Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
317.151M
Giá trị vốn hóa thị trường
7.707K
Khối lượng
−1.71%
Thay đổi
−2.06%
Hiệu suất Tháng
−28.03%
Hiệu suất Năm
−1.36%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MRGMULTI RETAIL
1373 ILA−0.22%−3 ILA
Bán
7.662K10.52M ILA311.714M ILS92.610.15 ILS991