Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

28
Cổ phiếu
36.203B
Giá trị vốn hóa thị trường
100.090K
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+6.27%
Hiệu suất Tháng
+42.53%
Hiệu suất Năm
+4.65%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
1.511B0.002.06%10.013K3
4.684B1.25-0.24%14.904K5
3.498B1.721.45%96.494K2
26.516B4.17-0.72%120.723K18
Tải thêm