Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

20
Cổ phiếu
30.892B
Giá trị vốn hóa thị trường
143.432K
Khối lượng
+0.74%
Thay đổi
−6.28%
Hiệu suất Tháng
−25.60%
Hiệu suất Năm
−14.32%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Kỹ sư & Xây dựng30.773B ILS1.69%0.74%143.156K19
Dịch vụ Môi trường118.724M ILS−0.25%214.865K1