Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

37
Cổ phiếu
18.207B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.799K
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
+8.99%
Hiệu suất Tháng
−3.50%
Hiệu suất Năm
+2.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMDAMIAD
927.0 ILA−0.32%6421.31283.523M ILS111.420.08 ILS−87.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
AQUAAQUARIUS EN
113.2 ILA+0.71%306.639K0.5433.293M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ARDARAD
5744 ILA−1.61%5.106K0.351.444B ILS17.983.19 ILS+16.78%2.91%Sản xuất Chế tạo
ARTSAIRTOUCH
40.2 ILA0.00%380.0016.121M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
AUGNAUGWIND
194.3 ILA+0.94%87.881K0.3741.41M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
BLRNBLADE RANGER
87.7 ILA−3.52%5.728K1.606.873M ILS−1.57 ILS−74.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
BRNDBRAND
221.4 ILA+0.18%25.6K1.83114.248M ILS5.840.38 ILS+2840.31%3.10%Sản xuất Chế tạo
ECPELECTRA CO PR
7435 ILA−1.61%3.731K0.171.687B ILS−0.30 ILS−106.61%2.15%Sản xuất Chế tạo
ECPAECOPPIA
163.7 ILA+3.09%1.303K0.02156.295M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ELCOELCO
11010 ILA−1.26%3.394K0.363.012B ILS2.31%Sản xuất Chế tạo
ELSPCELSPEC
566.4 ILA0.00%930.02110.014M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ELWSELECTREON
8000 ILA+4.18%96.434K1.18861.409M ILS−8.08 ILS−4.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
FRSXFORESIGHT
16.8 ILA+4.35%2.36M1.7152.289M ILS−0.21 ILS+5.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
GLPLGOLAN PLASTIC
903.2 ILA+0.76%6.294K0.19306.854M ILS5.87%Sản xuất Chế tạo
GNCLGENCELL
117.6 ILA+0.77%72.026K0.44126.243M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
GNGRGINEGAR
920.5 ILA+2.53%10.611K0.72136.284M ILS−1.08 ILS−163.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
HAMATHAMAT
944.0 ILA−2.84%12.864K1.01356.032M ILS5.081.86 ILS−31.25%2.81%Sản xuất Chế tạo
HODHOD
3096 ILA0.00%140.04380.514M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
ISHIISRAEL SHIPYARD
7660 ILA+1.58%2.37K0.451.885B ILS16.614.61 ILS−7.83%1.86%Sản xuất Chế tạo
LHISLACHISH
2370 ILA−0.42%3650.41199.184M ILS15.831.50 ILS+75.76%2.23%Sản xuất Chế tạo
MIAMIA DYNAMICS
38.3 ILA+3.23%1.304K0.0170.848M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
MNINMENDELSON IF
714.2 ILA−0.01%2060.08283.006M ILS8.590.83 ILS−62.36%9.19%Sản xuất Chế tạo
MSVTMASSIVIT
469.6 ILA−0.87%1.479K0.31103.61M ILS−1.62 ILS−37.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
PAYTPAYTON
4289 ILA−1.52%1.591K0.47296.14M ILS8.335.15 ILS+21.29%6.49%Sản xuất Chế tạo
PLSNPLASSON INDUS
13910 ILA−0.22%2.32K0.671.331B ILS10.7112.99 ILS+54.82%1.43%Sản xuất Chế tạo
PNRGPHINERGY
475.1 ILA−4.87%11.954K0.58381.984M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
PRKMPARKOMAT
426.7 ILA−0.77%5.678K2.60Sản xuất Chế tạo
PRTCPRIORTECH
11580 ILA−0.17%5.979K0.261.396B ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
RIMORIMONI
5070 ILA−3.39%2.685K1.21441.031M ILS10.344.90 ILS+1.47%4.80%Sản xuất Chế tạo
RVLRAVAL
256.9 ILA+0.08%120.929K0.54217.82M ILS9.12%Sản xuất Chế tạo
SCDXSCODIX
269.8 ILA+0.26%1850.0680.831M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
STRGSTORAGE DROP
69.4 ILA+0.29%3.638K0.1213.232M ILS−0.51 ILS+91.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
TDRNTADIRAN HOLDING
24450 ILA+0.16%5.149K0.272.096B ILS34.607.07 ILS−58.26%1.38%Sản xuất Chế tạo
TEDETEDEA
1170 ILA−1.43%1920.5265.676M ILS19.73%Sản xuất Chế tạo
TGITGI
234.0 ILA+0.52%3.534K0.13171.535M ILS11.670.20 ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
TIGITIGI
272.6 ILA+8.82%229.853K95.4010.236M ILS−2.86 ILS−210.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
ZOOZZOOZ POWER
61.1 ILA+3.74%376.525K1.3739.828M ILS−0.66 ILS+29.43%0.00%Sản xuất Chế tạo