Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

28
Cổ phiếu
30.370B
Giá trị vốn hóa thị trường
179.919K
Khối lượng
+2.18%
Thay đổi
−13.70%
Hiệu suất Tháng
+12.92%
Hiệu suất Năm
−7.45%
Hiệu suất YTD
           
AMRK AMIR MARK.
3925.000.26%10.00Bán1.273K4996525.00490.826M8.604.57219.00
AVER AVERBUCH
3419.00-0.61%-21.00Mua1.590K5436210.00234.637M12.262.81152.00
BIRM BIRMAN
2567.00-9.29%-263.00Bán10.599K27207633.00282.364M5.645.02251.00
BKRY BIKUREY HASADE HOL
505.30-3.86%-20.30Bán Mạnh11.942K6034292.60756.653M17.340.301573.00
BRMG BRIMAG
3273.00-2.62%-88.00Bán4.877K15962421.00330.950M5.785.81
CRSO CARASSO
1728.006.14%100.00Bán207.795K359069760.001.534B5.573.111425.00
DIPL DIPLOMAT HOLDINGS
5253.000.04%2.00Bán32.718K171867654.001.438B2303.00
DLEA DELEK AUTOMOTIV
4073.004.44%173.00Bán78.877K321266021.003.836B5.047.78336.00
GLRS GLOBRANDS
38310.000.21%80.00Bán54220764020.00470.830M6.4659.19209.00
HMAM HAMAMA
642.100.64%4.10Mua8252652.2091.093M5.641.1339.00
ICON ICON GROUP LTD
1037.00-4.25%-46.00Bán Mạnh4.254K4411398.00
ILX ILEX MEDICAL
12630.002.10%260.00Bán5.823K73544490.001.425B7.0717.51443.00
INFR-M INFIMER LTD
555.000.00%0.00Bán6.936K3849480.0010.189M-0.29
INRM INROM CONST
1316.001.23%16.00Bán1.906M2507780128.001.646B14.770.88762.00
MAXO MAX STOCK LTD.
560.004.07%21.90Bán202.469K113382640.00797.310M11.230.482162.00
NTML NETO MALINDA
15030.00-1.18%-180.00Bán47.841K719050230.002.974B16.459.241180.00
NVLG NOVOLOG
300.000.70%2.10Bán614.947K184484100.001.520B36.240.08739.00
RLCO RALCO
5284.00-1.95%-105.00Bán3.735K19735740.00215.724M5.809.3544.00
RTLS RETAILORS LTD
6932.006.74%438.00Bán53.018K367520776.003.358B3054.00
SCOP SCOPE
14590.000.21%30.00Bán22.918K334373620.001.683B7.6818.95555.00
SNCM SUNY COMMUN
181.40-0.44%-0.80Bán71.360K12944704.00393.941M14.860.12204.00
STG STG
2827.00-0.07%-2.00Mua4021136454.00119.720M65.00
TDRN TADIRAN HOLDING
40970.002.94%1170.00Bán23.685K970374450.003.518B25.6115.61510.00
TLSY TELSYS
15840.000.64%100.00Bán90214287680.001.028B23.596.68126.00
TOEN TOMER ENERGY
771.401.13%8.60Bán7.149K5514738.60154.288M8.950.85
TRX TERMINAL X ONLINE
692.408.59%54.80Bán73.268K50730763.20858.271M-0.15158.00
WILC G. WILLI-FOOD
5406.00-1.24%-68.00Bán2.477K13390662.00765.347M18.313.10182.00
WLFD WILLY FOOD
3317.000.76%25.00Bán3.063K10159971.00437.509M16.641.98182.00
Tải thêm