Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

40
Cổ phiếu
43.218B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.663M
Khối lượng
+1.42%
Thay đổi
+7.40%
Hiệu suất Tháng
+19.83%
Hiệu suất Năm
+7.33%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALMDALLIUM MEDICAL
30.5ILA−4.69%−1.5ILA
Theo dõi
44.4K1.354M
BCURERIKA B-CURE
18.1ILA0.56%0.1ILA
Bán
119.279K2.159M18.75MILS−0.35ILS137
BIOVBIO VIEW
359.4ILA−2.86%−10.6ILA
Bán Mạnh
2.779K998.773K51.018MILS0.08ILS35
BLRXBIOLINE RX
14.9ILA−1.97%−0.3ILA
Bán Mạnh
707.133K10.536M140.29MILS−0.11ILS38
BOLTBIOLIGHT
783.8ILA5.92%43.8ILA
Mua
360282.168K33.864MILS−1.18ILS5
BONSBONUS BIOGROUP
18.5ILA−2.12%−0.4ILA
Bán
2.503M46.31M220.738MILS−0.04ILS52
BWAYBRAINSWAY
350.5ILA0.81%2.8ILA
Bán
56.608K19.841M115.003MILS−1.09ILS118
CANFCAN FITE BIO
4.5ILA−8.16%−0.4ILA
Bán
19.853M89.337M46.065MILS−0.06ILS
CGENCOMPUGEN
291.8ILA0.93%2.7ILA
Bán
207.272K60.482M259.374MILS−1.62ILS73
CNTCCANNABOTECH
2296ILA−2.79%−66ILA
Mua
3.759K8.631M
DNAD.N.A BIOMED
70.1ILA2.34%1.6ILA
Bán
58.389K4.093M84.367MILS−0.17ILS15
EFNCERECH FINANCE
676.0ILA−7.40%−54.0ILA
Bán Mạnh
1.178K796.328K18.52MILS−1.92ILS
ENDYENDYMED
261.7ILA−0.15%−0.4ILA
Bán
7.495K1.961M36.056MILS40
ENLVENLIVEX
1475ILA−1.21%−18ILA
Mua
6.425K9.477M279.131MILS−5.55ILS71
ENVMENVIZION
2067ILA4.66%92ILA
Bán
131270.777K
EPITEPITOMEE MED
1128ILA−1.91%−22ILA
Bán
3.056K3.447M
HUMXHUMAN XT
110.4ILA−0.36%−0.4ILA
Theo dõi
25.891K2.858M29.646MILS72
ICCMICECURE MEDICAL
453.6ILA−1.20%−5.5ILA
Bán
191.365K86.803M209.457MILS55
INCRINTERCURE
1247ILA1.38%17ILA
Bán
35.201K43.896M560.544MILS0.73ILS
KDSTKADIMASTEM
93.4ILA−1.68%−1.6ILA
Bán
53.693K5.015M39.84MILS−0.72ILS40
KMDAKAMADA
1550ILA0.98%15ILA
Bán
25.63K39.727M688.086MILS−0.74ILS355
LCTXLINEAGE THERAP
494.5ILA0.43%2.1ILA
Mua
21.816K10.788M870.989MILS−1.03ILS61
MTLFMATRICELF
473.1ILA6.15%27.4ILA
Mua
56.63K26.792M69.151MILS11
NRGNNRGENE
442.0ILA0.00%0.0ILA
Bán
13358.786K55.32MILS55
NXGNNEXTGEN
62.5ILA1.46%0.9ILA
Bán
27.654K1.728M26.703MILS−0.06ILS
NXTGNEXTAGE
77.2ILA−4.57%−3.7ILA
Theo dõi
5K386K22.676MILS65
ORMPORAMED PHARM
687.0ILA0.85%5.8ILA
Bán
294.088K202.038M275.258MILS−3.32ILS13
PLNTPLANT ARC
807.6ILA0.72%5.8ILA
Mua
4.407K3.559M26.726MILS15
PLURPLURI
381.2ILA−3.13%−12.3ILA
Theo dõi
14.703K5.605M127.18MILS−3.96ILS154
PLXPROTALIX
520.1ILA8.49%40.7ILA
Mua
100.934K52.496M275.197MILS−1.36ILS206
PMCNPHARMOCANN
87.9ILA−0.57%−0.5ILA
Bán
54547.906K11.795MILS−3.19ILS46
PPBTPURPLE BIOTECH
53.3ILA−4.65%−2.6ILA
Bán
43.306K2.308M102.762MILS19
REKAREKAH
1605ILA0.19%3ILA
Mua
4.089K6.563M182.862MILS0.32ILS399
SEMGSEACH MEDICAL
258.7ILA−6.34%−17.5ILA
Mua
19.66K5.086M93.973MILS0.17ILS74
SLCLSILVER CASTLE
196.1ILA−4.43%−9.1ILA
Mua
85.836K16.832M31.779MILS14
SOFWSOFWAVE
882.3ILA0.07%0.6ILA
Theo dõi
3.114K2.747M301.145MILS86
SONOSONOVIA
274.9ILA−1.01%−2.8ILA
Bán
6.845K1.882M44.852MILS
TEVATEVA
3459ILA1.59%54ILA
Mua
2.993M10.354B37.814BILS−3.74ILS37.537K
TGTRTOGETHER
30.9ILA−9.91%−3.4ILA
Bán Mạnh
434.164K13.416M30.134MILS95
XTLBXTL BIO
4.2ILA−4.55%−0.2ILA
Bán Mạnh
526.6K2.212M23.976MILS0.01ILS8