Sản xuất Thiết bị ĐIện (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
2.774B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.404K
Khối lượng
+9.38%
Thay đổi
−26.89%
Hiệu suất Tháng
−27.93%
Hiệu suất Năm
−27.64%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1MMANZ
10.28 EUR0.00%092.602M EUR−0.11 EUR+97.35%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1PLUGPLUG POWER
4.010 EUR+10.26%6.023K0.782.525B EUR−1.52 EUR−23.73%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FAEFAE TECHNOLOGY
2.060 EUR+6.46%21K3.3931.586M EUR11.570.18 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
GEGEFRAN
8.64 EUR−0.69%15.225K0.88124.181M EUR10.750.80 EUR+4.05%4.63%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh