Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
174.497B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.718M
Khối lượng
+0.18%
Thay đổi
+10.88%
Hiệu suất Tháng
+55.07%
Hiệu suất Năm
+5.59%
Hiệu suất YTD
           
DSCT DISCOUNT
2185.00-0.32%-7.00Mua2.627M5741013210.0025.515B10.172.158888.00
FIBI FIBI BANK
13430.00-0.07%-10.00Mua131.395K1764634850.0013.484B10.7812.473791.00
FIBIH FIBI HOLDINGS
14920.00-3.05%-470.00Mua41.692K622044640.005.456B10.4314.753791.00
JBNK JERUSALEM
1485.00-1.26%-19.00Mua4.628K6872580.001.061B8.871.70567.00
LUMI LEUMI
3459.00-0.29%-10.00Mua3.689M12759310152.0050.401B9.253.758816.00
MZTF MIZRAHI TEFAHOT
12560.000.24%30.00Mua492.424K6184845440.0032.138B10.5211.956684.00
POLI POALIM
3491.000.46%16.00Sức mua mạnh4.066M14195568503.0046.442B9.493.668708.00
Tải thêm