Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

38
Cổ phiếu
21.415B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.155K
Khối lượng
−2.38%
Thay đổi
−2.69%
Hiệu suất Tháng
−27.45%
Hiệu suất Năm
−2.16%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMDAMIAD
1528ILA0.00%0ILA
Theo dõi
11.528K464.896MILS719
AQUAAQUARIUS EN
586.6ILA1.80%10.4ILA
Theo dõi
40.888K23.985M169.501MILS88
ARDARAD
4177ILA−1.18%−50ILA
Bán
10.825K45.216M1.045BILS2.06ILS1.038K
ARTSAIRTOUCH
64.8ILA3.85%2.4ILA
Theo dõi
22.736K1.473M
AUGNAUGWIND
453.3ILA−5.19%−24.8ILA
Bán Mạnh
40.148K18.199M100.635MILS68
AUSAAURA SMART
39.3ILA4.24%1.6ILA
Bán
83.18K3.269M−0.99ILS42K
BLRNBLADE RANGER
569.1ILA0.00%0.0ILA
Bán
21.138K41.742MILS−1.37ILS14
BRNDBRAND
260.1ILA0.00%0.0ILA
Mua
26.801K6.971M131.502MILS0.14ILS233
ECPELECTRA CO PR
10160ILA−2.31%−240ILA
Bán Mạnh
32.073K325.862M2.248BILS4.67ILS6.656K
ECPAECOPPIA
132.6ILA−2.79%−3.8ILA
Bán
7.333K972.356K133.741MILS−0.74ILS172
ELCOELCO
15570ILA−4.60%−750ILA
Bán Mạnh
17.689K275.418M4.429BILS30.72ILS14.029K
ELSPCELSPEC
302.4ILA−0.69%−2.1ILA
Theo dõi
16750.501K59.144MILS0.26ILS120
ELWSELECTREON
3114ILA−1.89%−60ILA
Bán
27.175K84.623M317.354MILS−8.53ILS80
FRSXFORESIGHT
36.7ILA−0.54%−0.2ILA
Bán
275.669K10.117M119.179MILS−0.22ILS73
GLPLGOLAN PLASTIC
959.2ILA−3.74%−37.3ILA
Bán Mạnh
2.726K2.615M341.12MILS1.27ILS271
GNCLGENCELL
200.9ILA−1.37%−2.8ILA
Bán
157.709K31.684M220.321MILS−0.81ILS125
GNGRGINEGAR
735.0ILA−3.80%−29.0ILA
Bán Mạnh
13.382K9.836M115.973MILS0.92ILS316
HAMATHAMAT
2314ILA0.61%14ILA
Bán
4.022K9.307M844.9MILS3.00ILS936
HODHOD
3688ILA−0.38%−14ILA
Bán
4281.578M454.994MILS9.30ILS807
INTRINTERGAMA
6815ILA−3.63%−257ILA
Bán
3942.685M143.502MILS2.31ILS9
ISHIISRAEL SHIPYARD
6818ILA−3.82%−271ILA
Bán Mạnh
33.619K229.214M1.772BILS5.00ILS529
LHISLACHISH
1182ILA−1.50%−18ILA
Mua
692817.944K98.454MILS0.44ILS109
MNINMENDELSON IF
1228ILA−2.00%−25ILA
Bán Mạnh
7.555K9.278M496.44MILS2.21ILS535
MSVTMASSIVIT
715.5ILA−4.85%−36.5ILA
Bán Mạnh
28.748K20.569M164.482MILS−2.35ILS86
PAYTPAYTON
4972ILA−0.46%−23ILA
Bán
2.232K11.098M339.66MILS4.25ILS179
PLSNPLASSON INDUS
15600ILA−2.86%−460ILA
Bán Mạnh
4.076K63.586M1.533BILS6.57ILS2.424K
PNRGPHINERGY
326.1ILA−2.39%−8.0ILA
Bán
9.711K3.167M255.548MILS−0.67ILS57
PRKMPARKOMAT
750.0ILA0.00%0.0ILA
Mua
2.068K1.551M
PRTCPRIORTECH
6683ILA0.26%17ILA
Mua
9.227K61.664M801.756MILS10.17ILS1.611K
RIMORIMONI
7288ILA−0.88%−65ILA
Bán Mạnh
1.034K7.536M617.931MILS4.83ILS370
RVLRAVAL
438.6ILA0.32%1.4ILA
Mua
3.484K1.528M373.356MILS−0.18ILS920
SCDXSCODIX
343.8ILA−0.20%−0.7ILA
Theo dõi
3712.721K103.479MILS97
STRGSTORAGE DROP
91.7ILA−4.28%−4.1ILA
Bán
38.186K3.502M14.381MILS30
TDRNTADIRAN HOLDING
35380ILA−1.99%−720ILA
Bán Mạnh
27.479K972.207M3.1BILS16.93ILS510
TEDETEDEA
1263ILA0.00%0ILA
Bán
1518.945K70.121MILS−0.29ILS61
TGITGI
218.9ILA−1.17%−2.6ILA
Mua
1.721K376.727K162.933MILS−0.17ILS166
TIGITIGI
656.3ILA0.00%0.0ILA
Mua
165626.818MILS16
ZOOZZOOZ POWER
149.6ILA−1.90%−2.9ILA
Bán
198.509K29.697M103.119MILS−1.09ILS25