Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
30.552B
Giá trị vốn hóa thị trường
491.296K
Khối lượng
+3.39%
Thay đổi
−1.88%
Hiệu suất Tháng
−15.14%
Hiệu suất Năm
+1.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AYALAYALON HOLD.
1287 ILA−0.23%−3 ILA
Bán
1.494K1.923M ILA234.206M ILS2.555.07 ILS1.193K
CLISCLAL INSURANCE
5162 ILA2.42%122 ILA
Bán
157.586K813.459M ILA3.823B ILS
HARLHAREL
3141 ILA2.92%89 ILA
Theo dõi
537.136K1.687B ILA6.63B ILS6.904.44 ILS4.94K
IDINIDI INSUR
8962 ILA0.26%23 ILA
Mua
12.822K114.911M ILA1.315B ILS14.186.33 ILS1.544K
LBRALIBRA
298.9 ILA−1.09%−3.3 ILA
Bán
15.707K4.695M ILA135.319M ILS−0.09 ILS126
MGDLMIGDAL INSUR.
427.1 ILA4.40%18.0 ILA
Mua
976.986K417.271M ILA4.501B ILS4.720.87 ILS4.565K
MMHDMENORA MIV HLD
7351 ILA4.61%324 ILA
Mua
42.676K313.711M ILA4.549B ILS7.179.82 ILS3.19K
PHOEPHOENIX
3710 ILA3.63%130 ILA
Mua
665.891K2.47B ILA9.363B ILS4.907.54 ILS4.832K