Công ty Điện lực (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
634.250B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.383M
Khối lượng
+0.87%
Thay đổi
+4.00%
Hiệu suất Tháng
+6.78%
Hiệu suất Năm
+8.16%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1DDOMINION ENERGY
44.050 EUR+4.43%035.906B EUR23.791.85 EUR−34.65%5.76%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
1EDCONSOLIDATED EDISON
84.5 EUR+0.12%029.162B EUR13.246.38 EUR+31.25%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1ELEENDESA
19.585 EUR+0.80%00.0020.57B EUR10.641.84 EUR+19.81%6.61%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1ENGIENGIE
16.110 EUR+0.56%7250.3438.645B EUR−2.33 EUR−819.35%8.76%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1EOANE.ON
12.340 EUR+1.61%3.088K1.2531.719B EUR−0.31 EUR−117.22%4.19%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1ESEVERSOURCE ENERGY
56.5 EUR+1.80%00.0019.477B EUR17.903.16 EUR−23.04%4.42%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
1EXCEXELON
36.170 EUR+1.92%035.502B EUR17.802.03 EUR−8.00%3.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1FORTFORTUM
13.350 EUR0.00%00.0011.961B EUR−3.44 EUR−216.35%6.83%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1IBEIBERDROLA
11.630 EUR+0.26%3440.1870.345B EUR3.47%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1NTGYNATURGY ENERGY GROUP
27.98 EUR+1.08%026.656B EUR3.50%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1PCGPG&E
15.918 EUR+0.04%00.0033.717B EUR19.180.83 EUR−3.22%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1PPLPPL
24.26 EUR+1.04%017.767B EUR24.450.99 EUR+2.63%3.63%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1RWERWE
40.46 EUR+0.95%1.757K2.7029.873B EUR6.716.03 EUR+27050.90%2.24%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1SOTHE SOUTHERN COMPANY
66.22 EUR+0.64%071.661B EUR25.342.61 EUR−18.84%3.92%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1UNUNIPER
3.870 EUR+0.91%00.0031.777B EUR1.043.73 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1WECWEC ENERGY GROUP
78.2 EUR+0.64%024.466B EUR19.124.09 EUR−8.11%3.73%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
A2AA2A
1.9520 EUR−0.23%14.958M1.916.13B EUR16.760.12 EUR−36.09%4.62%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AC5ACINQUE
1.91 EUR−1.04%2.295K0.46380.874M EUR4.40%Công ty dịch vụ công cộng
ACEACEA
12.96 EUR+1.65%226.563K0.792.71B EUR11.891.09 EUR−28.05%6.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AGAAGATOS
0.2390 EUR0.00%04.781M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ECKECOSUNTEK
21.0 EUR0.00%1.54K1.5235.981M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EDNREDISON R
1.466 EUR0.00%95.677K1.486.943B EUR18.680.08 EUR+53.02%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
ENELENEL
6.548 EUR−0.03%20.405M1.0566.545B EUR12.720.51 EUR+118.14%6.11%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EVISOEVISO
2.63 EUR+1.54%36.891K0.8363.874M EUR−0.05 EUR−193.52%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FREFRENDY ENERGY
0.210 EUR−0.94%15.12K1.3612.575M EUR−0.05 EUR−2504.76%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
HERHERA
2.904 EUR+0.07%1.535M1.114.245B EUR9.320.31 EUR+248.55%4.31%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IBINIZIATIVE BRESCIANE
14.4 EUR−1.37%2001.9775.975M EUR25.480.57 EUR−48.18%1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IREIREN
2.074 EUR−0.29%939.958K0.662.669B EUR10.040.21 EUR+33.03%5.29%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SERISERI INDUSTRIAL
3.160 EUR−0.78%127.201K0.63171.923M EUR−0.12 EUR−418.92%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TRNTERNA
7.568 EUR+0.93%3.425M0.9515.059B EUR17.440.43 EUR+9.96%4.31%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi