Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
11.560B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.839K
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
+7.59%
Hiệu suất Tháng
−17.00%
Hiệu suất Năm
−15.06%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMRKAMIR MARK.
1878 ILA−0.95%4310.15237.097M ILS−2.09 ILS−154.59%5.27%Dịch vụ Phân phối
ARANARAN
1994 ILA0.00%80.2197.42M ILS0.00%Dịch vụ Phân phối
AVERAVERBUCH
1323 ILA−0.60%15.43K0.6791.343M ILS−0.54 ILS−127.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
BIRMBIRMAN
1240 ILA+1.72%630.06134.087M ILS58.660.21 ILS−92.46%12.68%Dịch vụ Phân phối
CRSMCARASSO MOTORS LTD
1480 ILA−3.52%48.092K0.191.363B ILS5.052.93 ILS−25.30%16.40%Dịch vụ Phân phối
DIPLDIPLOMAT HOLDINGS
2837 ILA+0.25%7.86K0.32776.47M ILS13.442.11 ILS−39.79%5.16%Dịch vụ Phân phối
DLEADELEK AUTOMOTIV
2335 ILA+0.60%45.219K0.212.251B ILS12.93%Dịch vụ Phân phối
GLRSGLOBRANDS
39890 ILA+0.55%590.10487.544M ILS7.4153.86 ILS−4.53%12.72%Dịch vụ Phân phối
ICONICON GROUP LTD
450.6 ILA+0.13%1050.05Dịch vụ Phân phối
MAXOMAX STOCK LTD.
730.0 ILA−0.84%467.022K1.381.026B ILS12.700.57 ILS+39.05%9.70%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RTLSRETAILORS LTD
6960 ILA+0.14%19.322K0.233.367B ILS22.673.07 ILS+58.02%5.18%Dịch vụ Phân phối
SCOPSCOPE
10570 ILA+1.54%5.474K0.121.269B ILS8.4112.57 ILS−36.39%0.00%Dịch vụ Phân phối
SHNPSCHNAPP
1070 ILA+2.39%6.685K0.89132.662M ILS3.892.75 ILS+24.73%7.54%Dịch vụ Phân phối
TRXTERMINAL X ONLINE
271.0 ILA+2.15%25.869K2.78331.296M ILS−0.03 ILS+70.23%0.00%Dịch vụ Phân phối