Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
153.304B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.176M
Khối lượng
−1.06%
Thay đổi
−3.02%
Hiệu suất Tháng
−4.96%
Hiệu suất Năm
−4.57%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
DSCTDISCOUNT
1770 ILA−1.50%−27 ILA
Bán Mạnh
6.093M10.785B ILA21.895B ILS5.793.06 ILS9.125K
EXPOEXPORT INV
3711 ILA−0.27%−10 ILA
Bán
6932.572M ILA418.993M ILS7
FIBIFIBI BANK
14150 ILA0.64%90 ILA
Mua
847.576K11.993B ILA14.197B ILS19.70 ILS3.646K
FIBIHFIBI HOLDINGS
14550 ILA−1.62%−240 ILA
Bán
184.174K2.68B ILA5.158B ILS7.3419.83 ILS3.645K
LUMILEUMI
2609 ILA−0.23%−6 ILA
Bán Mạnh
12.65M33.003B ILA40.254B ILS5.085.13 ILS7.893K
MZTFMIZRAHI TEFAHOT
11780 ILA−1.59%−190 ILA
Bán
1.072M12.624B ILA30.317B ILS6.4918.23 ILS7.523K
POLIPOALIM
2949 ILA−1.77%−53 ILA
Bán Mạnh
10.17M29.991B ILA39.436B ILS5.735.15 ILS8.562K