Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

1653
Cổ phiếu
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
100EUAUBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS
81.90 EUR+0.52%00.00Hỗn hợp
1PASWISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
17.426 EUR+3.53%00.00Hỗn hợp
2CARWISDOMTREE STOXX EUROPE AUTOMOBILES 2X
26.115 EUR+2.29%0Hỗn hợp
2OIGWISDOMTREE STOXX EUROPE OIL&GAS 2X SHORT
11.594 EUR−2.78%00.00Hỗn hợp
2PALWISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
9.422 EUR−5.64%28.185K0.83Hỗn hợp
2STRWISDOMTREE STOXX EUROPE TRA&LEI 2X SHORT
14.492 EUR−2.93%0Hỗn hợp
2TRVWISDOMTREE STOXX EUROPE TRAVEL & LEIS 2X
24.840 EUR+3.07%0Hỗn hợp
3AAPLEVERAGE SHARES 3X APPLE ETP
78.43 EUR+0.90%80.13Hỗn hợp
3AMDLEVERAGE SHARES 3X AMD ETP
1.9798 EUR+7.87%1.55K0.09Hỗn hợp
3AMZLEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP
5.278 EUR−0.15%750.09Hỗn hợp
3BABLEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP
2.4430 EUR+0.56%2.865K0.68Hỗn hợp
3BALWISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
7.152 EUR+2.77%165.895K0.49Hỗn hợp
3BASWT EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHORT
37.105 EUR−2.70%2400.37Hỗn hợp
3BIDLEVERAGE SHARES 3X BAIDU ETP
0.0749 EUR−5.43%00.00Hỗn hợp
3BRSWISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3XDAILY SHORT
1.1496 EUR−5.52%459.683K0.55Hỗn hợp
3BTLWISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
109.29 EUR−2.22%1.722K0.52Hỗn hợp
3BTSWISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
28.835 EUR+2.25%2.36K2.23Hỗn hợp
3BULWISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
89.18 EUR−1.75%9770.21Hỗn hợp
3BUSWISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
58.71 EUR+1.80%151.28Hỗn hợp
3CFLWISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
2.4810 EUR−0.26%284.106K0.53Hỗn hợp
3DELWISDOMTREE DAX 3X DAILY LEVERAGED
232.14 EUR+2.12%3.765K0.97Hỗn hợp
3DESWISDOMTREE DAX 3X DAILY SHORT
0.5847 EUR−2.11%678.973K0.87Hỗn hợp
3EMLWISDOMTREE EMERGING MKTS 3X DAILY LEV
54.36 EUR−0.29%6920.45Hỗn hợp
3EMSWISDOMTREE EMERGING MKTS 3X DAILY SHORT
5.855 EUR+1.04%00.00Hỗn hợp
3EULWISDOMTREE EURO STOXX 50 3X DAILY LEV
326.14 EUR+3.27%4.498K3.28Hỗn hợp
3EUSWISDOMTREE EURO STOXX 50 3X DAILY SHORT
0.4369 EUR−3.26%1.032M1.14Hỗn hợp
3FBLEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP
2.5425 EUR+4.24%00.00Hỗn hợp
3FNGGRANITESHARES 3X LONG FAANG DAILY ETP
30.340 EUR+1.17%780.67Hỗn hợp
3FTGGRANITESHARES 3X LONG FATANG DAILY ETP
39.850 EUR+1.48%00.00Hỗn hợp
3GOLWISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED
31.700 EUR−3.10%18.36K1.87Hỗn hợp
3GOOLEVERAGE SHARES 3X ALPHABET ETP
33.385 EUR−2.18%2063.30Hỗn hợp
3GOSWISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
