Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
506.631B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.320M
Khối lượng
+0.33%
Thay đổi
+6.28%
Hiệu suất Tháng
+24.27%
Hiệu suất Năm
+23.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1BBVABBVA
8.578 EUR+0.59%8.549K2.7050.918B EUR6.841.25 EUR4.45%Tài chính
Mua
1BNPBNP PARIBAS
57.87 EUR−0.22%1.865K2.2266.273B EUR6.159.41 EUR6.75%Tài chính
Mua
1GLESOCIETE GENERALE
23.700 EUR+2.16%2760.3816.695B EUR4.764.98 EUR7.42%Tài chính
Mua
1HU3HUNTINGTON BANCSHARES
9.555 EUR0.00%015.617B EUR6.681.43 EUR5.28%Tài chính
Theo dõi
1INGAING GROEP
12.904 EUR+0.12%1.1K1.6346.089B EUR5.74%Tài chính
Mua
1NDANORDEA BANK
10.340 EUR0.00%00.0036.488B EUR7.511.38 EUR7.56%Tài chính
Mua
1PBBPBB
5.950 EUR0.00%0763.82M EUR5.441.09 EUR16.73%Tài chính
Theo dõi
1SABBANCO DE SABADELL
1.2300 EUR0.00%07.52B EUR6.230.20 EUR2.40%Tài chính
Mua
1SANXBANCO SANTANDER
3.7960 EUR0.00%00.0061.989B EUR6.480.59 EUR2.97%Tài chính
Mua
1SEBASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
11.040 EUR0.00%00.0023.489B EUR7.291.51 EUR5.29%Tài chính
Mua
1USBUS BANCORP
31.76 EUR0.00%056.325B EUR10.013.17 EUR4.88%Tài chính
Mua
BAMIBANCO BPM
5.168 EUR+1.85%8.497M0.447.812B EUR8.270.63 EUR4.45%Tài chính
Mua
BMEDBANCA MEDIOLANUM
8.220 EUR+0.66%730.383K0.836.069B EUR8.460.97 EUR+1.65%6.57%Tài chính
Sức mua mạnh
BPEBPER BANCA
3.464 EUR+0.99%10.217M0.924.903B EUR4.700.74 EUR3.46%Tài chính
Mua
BPSOBCA POP SONDRIO
5.845 EUR+2.81%817.962K1.142.628B EUR5.861.00 EUR4.79%Tài chính
Theo dõi
CECREDEM
8.22 EUR+0.74%160.349K1.132.793B EUR5.231.57 EUR4.01%Tài chính
Mua
FBKFINECOBANK
12.370 EUR+0.04%2.012M0.877.552B EUR14.690.84 EUR3.96%Tài chính
Mua
ISPINTESA SANPAOLO
2.6660 EUR+0.93%67.138M0.7548.63B EUR7.210.37 EUR8.78%Tài chính
Sức mua mạnh
MITMITTEL
1.50 EUR+2.04%1.756K1.08122.021M EUR102.740.01 EUR−84.18%0.00%Tài chính
PROBCA PROFILO
0.206 EUR+0.49%126.49K0.17134.75M EUR9.670.02 EUR6.80%Tài chính
UCGUNICREDIT
25.180 EUR+0.78%6.948M0.6043.82B EUR3.92%Tài chính
Sức mua mạnh