Cửa hàng điện tử / Gia dụng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
188.564M
Giá trị vốn hóa thị trường
31.234K
Khối lượng
+0.99%
Thay đổi
+5.38%
Hiệu suất Tháng
−29.82%
Hiệu suất Năm
−25.14%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
UNIRUNIEURO
9.200 EUR+0.99%31.234K0.76188.564M EUR5.38%Bán Lẻ
Mua