18.662 EUR+3.79%59.193K2.58Hỗn hợp
3HCLWISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
12.218 EUR+5.99%16.979K1.33Hỗn hợp
3HCSWISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
6.039 EUR−5.32%44.409K3.35Hỗn hợp
3ITLWISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
125.32 EUR+2.46%36.891K1.55Hỗn hợp
3ITSWISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
0.3318 EUR−2.58%8.877M1.34Hỗn hợp
3LALGRANITESHARES 3X LONG ALPHABET DAILY ETP
28.620 EUR−2.52%2005.12Hỗn hợp
3LFBGRANITESHARES 3X LONG FACEBOOK ETP
20.246 EUR+4.54%1000.62Hỗn hợp
3LMIGRANITESHARES 3X LONG MICROSTRATEGY ETP
111.26 EUR+12.59%1570.45Hỗn hợp
3LMOGRANITESHARES 3X LONG MODERNA DAILY ETP
2.2145 EUR+5.96%5K0.59Hỗn hợp
3LMSGRANITESHARES 3X LONG MICROSOFT DAIL ETP
22.415 EUR+3.61%230.18Hỗn hợp
3LNFGRANITESHARES 3X LONG NETFLIX DAILY ETP
57.69 EUR+2.80%00.00Hỗn hợp
3LNLGRANITESHARES 3X LONG ENEL DAILY ETP
3.4065 EUR+1.46%00.00Hỗn hợp
3LNVGRANITESHARES 3X LONG NVIDIA DAILY ETP
32.225 EUR+9.52%1.433K0.89Hỗn hợp
3LPPGRANITESHARES 3X LONG PAYPAL DAILY ETP
7.182 EUR+4.59%5800.11Hỗn hợp
3LSQGRANITESHARES 3X LONG SQUARE DAILY ETP
7.024 EUR+7.14%2.55K16.13Hỗn hợp
3LTSGRANITESHARES 3X LONG TESLA DAILY ETP
11.914 EUR+2.27%2.826K0.24Hỗn hợp
3LUBGRANITESHARES 3X LONG UBER DAILY ETP
35.210 EUR+12.03%150.60Hỗn hợp
3LZNGRANITESHARES 3X LONG AMAZON ETP
32.795 EUR−0.06%6505.78Hỗn hợp
3MRNLEVERAGE SHARES 3X LONG MODERNA ETP
6.941 EUR+6.65%1.013K4.00Hỗn hợp
3MSFLEVERAGE SHARES 3X MICROSOFT ETP
52.48 EUR+3.61%440.78Hỗn hợp
3NFLLEVERAGE SHARES 3X NETFLIX ETP
28.505 EUR+2.68%00.00Hỗn hợp
3NGLWISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEV
0.2709 EUR+0.89%10.657M1.03Hỗn hợp
3NGSWISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1124.48 EUR−0.23%2.985K0.57Hỗn hợp
3NIOLEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ETP
3.0025 EUR−1.99%1.86K0.52Hỗn hợp
3NVDLEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP
143.85 EUR+9.64%2221.34Hỗn hợp
3OILWISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY L
27.130 EUR+7.94%156.53K0.76Hỗn hợp
3OISWISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHO
0.5749 EUR−7.23%3.356M0.34Hỗn hợp
3PLTLEVERAGE SHARES 3X PALANTIR ETP
25.960 EUR+4.97%2040.61Hỗn hợp
3PYPLEVERAGE SHARES 3X PAYPAL ETP
19.894 EUR+4.62%1400.74Hỗn hợp
3RACLEVERAGE SHARES 3X LONG FERRARI ETP
34.600 EUR+2.61%00.00Hỗn hợp
3SALGRANITESHARES 3X SHORT ALPHABET DAIL ETP
24.135 EUR+2.68%00.00Hỗn hợp
3SAPGRANITESHARES 3X SHORT APPLE ETP
18.978 EUR−1.13%00.00Hỗn hợp
3SCRGRANITESHARES 3X SHORT UNICREDIT DAI ETP
0.0887 EUR−2.21%39.515K0.26Hỗn hợp
3SFBGRANITESHARES 3X SHORT FACEBOOK ETP
17.662 EUR−3.77%3828.40Hỗn hợp
3SFGGRANITESHARES 3X SHORT FAANG DAILY ETP
20.975 EUR−0.62%0Hỗn hợp
3SFTGRANITESHARES 3X SHORT FATANG DAILY ETP
