-43.00Bán20.855K36829930.00636.545M-1.30741.00
FGAS FIRE & GAS DETECTI
980.102.09%20.10Sức mua mạnh1.288K1262368.80171.661M-0.9938.00
RPAC RAPAC
2993.00-2.51%-77.00Bán Mạnh3.180K9517740.00458.892M14.612.10565.00
Tải thêm