Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
187.587M
Giá trị vốn hóa thị trường
970.544K
Khối lượng
+10.36%
Thay đổi
−29.18%
Hiệu suất Tháng
−58.86%
Hiệu suất Năm
−21.79%
Hiệu suất YTD
           
WESR WESURE GLOBAL TECH
309.0010.36%29.00Bán970.544K299898096.00187.587M33.570.08
Tải thêm