Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
189.292B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.416K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
+10.57%
Hiệu suất Tháng
+10.57%
Hiệu suất Năm
+10.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADEBITCOIN GROUP
24.45 EUR+1.66%61516.71124M EUR71.760.34 EUR−89.47%0.40%Tài chính
Sức mua mạnh
1BLKBLACKROCK
691.0 EUR−0.09%201.49102.641B EUR20.4933.73 EUR−8.94%2.67%Tài chính
Sức mua mạnh
1INVEBINVESTOR AB CLASS B
19.914 EUR−0.21%00.0060.949B EUR5.963.34 EUR1.96%Tài chính
Mua
1TROWT ROWE PRICE GROUP
93.09 EUR+0.41%00.0020.381B EUR14.036.63 EUR−25.36%4.94%Tài chính
Bán
AIM4AIM SICAF
174.00 EUR+0.92%742.478.647M EUR0.00%Tài chính
ANIMANIMA HOLDING
3.926 EUR+0.72%556.357K1.031.25B EUR10.130.39 EUR−6.24%5.60%Tài chính
Mua
AURNB AURORA
13.110 EUR0.00%4.1K1.11Tài chính
BGNBANCA GENERALI
33.24 EUR+0.64%134.49K0.933.834B EUR12.142.74 EUR5.42%Tài chính
Theo dõi
COPCOPERNICO
3.94 EUR−1.50%2.5K3.457.559M EUR−0.03 EUR+78.74%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CUBECUBE LABS
2.12 EUR0.00%0Tài chính
DMDIGITAL MAGICS
2.37 EUR+2.60%4000.0726.036M EUR−0.36 EUR+3.87%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EXS3ISHARES MDAX UCITS ETF (DE)
220.90 EUR+0.57%21911.71Tài chính
FICFIRST CAPITAL
17.7 EUR0.00%00.0046.736M EUR−0.52 EUR−104.44%1.95%Tài chính
Sức mua mạnh
GEQGEQUITY
0.0200 EUR+2.04%560.85K0.782.14M EUR−0.00 EUR−150.00%0.00%Tài chính
LVENLVENTURE GROUP
0.270 EUR0.00%00.0015.116M EUR0.00%Tài chính
METMET.EXTRA GROUP
2.16 EUR−6.09%2.439K1.411.256M EURTài chính
SCMSOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM
2.66 EUR0.00%00.005.337M EUR−0.23 EUR−294.63%0.00%Tài chính