Nội thất Gia đình (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
667.135M
Giá trị vốn hóa thị trường
53.544K
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
+8.68%
Hiệu suất Tháng
−11.51%
Hiệu suất Năm
−12.27%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIABIALETTI INDUSTRIE
0.269 EUR0.00%7.002K0.1441.585M EUR−0.03 EUR−0.61%0.00%Khách hàng Lâu năm
CLFCALEFFI
0.880 EUR0.00%4.755K0.2513.578M EUR7.570.12 EUR−63.02%0.00%Khách hàng Lâu năm
GMGENTILI MOSCONI
3.33 EUR0.00%11.704K3.0363.27M EUR9.700.34 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
IDBITALIAN DESIGN BRANDS
9.57 EUR−0.31%8800.07258.492M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ILLAILLA
0.0002 EUR0.00%160.343M2.32165.015K EUR−0.75 EUR+95.75%0.00%Khách hàng Lâu năm
POZPOZZI MILANO
0.730 EUR−3.44%108.75K3.1225.704M EUR19.950.04 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
RADRADICI
1.18 EUR−5.60%24K8.7310.898M EUR61.460.02 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SOMSOMEC
28.8 EUR0.00%6240.57198.72M EUR−0.56 EUR−278.65%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ZUCZUCCHI
2.25 EUR+1.81%10.409K2.3555.983M EUR15.330.15 EUR9.11%Khách hàng Lâu năm