18.714 EUR−0.78%00.00Hỗn hợp
3SILWISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
35.325 EUR−7.16%54.724K1.06Hỗn hợp
3SISWISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
2.1446 EUR+7.84%1.149M2.16Hỗn hợp
3SNFGRANITESHARES 3X SHORT NETFLIX DAILY ETP
17.216 EUR−2.12%193824992236885.32Hỗn hợp
3SNVGRANITESHARES 3X SHORT NVIDIA DAILY ETP
1.5986 EUR−8.69%6000.02Hỗn hợp
3SPAGRANITESHARES 3X SHORT PALANTIR DAIL ETP
0.0153 EUR−3.77%00.00Hỗn hợp
3SPOGRANITESHARES 3X SHORT SPOTIFY DAILY ETP
0.1570 EUR−0.76%00.00Hỗn hợp
3SPPGRANITESHARES 3X SHORT PAYPAL DAILY ETP
9.648 EUR−3.84%0Hỗn hợp
3SRALEVERAGE SHARES -3X SHORT FERRARI ETP
8.585 EUR−2.62%00.00Hỗn hợp
3SSQGRANITESHARES 3X SHORT SQUARE DAILY ETP
0.0358 EUR−6.28%00.00Hỗn hợp
3STSGRANITESHARES 3X SHORT TESLA DAILY ETP
12.028 EUR−2.23%1.852K0.42Hỗn hợp
3SULWISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED
16.218 EUR+4.63%6.527K0.22Hỗn hợp
3SURISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF D EUR H
1582.21 EUR+0.25%00.00Hỗn hợp
3SZNGRANITESHARES 3X SHORT AMAZON ETP
21.175 EUR+0.76%00.00Hỗn hợp
3TSLLEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP
0.2395 EUR+1.96%466.75K1.18Hỗn hợp
3TYLWISDOMTREE US TSY 10Y 3X DAILY LEVERAGED
68.92 EUR−2.06%6230.50Hỗn hợp
3TYSWISDOMTREE US TSY 10Y 3X DAILY SHORT
94.49 EUR+2.71%00.00Hỗn hợp
3UBRLEVERAGE SHARES 3X UBER ETP
0.9654 EUR+12.00%0Hỗn hợp
3UBSWISDOMTREE BUND 30Y 3X DAILY SHORT
67.19 EUR+3.08%00.00Hỗn hợp
3USLWISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
57.90 EUR+1.24%33.832K1.12Hỗn hợp
3USSWISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
32.655 EUR−0.59%23.061K1.00Hỗn hợp
3WHLWISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED
0.6520 EUR−0.35%247.809K0.27Hỗn hợp
500HAMUNDI S&P 500 DAILY HEDGED UCITS ETF
111.45 EUR+0.34%1.055K0.30Hỗn hợp
500XSPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS ETF
30.240 EUR+0.65%7850.08Hỗn hợp
5BTSWISDOMTREE BTP 10Y 5X DAILY SHORT
12.936 EUR+3.77%5.909K0.82Hỗn hợp
5BUSWISDOMTREE BUND 10Y 5X DAILY SHORT
45.870 EUR+3.03%5143.61Hỗn hợp
5ESEINVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF EUR HDG A
54.89 EUR+0.29%63913.12Hỗn hợp
5ESGINVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF
58.31 EUR+0.69%870.03Hỗn hợp
5ESGEUBS S&P 500 ESG UCITS ETF EUR HDG ACC
26.300 EUR+0.34%3.308K0.10Hỗn hợp
5HEEOSSIAM ESG LOW CARB SH CAPE US UCITS ETF
104.60 EUR+0.77%00.00Hỗn hợp
5HGEOSSIAM ESG SHILLER CAPE GL SEC UCITS ETF
105.15 EUR+0.30%00.00Hỗn hợp
5OGEOSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF
109.24 EUR+0.28%00.00Hỗn hợp
5TYSWISDOMTREE US TSY 10Y 5X DAILY SHORT
95.08 EUR+4.29%1008.93Hỗn hợp
600XSPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF
27.165 EUR+0.69%6831.74Hỗn hợp