Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
29.602B
Giá trị vốn hóa thị trường
376.564K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+10.62%
Hiệu suất Tháng
−5.66%
Hiệu suất Năm
−7.74%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ENRSIEMENS ENERGY
11.400 EUR−1.81%7.168K1.439.149B EUR−5.32 EUR−825.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
1LITELUMENTUM HOLDINGS
39.26 EUR0.00%02.703B EUR−2.78 EUR−272.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
1NDXNORDEX
9.990 EUR−0.15%00.002.365B EUR−2.11 EUR+24.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
1PFVPFEIFFER VACUUM
152.2 EUR+0.53%00.001.496B EUR18.678.15 EUR+5.19%0.07%Sản xuất Chế tạo
Bán
1SSMA SOLAR TECHNOLOGY
60.65 EUR−0.57%00.002.124B EUR9.346.49 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
1VARVARTA
20.34 EUR+0.39%9854.82865.2M EUR−7.22 EUR−1074.06%12.22%Sản xuất Chế tạo
Bán
ATONATON GREEN STORAGE
6.00 EUR−0.66%1K0.1945.3M EUR8.150.74 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BEBEGHELLI
0.2490 EUR+0.81%18.237K0.2949.206M EUR−0.06 EUR−1001.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CFLCOFLE
7.25 EUR−0.68%3.559K1.8644.939M EUR3.42%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EGLAEUROGROUP LAMINATIONS
3.180 EUR−3.46%298.167K0.61552.382M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ELSAELSA SOLUTIONS
5.15 EUR+1.98%2K0.34Sản xuất Chế tạo
IRCIRCE
1.960 EUR−0.25%5.364K0.8052.157M EUR4.820.41 EUR+96.52%3.05%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PRYPRYSMIAN
38.52 EUR+3.08%1.075M1.4410.156B EUR16.172.38 EUR+30.36%1.61%Sản xuất Chế tạo
Mua