Trang phục / Giày dép (Công nghiệp)

19
Cổ phiếu
593.409B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.507K
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+2.80%
Hiệu suất Tháng
+1.48%
Hiệu suất Năm
+4.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADSADIDAS
194.42 EUR+1.38%3200.3633.104B EUR−1.17 EUR−116.46%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
1BOSSHUGO BOSS
58.70 EUR0.00%04.442B EUR16.643.53 EUR+15.76%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1LEVILEVI STRAUSS & CO
13.76 EUR0.00%00.005.731B EUR21.850.63 EUR−55.00%3.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1MCLVMH
699.0 EUR−0.36%8572.18350.353B EUR21.8631.98 EUR+70.25%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1NKENIKE
100.22 EUR0.00%00.00158.661B EUR33.532.99 EUR−14.66%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1PUMPUMA
59.40 EUR+3.30%630.198.915B EUR29.132.04 EUR−15.04%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1UAAUNDER ARMOUR - CLASSE A
7.320 EUR0.00%00.003.355B EUR8.590.85 EUR+24.30%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1VFCV.F
13.64 EUR0.00%06.462B EUR−0.52 EUR−147.68%7.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AEFAEFFE
0.780 EUR+1.96%99.984K1.7777.844M EUR−0.24 EUR−945.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BCBRUNELLO CUCINELLI
75.40 EUR−0.79%87.762K0.855.127B EUR53.511.41 EUR+176.49%0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CSPCSP INT IND CALZE
0.329 EUR+0.92%24.607K1.1112.814M EUR14.690.02 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELGELIGO
1.81 EUR0.00%011.341M EUR−0.26 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GEOGEOX
0.722 EUR+1.12%354.417K1.12184.262M EUR−0.01 EUR+96.38%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MNLMONNALISA
2.16 EUR−0.92%5003.7411.271M EUR−1.03 EUR−118.15%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MONCMONCLER
50.68 EUR−0.39%960.194K1.5313.71B EUR25.222.01 EUR+33.39%2.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PTRPATTERN
7.20 EUR+5.88%71.756K3.00103.413M EUR43.500.17 EUR−4.78%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RATRATTI
2.80 EUR+3.70%8450.5376.58M EUR26.640.11 EUR3.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SFERSALVATORE FERRAGAMO
11.70 EUR+0.86%250.538K1.451.973B EUR2.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
TODTOD'S
33.20 EUR−0.36%38.106K0.561.099B EUR20.631.61 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi