Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
3.727B
Giá trị vốn hóa thị trường
72.831K
Khối lượng
−1.88%
Thay đổi
+10.47%
Hiệu suất Tháng
+12.33%
Hiệu suất Năm
−5.74%
Hiệu suất YTD
           
BLND BLENDER FINANCE TE
1239.000.57%7.00Bán1.398K1732122.0091.049M-2.3758.00
CNZN CANZON
475.60-0.77%-3.70Mua11554694.0019.715M-1.373.00
PERI PERION NETWORK
7026.00-0.07%-5.00Mua1.697K11923122.003.047B14.095.52420.00
PMVM POMVOM LTD
1362.000.00%0.00Bán11362.00184.623M-0.99529.00
SPRG SPRING
2859.000.00%0.00Mua83237297.00244.176M4.646.255.00
TREN TRENDLINE
1401.000.14%2.00Mua2.153K3016353.00120.189M45.720.31150.00
VNTZ-M VONETIZE PLC
185.40-1.59%-3.00Mua50092700.0020.550M-0.233.00
Tải thêm