Nhà phân phối Y tế (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
2.905B
Giá trị vốn hóa thị trường
184.042K
Khối lượng
+0.74%
Thay đổi
−8.80%
Hiệu suất Tháng
+6.31%
Hiệu suất Năm
−10.72%
Hiệu suất YTD
           
ILX ILEX MEDICAL
12630.002.10%260.00Bán5.823K73544490.001.425B7.0717.51443.00
NVLG NOVOLOG
300.000.70%2.10Bán614.947K184484100.001.520B36.240.08739.00
Tải thêm