Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
21.948B
Giá trị vốn hóa thị trường
133.298K
Khối lượng
−4.06%
Thay đổi
−15.62%
Hiệu suất Tháng
+4.24%
Hiệu suất Năm
−12.39%
Hiệu suất YTD
           
AMRK AMIR MARK.
3971.00-2.00%-81.00Mua3.506K13922326.00506.708M8.904.57219.00
AVER AVERBUCH
3452.001.53%52.00Mua2.316K7994832.00233.333M12.112.81152.00
BIRM BIRMAN
3236.00-2.15%-71.00Bán3.081K9970116.00363.763M6.595.02251.00
BRMG BRIMAG
3360.00-1.21%-41.00Bán Mạnh3.991K13409760.00343.892M5.855.81
CRSO CARASSO
1800.00-5.66%-108.00Bán Mạnh177.829K320092200.001.694B6.523.111425.00
DIPL DIPLOMAT HOLDINGS
5088.00-1.89%-98.00Bán31.278K159142464.001.419B2303.00
DLEA DELEK AUTOMOTIV
4088.00-4.15%-177.00Bán Mạnh160.175K654795400.004.017B5.517.78336.00
GLRS GLOBRANDS
37940.000.56%210.00Bán2.047K77663180.00463.702M6.3759.19209.00
ICON ICON GROUP LTD
1102.00-4.01%-46.00Bán Mạnh462509124.00
INFR-M INFIMER LTD
564.00-4.41%-26.00Bán Mạnh9.010K5081640.0010.832M-0.29
INRM INROM CONST
1331.00-5.06%-71.00Bán Mạnh374.598K498589938.001.754B15.930.88762.00
MAXO MAX STOCK LTD.
580.00-5.81%-35.80Bán Mạnh308.716K179055280.00876.756M12.850.482162.00
RLCO RALCO
5381.00-1.95%-107.00Bán3.320K17864920.00224.052M5.909.3544.00
RTLS RETAILORS LTD
6900.00-4.54%-328.00Bán Mạnh163.063K1125134700.003.501B3054.00
SCOP SCOPE
14630.00-2.27%-340.00Bán83.299K1218664370.001.727B7.9018.95555.00
TDRN TADIRAN HOLDING
42150.00-5.70%-2550.00Bán Mạnh62.078K2616587700.003.838B28.7615.61510.00
TOEN TOMER ENERGY
797.90-2.25%-18.40Mua1.968K1570267.20163.268M9.580.85
TRX TERMINAL X ONLINE
638.60-2.50%-16.40Bán60.459K38609117.40811.911M-0.07158.00
Tải thêm