Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
501.527M
Giá trị vốn hóa thị trường
989
Khối lượng
+0.86%
Thay đổi
+12.06%
Hiệu suất Tháng
+120.12%
Hiệu suất Năm
+6.52%
Hiệu suất YTD
           
EXPO EXPORT INV
4442.000.86%38.00Mua9894393138.00501.527M5.418.148.00
Tải thêm