Hàng không vũ trụ & Quốc phòng (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
632.980B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.882K
Khối lượng
+0.80%
Thay đổi
+8.55%
Hiệu suất Tháng
+12.62%
Hiệu suất Năm
+12.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AIRAIRBUS
141.88 EUR+2.59%9642.47111.992B EUR27.905.09 EUR−3.48%1.27%Công nghệ Điện tử
Mua
1BABOEING
223.75 EUR+1.73%00.00137.152B EUR−4.43 EUR+69.51%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
1GDGENERAL DYNAMICS
233.1 EUR−0.21%063.786B EUR20.5911.32 EUR−7.64%2.07%Công nghệ Điện tử
Mua
1HONHONEYWELL INTERNATIONAL
181.98 EUR−0.95%0118.863B EUR23.857.63 EUR−4.34%2.14%Công nghệ Điện tử
Mua
1LMTLOCKHEED MARTIN
416.6 EUR+0.48%00.00102.98B EUR16.0925.89 EUR+16.53%2.71%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1MTXMTU AERO ENGINES
189.55 EUR−0.16%10010.211B EUR22.368.48 EUR+295.49%1.68%Công nghệ Điện tử
Mua
1NOCNORTHROP GRUMMAN
443.2 EUR+0.02%00.0066.534B EUR15.3828.82 EUR−19.39%1.54%Công nghệ Điện tử
Mua
1RHMRHEINMETALL
284.3 EUR+2.08%00.0012.298B EUR24.7211.50 EUR+27.27%1.51%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1SPCEVIRGIN GALACTIC HOLDINGS
2.2506 EUR+14.10%6.725K0.81862.852M EUR−1.76 EUR−4.17%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AVIOAVIO
7.78 EUR+1.57%77.339K1.50199.854M EUR36.820.21 EUR+64.95%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CNSCIVITANAVI SYSTEMS
4.00 EUR−0.50%9490.06123.04M EUR31.010.13 EUR3.25%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LDOLEONARDO
13.850 EUR+1.99%2.12M0.377.966B EUR9.301.49 EUR+139.33%1.01%Công nghệ Điện tử
Mua
PAGPORTO AVIATION GROUP
4.62 EUR0.00%00.0011.011M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh