Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

39
Cổ phiếu
46.378B
Giá trị vốn hóa thị trường
725.285K
Khối lượng
−1.74%
Thay đổi
+3.36%
Hiệu suất Tháng
+25.48%
Hiệu suất Năm
+15.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALMDALLIUM MEDICAL
37.2 ILA−0.53%35.393K7.1240.36M ILS55.520.01 ILS−18.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BCURERIKA B-CURE
32.9 ILA0.00%1.6K0.0234.27M ILS−0.27 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIOVBIO VIEW
337.3 ILA+1.93%3020.4145.355M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BLRXBIOLINE RX
40.3 ILA+1.51%171.356K0.45436.633M ILS−0.21 ILS−92.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BOLTBIOLIGHT
485.4 ILA−1.44%1.082K0.4722.609M ILS−6.32 ILS−172.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BONSBONUS BIOGROUP
16.2 ILA+3.18%14.704M11.68189.204M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BWAYBRAINSWAY
1004 ILA−8.89%129.014K0.78333.752M ILS−0.88 ILS+19.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CANFCAN FITE BIO
2.7 ILA0.00%1.456M0.3336.704M ILS−0.03 ILS+51.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CGENCOMPUGEN
299.3 ILA−0.60%70.341K1.16264.019M ILS−1.38 ILS+14.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CNTCCANNABOTECH LTD
502.5 ILA+2.11%7.914K2.3112.308M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
DNAD.N.A BIOMED
62.6 ILA0.00%4.842K0.2477.101M ILS−0.05 ILS−155.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EFNCERECH FINANCE
505.0 ILA0.00%2450.2412.812M ILS−12.61 ILS−569.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENDYENDYMED
323.0 ILA+0.94%1.782K0.0444.452M ILS16.890.19 ILS−83.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENLVENLIVEX
663.7 ILA+0.18%13.819K1.93117.871M ILS−5.60 ILS−0.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ENVMENVIZION MEDICAL
303.5 ILA+2.74%24.099K1.728.802M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
EPITEPITOMEE MEDICAL L
381.4 ILA−4.67%257.753K0.31Công nghệ Sức khỏe
EVGNEVOGENE
289.2 ILA−7.75%168.983K1.38151.005M ILS−1.81 ILS+32.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HUMXHUMAN XTENSIONS LT
129.0 ILA−1.38%10.115K0.0934.515M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
INCRINTERCURE
488.9 ILA+2.97%26.656K0.52222.805M ILS10.640.46 ILS−13.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KDSTKADIMASTEM
58.9 ILA+1.38%14.378K0.4024.701M ILS−0.46 ILS+61.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KMDAKAMADA
2121 ILA+0.76%273.799K1.981.219B ILS46.240.46 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
LCTXLINEAGE THERAP
376.0 ILA−1.36%37.827K2.88694.289M ILS−0.51 ILS+50.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MTLFMATRICELF LTD
400.0 ILA−1.53%66.444K9.6764.291M ILS−0.90 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
NRGNNRGENE TECHS LTD
195.6 ILA0.00%1700.0224.649M ILS−1.37 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
NXGNNEXTGEN BIOMED LTD
162.2 ILA+6.22%16.735K1.6211.781M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
NXTGNEXTAGE THERAPEUTI
38.5 ILA−0.26%14.182K0.5811.331M ILS−0.18 ILS+47.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ORMPORAMED PHARM
815.5 ILA+2.85%19.977K0.98336.557M ILS−1.57 ILS+52.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PLNTPLANTARC BIO LTD
373.1 ILA+0.51%2.12K1.2412.372M ILS−1.08 ILS+33.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PLURPLURI INC
212.1 ILA+1.78%55.723K2.5894.133M ILS−2.72 ILS+31.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PMCN-MPHARMOCANN GLOBAL
150.0 ILA0.00%19.845K8.513.342M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPBTPURPLE BIOTECH
38.7 ILA−2.27%26.464K2.2194.969M ILS−0.37 ILS−11.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
REKAREKAH
1631 ILA−0.49%3960.53186.173M ILS−0.74 ILS−327.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SEMGSEACH MEDICAL
184.4 ILA+3.42%11.746K0.5262.74M ILS−0.15 ILS−185.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SLCLSILVER CASTLE
622.2 ILA+4.41%6940.5910.982M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
SOFWSOFWAVE MEDICAL
1278 ILA+1.27%1.071K0.74436.572M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
SONOSONOVIA LTD
79.6 ILA−5.46%60.475K0.6013.107M ILSCông nghệ Sức khỏe
TEVATEVA
3642 ILA−1.94%740.215K0.7440.822B ILS−7.04 ILS−87.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
TGTRTOGETHER
402.9 ILA−3.33%32.574K2.2635.397M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
XTLBXTL BIO
3.9 ILA0.00%13K0.0121.251M ILS−0.01 ILS−345.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe