Bộ phận tự động hóa: OEM (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
7.887B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.182K
Khối lượng
+1.26%
Thay đổi
+9.67%
Hiệu suất Tháng
−6.27%
Hiệu suất Năm
−3.74%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1FRVIAFORVIA
18.200 EUR+1.85%31.355K1.933.495B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
1PGNPARAGON
4.24 EUR0.00%017.833M EUR3.611.18 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
BREBREMBO
10.95 EUR+1.48%296.299K0.963.495B EUR11.380.96 EUR+31.21%2.60%Sản xuất Chế tạo
Mua
CIRCIR
0.4245 EUR−1.28%476.205K0.71464.614M EUR37.900.01 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LNDRLANDI RENZO
0.4100 EUR−0.97%69.025K0.5593.15M EUR−0.14 EUR−123.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
RFGRACING FORCE
5.44 EUR+2.64%1.651K0.63136.206M EUR25.240.22 EUR+25.44%1.70%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SGFSOGEFI
1.610 EUR+2.55%222.854K1.05185.327M EUR4.490.36 EUR+14.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua