Bán lẻ qua Internet (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
1443.610B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.673K
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
+4.25%
Hiệu suất Tháng
+52.56%
Hiệu suất Năm
+68.87%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AMZNAMAZON
134.70 EUR−0.96%20.196K1.131.406T EUR74.351.81 EUR+63.05%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
1EBAYEBAY
38.985 EUR+1.00%00.0019.943B EUR8.154.78 EUR2.41%Bán Lẻ
Theo dõi
1ETSYETSY
75.47 EUR−2.27%554.749.058B EUR33.412.26 EUR0.00%Bán Lẻ
Mua
1HFGHELLOFRESH
15.565 EUR+3.11%1610.162.62B EUR60.520.26 EUR−67.50%0.00%Bán Lẻ
Mua
1ZALZALANDO
22.47 EUR+0.04%00.005.827B EUR53.820.42 EUR+1815.14%0.00%Bán Lẻ
Mua
EPRCEPRICE
0.0046 EUR−4.17%6.939M1.54200.69K EUR−0.23 EUR+98.17%0.00%Bán Lẻ
GCOMGIGLIO.COM
2.18 EUR0.00%7.2K0.6026.955M EUR−0.13 EUR0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TALEATALEA GROUP
8.30 EUR+2.47%3.018K1.0355.455M EUR−0.33 EUR−9202.78%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh