Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
4.703B
Giá trị vốn hóa thị trường
266.720K
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
+8.47%
Hiệu suất Tháng
+14.69%
Hiệu suất Năm
+10.85%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1CCAPCORESTATE CAPITAL HOLDING
0.3390 EUR0.00%062.612M EUR0.00%Tài chính
3LNIGRANITESHARES 3X LONG NIO DAILY ETP
5.791 EUR−2.39%1.494K0.60Tài chính
3LPAGRANITESHARES 3X LONG PALANTIR DAILY ETP
120.43 EUR+4.91%1150.89Tài chính
3SAAGRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA DAILY ETP
0.4626 EUR−0.19%2K1.39Tài chính
AZMAZIMUT
22.50 EUR+0.40%365.468K1.103.141B EUR7.073.18 EUR−24.05%5.78%Tài chính
Mua
MTSMIT SIM
3.64 EUR0.00%00.007.573M EUR−0.18 EUR0.00%Tài chính
RFLTCREDFISH LONGTERM CAPITAL
1.250 EUR−0.79%14K1.22Tài chính
TIPTAMBURI
8.83 EUR+1.73%71.324K0.541.492B EUR32.580.27 EUR−63.43%1.47%Tài chính
Sức mua mạnh
USE5WISDOMTREE SHORT USD LONG EUR 5X DAILY
3.2040 EUR−1.78%24.571K1.09Tài chính