Cổ phiếu ÝCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Ý này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ABCABC COMPANY3.82EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
0019.434MEURTài chính
BESTBE3.440EUR−0.15%−0.005EUR
Mua
150.721K518.48K439.425MEUR−0.02EUR1.781KDịch vụ Thương mại
PRIPRIMA INDUSTRIE24.80EUR0.20%0.05EUR
Mua
2.331K57.809K256.563MEUR18.511.37EUR1.754KCông nghệ Điện tử