Phần cứng xử lý máy tính (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
46.841B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.581K
Khối lượng
+1.68%
Thay đổi
+4.81%
Hiệu suất Tháng
+4.73%
Hiệu suất Năm
+4.76%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE
15.070 EUR+2.90%00.0019.278B EUR10.341.46 EUR+121.58%2.96%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1HPQHP
27.36 EUR+0.81%00.0026.974B EUR8.793.11 EUR+4.61%3.56%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ETHEUROTECH
2.310 EUR+1.54%94.818K1.0081.834M EUR84.310.03 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
IOTSECO
3.240 EUR+1.89%129.814K0.51430.843M EUR38.990.08 EUR+3.36%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MFTMATICA FINTEC
1.640 EUR+3.80%6.3K0.6917.971M EUR8.840.19 EUR+533.11%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
OLIOLIDATA
0.510 EUR−1.92%175.24K0.3658.59M EURCông nghệ Điện tử
Bán Mạnh