Phân phối Gas (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
24.809B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.287M
Khối lượng
+0.48%
Thay đổi
+6.13%
Hiệu suất Tháng
−4.84%
Hiệu suất Năm
+1.07%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ENGENAGAS
15.835 EUR0.00%04.444B EUR14.711.08 EUR−37.46%8.20%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ASCASCOPIAVE
2.265 EUR+0.22%105.664K0.79490.848M EUR24.460.09 EUR−51.19%5.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GSPGAS PLUS
2.670 EUR+1.33%15.964K0.52116.34M EUR2.321.15 EUR1.87%Công ty dịch vụ công cộng
IGITALGAS
5.130 EUR+0.29%1.359M0.864.159B EUR9.620.53 EUR+7.69%6.18%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SRGSNAM
4.654 EUR+0.67%4.862M0.7815.599B EUR22.860.20 EUR−51.64%5.91%Công ty dịch vụ công cộng
Mua