Dầu (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
631.266B
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
+0.62%
Thay đổi
−2.26%
Hiệu suất Tháng
−2.43%
Hiệu suất Năm
−2.58%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1CVXCHEVRON
134.06 EUR+1.59%30.17251.627B EUR10.5412.72 EUR−29.06%4.19%Năng lượng Mỏ
Mua
1DRDEUTSCHE ROHSTOFF
33.05 EUR−0.75%0160.962M EUR3.93%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
1REPREPSOL
13.980 EUR+1.23%00.0017.655B EUR4.782.92 EUR+11.56%4.07%Năng lượng Mỏ
Mua
1XOMEXXON MOBIL
92.23 EUR−0.07%00.00369.485B EUR9.699.52 EUR−24.02%3.70%Năng lượng Mỏ
Mua